Konflikty w pracy – jak sobie z nimi radzić?

29.11.21
clock 5 min.
Patrycja Polaczuk-Rutkowska Patrycja Polaczuk-Rutkowska

Nasze relacje z innymi pracownikami nie zawsze przebiegają w pełnej harmonii i obopólnym zrozumieniu. Atmosfera w pracy ma jednak tak duże znaczenie, że warto zastanowić się, w jaki sposób podejść do problemu niewłaściwej komunikacji np. z kolegą czy koleżanką, których nie darzymy sympatią. Jak współpracować z osobami, w kontakcie z którymi, czujemy dyskomfort?

Raport OLX „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” jasno wskazuje, że na poczucie bezpieczeństwa i zaufania do pracodawcy wpływa m.in. to, czy organizacja jest w stanie zapewnić dobrą atmosferę – opartą na wzajemnym szacunku i współpracy. W dobie pracy zdalnej i hybrydowej, stanowi to nie lada wyzwanie. Stąd też wiele firm świadomych problemu, postawiło na intensyfikację komunikacji oraz analizę bieżących potrzeb swoich pracowników. W zarządzaniu personelem zaczęto zwracać większą uwagę na empatię w stosunkach między menedżerami a pracownikami (na podstawie raportu „Nowe spojrzenie na rynek pracy – OLX Praca. Know How 2022”).

Oba raporty można pobrać TUTAJ. Z kolei na temat empatii w przywództwie przeczytasz TUTAJ.

Przyczyny nieporozumień

Niekiedy między współpracownikami dochodzi do spięć. Jest to jak najbardziej naturalne. W organizacji pracują osoby o różnym temperamencie i upodobaniach, tak więc spory i nieporozumienia są wręcz nieuniknione. Ważne jest to, w jaki sposób radzimy sobie z trudnymi sytuacjami. Konflikty w pracy mogą być krótkotrwałe lub długotrwałe, mogą dotyczyć relacji pomiędzy pracownikami tego samego szczebla lub na linii przełożeni – pracownicy.

Do najczęstszych powodów nieporozumień w organizacji należą:

 • odmienne systemy wartości – spięcia pojawiają się wówczas, gdy jedna osoba dąży do narzucenia swojego systemu wartości współpracownikom o przeciwnych poglądach;
 • konflikt relacji – pojawia się wtedy, gdy szwankuje przepływ informacji lub do komunikacji wewnętrznej wkradają się stereotypy i uprzedzenia; często w tych sytuacjach ujawniają się silne emocje, a także odwetowe zachowania pomiędzy ludźmi;
 • konflikt współzależności – mamy z nim do czynienia wówczas, gdy praca jednej osoby lub grupy jest zależna od efektów pracy innych pracowników; jeśli jedna grupa opóźnia się z realizacją swoich zadań, druga część pracowników, których praca jest zależna od efektów pierwszej załogi, może odczuwać narastającą frustrację, a ta z kolei może skutkować narastającymi konfliktami;
 • różnice w stylu przywództwa – jeśli pracownicy mają do czynienia z różnymi liderami (np. w przypadku pracy nad kilkoma projektami), mogą być zdezorientowani i podirytowani odmiennymi metodami zarządzania (np. jeden szef ma demokratyczny styl zarządzania zespołem, a inny wręcz przeciwnie – autorytarny);
 • konflikty personalne – wynikają zazwyczaj z różnic charakterów i ludzkich antypatii; są chyba najczęstszymi przykładami spięć w organizacji.

Niesnaski mogą także wynikać z niewłaściwej komunikacji oraz braku umiejętności przekazywania informacji, jak również z problemów z delegowaniem zadań przez przełożonych.

Jak rozwiązać konflikt w pracy?

Konflikty mogą działać stymulująco zarówno na jednostki, jak i na całe zespoły, co w efekcie daje szansę na korzystne zmiany. Niekiedy spięcie działa uzdrawiająco na panującą w pracy napiętą atmosferę albo pomaga w usprawnieniu czy naprawie systemów lub procesów, które z różnych powodów nie działają prawidłowo.

W przypadku wycofania się jeden ze stron sporu (np. pojawia się prośba o przeniesienie do innego działu lub w skrajnych sytuacjach – wypowiedzenie), konflikt nie zostaje rozwiązany. To nie wpływa pozytywnie ani na atmosferę w organizacji, ani na osobiste odczucia współpracowników. Podobnie dzieje się, kiedy udajemy, że problem po prostu nie istnieje. Może to jedynie wpłynąć na eskalację konfliktu.

Niekiedy spięcie działa uzdrawiająco na panującą w pracy napiętą atmosferę albo pomaga w usprawnieniu czy naprawie systemów lub procesów, które z różnych powodów nie działają prawidłowo.

Jeśli prezentujemy postawę zamkniętą na dialog, uparcie obstajemy przy swoim zdaniu i nie chcemy poznać punktu widzenia drugiej strony, to nie przyczynimy się do poprawy sytuacji, a co gorsze – przygotujemy podłoże pod następne spięcia.

Co powinniśmy więc zrobić? W pierwszej kolejności należy pomyśleć o rozmowie i spotkaniu z drugą stroną konfliktu, ale na spokojnie, bez niepotrzebnych emocji. Ważne, żeby spotkanie odbyło się na żywo, w najgorszym wypadku za pośrednictwem komunikatora video. Zapomnijmy o wymianie e-maili czy przekazywaniu wiadomości przez pośredników. Konfrontacja będzie bardziej skuteczna, jeśli zaangażujemy w to mediatora – osobę, która będzie czuwała nad tym, aby prowadzona przez zwaśnione strony dyskusja zachowała poziom merytoryczny i abyśmy skupili się na tym, co w danym momencie jest najistotniejsze, czyli znalezieniu rozwiązania.

Pamiętajmy o kilku zasadach:

 • Określmy przyczynę konfliktu.
 • Zapytajmy drugą stronę o jej opinię.
 • Okażmy zrozumienie i szacunek.
 • Mówmy otwarcie.
 • Zachowajmy spokój.
 • Ustalmy zasady postępowania, żeby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

A jak rozwiązywać konflikty w pracy zdalnej? Dowiesz się z tego artykułu.

Na pewno bardzo pozytywna w skutkach jest kultura organizacji oparta na otwartej komunikacji oraz informacji zwrotnej – zarówno tej pozytywnej, jak i negatywnej. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnej eskalacji napięć wynikających właśnie z braku feedbacku czy niewłaściwej komunikacji pomiędzy pracownikami wszystkich szczebli.

Ważne, aby pamiętać, że każdy z nas jest inny i nie mamy obowiązku darzyć wszystkich w pracy sympatią, ale powinniśmy odnosić się do siebie z szacunkiem i wyrozumiałością. A jeśli dochodzi do spięć, warto szukać rozwiązać.

Więcej na temat konfliktów w pracy możesz przeczytać TUTAJ.

Źródło:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-konflikt-w-pracy-moze-miec-tez-zalety