Kompetencje pracowników przydatne w okresie pandemii

17.01.22
clock 5 min.
Patrycja Polaczuk-Rutkowska Patrycja Polaczuk-Rutkowska

Każdy pracodawca ma konkretne cechy pracowników, które ceni sobie w nich najbardziej. Gdy dochodzi do tak uciążliwego okresu, jakim niewątpliwie jest trwająca pandemia, pracodawcy szukają osób, które będą skoncentrowane na pracy i gotowe do realizowania swoich obowiązków nawet w stresujących i niepewnych warunkach. To, na co prawdopodobnie pandemia nie miała wpływu, to rosnące zapotrzebowanie na kandydatów, będących ekspertami w wąskich dziedzinach.

Podczas pandemii zmienił się nie tylko tryb pracy wykonywanej przez wielu zatrudnionych w biurach, bo praktycznie z dnia na dzień konieczne było przystosowanie całych przedsiębiorstw do zdalnej formy współpracy. Pracownicy musieli także sprawdzić swoje cyfrowe kompetencje oraz to, czy są otwarci i chętni do nauki nowych rzeczy (np. obsługi komunikatorów, pracy w zdalnych zespołach). Testowali również to, czy ich zaangażowanie w pracę jest szczere i czy faktycznie są gotowi sprostać tej nowej sytuacji.

Pracodawcy mogli sprawdzić, jak ich organizacje reagują w sytuacji kryzysowej, w jakiej kondycji są np. procedury bezpieczeństwa oraz czy obietnice dawane pracownikom jeszcze na etapie zatrudniania są faktycznie dotrzymywane (np. szanowanie zasady work-life balance).

Pandemia w Polsce

Niestety pandemia wywołała początkowo spory popłoch u pracodawców, co skutkowało wieloma zwolnieniami i choć sytuacja powoli się normuje (a raczej dostosowujemy się do nowych okoliczności), to w tym czasie zaszły pewne znaczące zmiany, jeśli chodzi np. o zmianę najbardziej cenionych na rynku pracownika kompetencji.

Jeszcze przed 2020 r. poszukiwani byli przede wszystkim kandydaci posiadający kompetencje twarde. Pandemia zmieniła nieco zapotrzebowanie w tym zakresie. W momencie dużego kryzysu bardziej niż konkretna wiedza liczyło się to, czy zatrudnieni odnajdą się w niezwykle stresującej sytuacji i czy są na tyle lojalni i zaangażowani w wykonywanie obowiązków dla swojego pracodawcy, że będą się starać dostosować do nowych warunków tak, aby zachować jak najwyższą efektywność swojej pracy.

Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika

Jak pokazuje najnowszy raport OLX Praca „Nowe spojrzenie na rynek pracy. Know How 2022”, przygotowany we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia, w najtrudniejszym momencie pandemii, wśród dziesięciu najbardziej cenionych kompetencji u pracowników znalazły się:

 • specjalizacja dziedzinowa (odpowiedziało tak 26% badanych)
 • zaangażowanie (wg 16% ankietowanych)
 • umiejętność zarządzania czasem (7%)
 • wiedza z obszaru IT (6%)
 • dyspozycyjność (6%)
 • odporność na stres (6%)
 • doświadczenie (6%)
 • umiejętność pracy z nowymi technologiami (5%)
 • samorozwój – umiejętność i chęć ciągłego rozwoju (5%)
 • zdolności interpersonalne i komunikacyjne (5%).

Wiedza z zakresu IT została wyprzedzona m.in. przez zaangażowanie, które nie można postrzegać jak typową kompetencję, jednak dla pracodawców ma ono jak widać kluczowe znaczenie. Zaangażowanie w pracę to koncentracja na wykonywanych obowiązkach, działanie z myślą o korzyściach dla pracodawcy oraz realizowanie zadań w zakresie przekraczającym niekiedy stawiane przed pracownikiem wymagania.

Przeciwieństwem pracownika zaangażowanego jest tzw. pracownik zombi, który wpływa negatywnie na postawę współpracowników oraz torpeduje jakiekolwiek przejawy działań na korzyść organizacji.

Jednak poziom zaangażowania, który wykazuje pracownik, nie leży tylko po jego stronie. Z pojęciem zaangażowania wiąże się m.in. uczucie satysfakcji z wykonywanej pracy, na które wpływa to, w jaki sposób pracownik jest traktowany przez pracodawcę oraz czy jego praca jest wynagradzana na zadowalającym poziomie. Ważne więc, żeby zaangażowanie było nie tylko wymaganą przez pracodawców kompetencją, ale również cechą przez nich docenianą.

Aby pracownik mógł wykazać się zaangażowaniem, potrzebuje również zapewnienia dobrej współpracy i realnych benefitów, które mają to zaangażowanie podtrzymywać (np. pozytywny feedback, premie, benefity w postaci dodatkowych szkoleń).

Na pierwszym miejscu wśród poszukiwanych kompetencji znalazła się specjalizacja dziedzinowa, która wiąże się z ciągłym podnoszeniem swoich kwalifikacji w wąskiej dziedzinie. Niestety, jak pokazuje badanie Hays Poland, którego rezultaty zostały opublikowane w sierpniu 2020 r., jedynie 48% respondentów skorzystało z możliwości zdobycia dodatkowych kompetencji za pośrednictwem online w początkowym okresie pandemii. Na taki wynik może mieć wpływ niechęć lub brak zaufania do zdalnej formy szkoleń i konferencji. Mimo wszystko brak zainteresowania własnym rozwojem zawodowym, zwłaszcza w czasach tak niepewnych, w których dominuje ciągła zmiana i progres, jest dość niepokojący. Wydaje się, że nie ma obecnie branży, która nie rozwijałaby się w mniejszym lub większym stopniu.

Ma na to wpływ nie tylko rozwój technologiczny oraz naukowy, ale również galopująca wręcz digitalizacja i postępująca specjalizacja wielu branż. Na rynku pracy nie szuka się już tylko specjalistów ds. marketingu, ale specjalistów ds. mediów społecznościowych, digital marketingu, content marketingu czy marketingu B2B.

Pracodawcy mają trudność w znalezieniu kandydatów o odpowiedniej specjalizacji (zwłaszcza w branży IT), bo tych wysoko wykwalifikowanych jest wciąż zbyt mało, a rynek jest obecnie bardzo chłonny. Co więcej, firmy z Polski muszą konkurować z zagranicznymi, które szukają ekspertów na całym świecie – w końcu miejsce zamieszkania przestało być już takim problemem.

Jeśli chodzi o kompetencje pracowników, które obecnie są cenione w firmach, to w porównaniu z początkowym okresem pandemii, doszło do znaczących zmian, ale jedynie na dalszych pozycjach tego zestawienia:

 • specjalizacja dziedzinowa (38%),
 • zaangażowanie (13%),
 • samorozwój – umiejętność i chęć ciągłego rozwoju (9%),
 • umiejętność współpracy (8%),
 • doświadczenie (8%),
 • umiejętność zarządzania czasem (7%),
 • dyspozycyjność (7%),
 • przedsiębiorczość (6%),
 • kreatywność (6%),
 • zdolności interpersonalne i komunikacyjne, wszechstronność, zdolności adaptacyjne (5%).

Najbardziej poszukiwane są wciąż: specjalizacja dziedzinowa oraz zaangażowanie, przy czym w zakresie specjalizacji nastąpił spory wzrost zainteresowania ze strony pracodawców. Na trzeciej pozycji znalazł się samorozwój, czyli umiejętność i chęć ciągłego rozwoju, co tylko potwierdza, że kandydaci chcący zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, powinni zainteresować się podnoszeniem kwalifikacji, biorąc pod uwagę konkretny obszar swojej branży.

O kompetencjach pracowników w dobie pandemii możesz przeczytać również TUTAJ.

Źródło:
https://www.pulshr.pl/edukacja/nowe-kompetencje-na-wage-zlota-pandemia-zmienila-wszystko,76247.html