Kiedy zmienić pracę? Powody zmiany pracy

W raporcie przygotowanym przez PARP pt. „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (październik 2023) czytamy, że dla 59% ankietowanych praca jest ważnym elementem życia, a 54% ma z niej satysfakcję. W III kw. 2023 r. 20% badanych pracowników zadeklarowało zmianę firmy w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Głównymi powodami były: wyższe wynagrodzenie na nowym stanowisku (48%) oraz chęć rozwoju zawodowego (42%). Jak są inne powody rezygnacji z pracy?

Nieadekwatne zarobki

Czy warto zmienić pracę dla pieniędzy? Oczywiście, że tak. Adekwatne do umiejętności wynagrodzenie daje motywację do pracy, zwiększa poczucie wartości oraz pozwala na zaspokojenie potrzeb pracownika. Niesatysfakcjonujące wynagrodzenie powoduje uczucie niedocenienia w pracy i wykorzystywania. Zatem jeśli pracodawca nie chce dać nam podwyżki, to warto rozważyć poszukiwanie pracy, gdzie dostaniemy wynagrodzenie, jakie nas zadowala.

Mobbing, dyskryminacja

Naruszenia praw pracowniczych to sytuacje, kiedy trzeba zmienić pracę. Prześladowanie, wyśmiewanie, pomijanie przy ustalaniu premii albo udziału w szkoleniach nie tylko powoduje złość i poczucie bezsilności, ale też negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i może doprowadzić do załamań nerwowych albo depresji.

Warto wiedzieć, że Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do równego traktowania wszystkich zatrudnionych oraz zakazuje wszelkiej dyskryminacji i mobbingu. Osoba poszkodowana ma prawo dochodzić w sądzie pracy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Co więcej, pracownik, w stosunku do którego pracodawca dopuścił się poważnych naruszeń praw pracowniczych, może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jednak w praktyce niewiele osób decyduje się na wniesienie oskarżenia, większość znosi upokorzenia, aby tylko mieć środki do życia. Na zmianę pracy decyduje się tylko odsetek z nich.

Nadmierny stres

Rezygnacja z pracy z powodu stresu zdarza się bardzo często w działach, gdzie liczą się przede wszystkim wyniki i spełnianie wymagań pracodawcy. Niestety życie w ciągłym napięciu, praca po godzinach i nadmiar obowiązków przyczyniają się do nadszarpnięcia zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego, jak zauważymy brak chęci do pracy, znużenie oraz podatność na różne infekcje, to sygnał, aby się zwolnić. Odejście z pracy warto poprzedzić rozmową z przełożonym, być może nie zauważał problemu i uda się znaleźć satysfakcjonujący kompromis.

Wypalenie zawodowe

Wyczerpanie, dyskomfort psychiczny oraz fizyczny, słaba koncentracja, wstręt do pracy i jednocześnie niechęć do wzięcia urlopu, bezsenność, wahania nastroju oraz bóle głowy i brzucha to tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Najczęściej dotyka osoby, które z zapałem i misją przyszły do pracy, a realia zawodowe przyniosły im rozczarowanie i utratę sensu pracy. Gdy pojawiają się problemy i pierwsze objawy wypalenia zawodowego, warto rozważyć nie tylko zmianę pracy, ale i skorzystanie z kursów radzenia sobie ze stresem i trudnościami.

Brak rozwoju

Na każdym etapie życia zawodowego chcemy mieć możliwość nauki nowych umiejętności i móc rozwijać już nabyte. Jeśli pracodawca nie organizuje żadnych szkoleń, ani też nie chce partycypować w kosztach zewnętrznych kursów, które podnoszą kwalifikacje jego pracownika, to sygnał, że nie zależy mu na kadrze. Stąd takie zachowanie firmy dla wielu osób jest silną motywacją do zmiany pracy.

Niedocenienie w pracy

Każdy człowiek lubi być doceniany. Dlatego brak premii, niesprawiedliwe awanse w pracy albo nieudzielanie pochwał za dobrze wykonana pracę to kolejny powód do zmiany pracy.

Zła atmosfera w pracy

W miejscu pracy spędzamy co najmniej 8 godzin dziennie, dlatego tak ważne są dobre relacje zawodowe ze współpracownikami, szczególnie w dziale, do którego należymy. Niekiedy jedna toksyczna osoba potrafi skłócić cały zespoły. Kiedy warto zmienić pracę? Gdy przełożony albo HR nie są w stanie poprawić sytuacji, a powstałe trudności powodują u nas duży stres, przez co popełniamy błędy i czujemy się w miejscu pracy niekomfortowo.

Brak dopasowania do zespołu lub wartości firmy

Czasem zmiana pracy po 3 miesiącach, czyli po okresie próbnym jest wynikiem tego, że nie możemy zupełnie dogadać się z innymi albo wartości firmy nam nie odpowiadają. Warto pamiętać, że okres próbny właśnie jest po to, aby strony zweryfikowały, czy chcą ze sobą współpracować.

Brak perspektyw na awans lub podwyżkę

Dobrze rozpisana ścieżka kariery oraz systematyczne podwyżki stanowią dobrą motywację do pracy. Jeśli ciągle słyszymy, że nie ma pieniędzy w firmie na wyższe wynagrodzenia, a kierownicy dostają np. premie, to decyzja o zmianie stanowiska pracy wydaje się nieuchronna. Dla wielu osób ważne są także możliwości awansu – ich brak zwykle kończy się na tym, że pracownik po zdobyciu określonego doświadczenia po prostu się zwalnia i szuka pracy na wyższym stanowisku.

Czas na zmiany w życiu

Niekiedy chęć zmiany pracy, nie wynika z wprost ze środowiska firmowego, ale z wewnętrznego przekonania, że musimy spróbować czegoś innego. Czasem wiąże się to z przeprowadzką do innego miasta albo kraju lub też chęcią spełniania marzeń. Zmiana pracy po 10 latach funkcjonowania w jednym przedsiębiorstwie z jednej strony jest stresująca, z drugiej ciekawią nas nowi współpracownicy, wyzwania i obowiązki. Niemniej jednak warto wyjść ze strefy komfortu, aby poczuć, że robimy coś, co nas interesuje albo jest naszą pasją.

Brak czasu na życie prywatne

Obecnie wiele osób przykłada dużą wagę do balansu między pracą a życiem prywatnym. Nikt nie chce pozostawać po godzinach, jeśli nie jest to sporadyczne i uzasadnione sytuacją firmy. Coraz częściej zmieniamy stanowisko pracy, kiedy dojazd do biura okazuje się znacznie dłuższy, niż zakładaliśmy.

Zły stan zdrowia

Praca w ciężkich albo szkodliwych warunkach to spore wyzwanie. Więc kiedy podupadamy na zdrowiu czy to z racji wieku, czy też stanowiska, to czas na zmianę pracy. Przy czym warto odwiedzić lekarza medycyny pracy, ponieważ jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na nasze zdrowie, pracodawca ma obowiązek przenieść nas w terminie wskazanym w orzeczeniu do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Atrakcyjna oferta pracy

Jeśli zadzwoni do nas rekruter z ciekawą propozycją to moment, kiedy warto zmienić pracę, szczególnie jeśli obecna nie jest dla nas satysfakcjonująca. Lepsze stanowisko, nowe wyzwania, wyższe wynagrodzenie to czynniki, które motywują i poprawiają poczucie własnej wartości.

Zła sytuacja finansowa firmy

Jeśli przedsiębiorstwo, w którym pracujemy, boryka się z problemami finansowymi, to sygnał, że czas na zmianę firmy. Lepiej nie zwlekać do chwili, gdy firma nie będzie w stanie wypłacać pensji i zawczasu poszukać nowego stanowiska w innym miejscu.

Jak często powinno się zmieniać pracę?

Trudno jest jednoznacznie określić, co ile zmieniać pracę, aby cały czas odczuwać motywacje do jej wykonywania i mieć chęć do codziennego przychodzenia. W tej kwestii spore znaczenia ma nasz stosunek do pracy. Osoby skupione na karierze, awansach i rozwoju będą szukały firm, które im to umożliwią. Zatem oni będą zatrudniani na nowych stanowiskach, nawet co 2-3 lata. Są też tacy, którzy przedkładają dobrą atmosferę i przyjazne środowisko zawodowe, nad awanse. Tacy pracownicy, jak już znajdą odpowiedniego pracodawcę z pewnością zostaną z nim na długo. Zatem to czy i jak często zmieniać pracę zależy od osobowości pracownika. Psychologowie zalecają zmianę pracy co kilka lat. Ma to pomóc w rozwoju nowych umiejętności i pozwolić uniknąć wypalenia zawodowego. Pamiętajmy, że dziś już nikogo nie dziwi częsta zmiana pracy, ponieważ gospodarka jest dynamiczna i niekiedy trzeba szybko się przebranżawiać i zaczynać od nowa.

W badaniu „Mobilność zawodowa Polaków w 2023 roku” przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl 27% ankietowanych odpowiedziało, że ostatni raz zmieniło pracę ponad 10 lat temu, 18% – 5 do 10 lat temu, a 17% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ryzyko związane z odejściem z pracy

Decyzję o tym, kiedy odejść z pracy warto dobrze przemyśleć. Jeśli nie mamy podpisanej nowej umowy, ryzykujemy, tym, że może nam się nie udać szybko znaleźć innego pracodawcy. Na taką ewentualność trzeba przygotować się finansowo i mentalnie.

Zawsze istnieje też ryzyko, że w nowej pracy nie wszystko będzie tak idealne, jak mówiono nam podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Niestety na to nie mamy wpływu. Jedyne co można zrobić to zebrać informacje o przyszłym pracodawcy od znajomych oraz na forach internetowych. Ostatecznie możemy znowu zmienić pracę.

Warto też pamiętać, że niewykorzystany urlop nie przechodzi na nowego pracodawcę – wypracowujemy go od nowa. Zatem jeśli mamy zaplanowane wakacje, należy od razu, przy ustalaniu warunków zatrudnienia, uzgodnić ich termin z przełożonym. W innym razie może on nie wyrazić zgody, a pieniądze wydane na wczasy przepadną.

Korzyści ze zmiany pracy

Kiedy zmienić pracę? Wtedy, kiedy dokładnie przeanalizujemy argumenty za i przeciw. Zwykle więcej jest plusów. Nowe miejsce pracy to nowe wyzwania i obowiązki, inni współpracownicy i przełożeni, często też odmienna kultura organizacyjna. Zmiana to świetna okazja do pokazania tego, co potrafimy i jacy jesteśmy. Odcięcie od nieprzyjemnych sytuacji i toksycznych ludzi pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne. Z nowym pracodawcą możemy wynegocjować korzystniejsze dla nas warunki pracy, np. dofinansowanie kursów albo elastyczne godziny pracy.

Czy warto zmienić pracę – podsumowanie

Zmiana pracy po 40, 50 albo 30 roku życia zawsze jest trudna. Jednak kiedy nie mamy perspektyw na premie, podwyżki, awanse albo szkolenia warto pomyśleć o innej firmie. Tkwienie na stanowisku, które nie przynosi satysfakcji, jest frustrujące i zniechęcające. Oczywiście nigdy nie wiadomo, czy nowy pracodawca nie potraktuje nas tak jak poprzedni, jednak dopóki tego nie sprawdzimy, nie dowiemy się.