Jawność wynagrodzeń ma sens [FELIETON]

29.01.23
clock 5 min.
Zuzanna Piechowicz Zuzanna Piechowicz

Wyobraź sobie: wchodzisz do intranetu i możesz kliknąć nazwisko dowolnej osoby w organizacji i dowiedzieć się, ile zarabia. Tak samo może zrobić każda osoba zatrudniona w tej organizacji. Wszyscy w firmie mogą dowiedzieć się też, ile ty zarabiasz. I co? Brzmi jak piękny sen? Czy raczej jak najgorszy koszmar?

Po pierwsze, wprowadzenie jawności wynagrodzeń przyczynia się do większej transparentności wewnątrz organizacji. Dzięki temu pracownicy mają pełniejszy obraz tego, jakie wynagrodzenia są oferowane za różne stanowiska i jakie są różnice w płacach między pracownikami. To eliminuje podejrzenia i niepewność, które mogą prowadzić do frustracji i niezadowolenia wśród zespołu. Jawność wynagrodzeń buduje zaufanie i sprawia, że pracownicy czują się bardziej docenieni i uczciwie traktowani.

Po drugie, wprowadzenie jawności wynagrodzeń może zmniejszyć dyskryminację płacową. Kiedy zarobki są utajnione, istnieje większe ryzyko nierówności i nieuczciwego traktowania pracowników. Jawność pozwala na wykrywanie różnic w płacach opartych na płci, rasie, wieku czy innych czynnikach. To daje możliwość naprawienia niesprawiedliwości i dążenia do bardziej równych warunków zatrudnienia.

Po trzecie, jawność wynagrodzeń może stymulować większą motywację i zaangażowanie pracowników. Kiedy pracownicy widzą, że wynagrodzenia są uzależnione od wykonywanej pracy, umiejętności i osiągnięć, mają większą motywację do rozwoju i osiągania lepszych wyników. Jawność wynagrodzeń może być również bodźcem dla innych pracowników do dążenia do awansów i podnoszenia swoich kompetencji.

Dodatkowo, wprowadzenie jawności wynagrodzeń może również przyczynić się do bardziej sprawiedliwego rynku pracy. Gdy firmy stają się bardziej przejrzyste w kwestii płac, pracownicy mogą porównywać swoje wynagrodzenia z tymi oferowanymi na zewnątrz. To skłania firmy do konkurencyjniejszych ofert płacowych, co może przyciągać wysoko wykwalifikowanych specjalistów i przyczyniać się do lepszej rotacji pracowników.

Wprowadzenie jawności wynagrodzeń nie jest jednak bez wyzwań. Firmy muszą odpowiednio przygotować się na tę zmianę, zapewniając uczciwe i konsekwentne zasady dotyc