Jak powinien wyglądać wydajny zespół poszukiwania talentów?

14.01.22
clock 4 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Choć organizacje coraz częściej doceniają wartość wyszukiwania talentów, to wiele z nich, mając możliwości finansowe i logistyczne, nadal nie inwestuje w działania HR. A warto to zmienić, ponieważ odpowiednia dobrana strategia i nowe technologie mogą stanowić niezastąpiony duet w pozyskiwaniu talentów.

Pozycja firmy na rynku zależy przede wszystkim od ludzi. Nawet najlepszy produkt czy usługa nie zyskają uwagi oraz przewagi rynkowej bez odpowiedniej kadry. Aby firma mogła odnieść sukces potrzebni są specjaliści, którzy zaplanują strategię i pomogą firmie osiągać założone cele. Poszukiwanie i zarządzanie talentami w organizacji to dzisiaj niezwykle ważny obszar. Niestety nadal w wielu firmach działy HR nie mają odpowiedniego zaplecza, aby móc w wydajny sposób pozyskiwać i zarządzać talentami.

Pozyskiwanie talentów

Nie rzadko są pozbawione odpowiednich narzędzi, które ułatwiłby rekrutację, zarzadzanie danymi i procesem. Na rynku nie brakuje rozwiązań, które mogą wpierać talent management, które łączą takie obszary zarządzania, jak: rekrutację, zarządzanie wydajnością, planowanie ścieżek kariery, naukę i rozwój. Rzeczywistość pokazuje jednak, że kompleksowe podejście w obszarze pozyskiwania talentów i korzystanie ze wsparcia technologii nie jest jeszcze standardem. Z ostatniego raportu OLX wynika, że pomimo że pracodawcy dostrzegają korzyści płynące z wykorzystywania narzędzi wspierających np. procesy rekrutacyjne, to zasadniczo niewielu pracodawców realnie korzysta z intuicyjnych systemów ATS (1%) czy też aplikacji mobilnych (3%). Najczęściej wybierają oni portale umożliwiające dodawanie ogłoszeń o pracę (56%) bądź firmowe strony i zakładki „Kariera”.

Technologia a talenty

Warto nie tylko sięgać do tradycyjnych źródeł pozyskiwania talentów, ale łączyć i wykorzystywać różne narzędzia. Strategicznie podejście do obszaru pozyskiwania i zarządzania talentami, zainwestowanie w działania employer brandingowe, jak i korzystanie z zaawansowanych technologii może przynieść organizacji wymierne efekty. Dzisiejszy rynek pracy to walka o talenty. Tego rodzaju działania i narzędzia mogą pomóc osiągnąć przewagę nad innymi firmami. Oprócz tego strategiczne podejście i korzystanie z nowoczesnych systemów nie tylko ułatwia profesjonalnie zarządzanie procesem pozyskiwania talentów, ale również go optymalizuje.

Cechy wydajnego zespołu

Oczywiście samo zaplecze technologiczne to nie wszystko, aby zespół pozyskiwania talentów odnosił sukcesy i był jednocześnie wydajny. Podczas konferencji SAP SuccessFactors, której celem była dyskusja w społeczności HR na temat zachodzących zmian w podejściu do pracy oraz potrzebach pracowników, Jim Stefanchin, dyrektor ds. badań w firmie Aberdeen Strategy and Research przedstawił 5 cech świadczących o wydajności zespołu pozyskiwania talentów.

Praca z danymi

Śledzenie danych, statystyk może pomóc w planowaniu kolejnych procesów rekrutacji, doborze środków i kanałów komunikacji. Aby procesy były wydajne, warto monitorować nie tylko liczbę kandydatów vs. jakość aplikacji, ale również źródło ich pochodzenia. Dobrze jest sprawdzać, które z wykorzystywanych narzędzi przyniosły napływ aplikacji dobrej jakości, a które niekoniecznie. To samo dotyczy działań EB. Dobrze jest analizować dane i sprawdzać, które z nich przełożyły się na jakie aplikacje, jaki był ich koszt etc. Dane można również wykorzystać do śledzenia kosztów rekrutacji, zatrudnienia i zwrotu z inwestycji.

Mierzenie wskaźników

Analizowanie procesu i różnego rodzaju wskaźników pozwala wyciągać wnioski na przyszłość i ułatwia wdrożenie odpowiednich rozwiązań. Analiza skuteczności to droga do efektywnej rekrutacji.

Korzystanie z technologii

Technologia zdecydowanie pomaga w automatyzacji procesu. Z jej wykorzystaniem proces staje się łatwy nie tylko z poziomu zarządzania, ale również z poziomu mierzenia jego efektywności. Korzystanie z różnego rodzaju programów pozwala zbierać dane, tworzyć raporty i ułatwia podejmowanie przyszłych decyzji.

Dobra organizacja

W procesie pozyskiwania talentów warto również zwrócić uwagę nie tylko na to, czy odpowiada on celom organizacji, ale również, czy firma, już po wybraniu talentu jest w stanie wywiązać się ze złożonych obietnic. Organizacja musi być przygotowana zarówno finansowo, zasobowo, jak i procesowo.

Planowanie

Efektywny zespół pozyskiwania talentów potrafi również definiować potrzeby organizacji i dostosować model zarządzania talentami do ogólnych celów organizacji. Innymi słowy taki zespół analizuje tzw. KSA (ang. knowledge, skills, attitudes), czyli definiuje obszar wiedzy, umiejętności i postaw, do których powinno się zatrudniać nowe talenty i na tej podstawie planować swoje działania.

Podsumowując, wydajny zespół pozyskiwania talentów to taki, który potrafi myśleć kompleksowo, wyznacza precyzyjne cele i który dopasowuje narzędzia i technologie do obranej strategii.

Źródło:
https://www.hrbartender.com/2021/recruiting/qualities-high-performing-talent-acquisition/