Jak Polacy szukają pracy?

13.09.22
clock 3 min.

Niezależnie od wykonywanego zawodu najważniejszymi dla pracowników cechami poszukiwanej pracy są umowa o pracę (59%) oraz pełny etat (55%) – wynika z badania zrealizowanego przez Kantar na zlecenie OLX. Oprócz formy zatrudnienia istotne są także elastyczny czas pracy i możliwość zdalnego wykonywania obowiązków.

Jak wynika z badania przeprowadzonego dla OLX, dla użytkowników serwisów internetowych poszukujących pracy (N = 1004) – zarówno przedstawicieli zawodów blue collars, jak i white oraz grey – najważniejszą cechą decydującą o wyborze nowego pracodawcy jest to, czy oferuje on umowę o pracę. Im bardziej wyspecjalizowany pracownik lub wyżej jest w strukturach organizacyjnych (grey i white collars), tym istotniejsza jest dla niego ta kwestia. W strukturach menedżerskich wśród białych kołnierzyków zwraca się także uwagę na możliwość samozatrudnienia – nie wyklucza jej co piąty ankietowany.

Home office nadal wysoko na liście wymagań

Pandemia wpłynęła na oczekiwania pracowników i zmieniła ich podejście do wykonywanej pracy. Dla części z nich nadal bardzo istotne są elastyczny czas pracy oraz home office. Szczególnie jest to widoczne wśród przedstawicieli zawodów grey i white collars. Mniej o elastyczności myślą pracownicy fizyczni ze względu na formę wykonywanych obowiązków, nadgodziny lub pracę na kilka zmian.

Przedstawiciele blue collars są zdecydowanie bardziej otwarci, by podejmować pracę w niepełnym wymiarze etatu i w systemie zmianowym. Chętniej decydowaliby się też na pracę tymczasową, sezonową i w weekendy.

Serwisy ogłoszeniowe najpopularniejszym sposobem szukania pracy

Zdecydowana większość (95%) respondentów wskazuje serwisy ogłoszeniowe jako sposób poszukiwania ofert pracy. Co trzeci badany decyduje się na samodzielne przeszukiwania stron internetowych pracodawców. Podobna liczba szukających zatrudnienia rozważyłaby odwiedzenie Urzędu Pracy.

Najpopularniejsze sposoby poszukiwania pracy:

  • przeglądanie ofert pracy w internetowych serwisach z ogłoszeniami (95%)
  • przez znajomych (50%),
  • za pośrednictwem mediów społecznościowych (49%),
  • samodzielne wyszukiwanie ofert w zakładkach Kariera na stronach internetowych firm (35%),
  • poprzez Urząd Pracy (33%).

Sprawdź, jak znaleźć pracę w zawodzie

Kluczowa informacja o zarobkach

Dodanie do ogłoszenia widełek wynagrodzenia powoduje otrzymanie większej liczby odpowiedzi od kandydatów. Czterech na pięciu respondentów badania podkreśla, że informacja o zarobkach jest ważna. Wysokość wynagrodzenia stanowi cenną informację dla szukających pracy i umożliwia im podjęcie decyzji w kwestii tego, czy chcą aplikować do danej firmy. Część kandydatów może nie zdecydować się na udział w rekrutacji, jeśli w ofercie nie podano informacji o zarobkach.

Niemal połowa ogłoszeń dostępnych każdego dnia w kategorii Praca w serwisie OLX zawiera informację o widełkach wynagrodzenia. Użytkownicy serwisu poszukujący pracy mają więc możliwość przeglądania ponad 55 tys. ofert, w których nie brakuje wzmianki o zarobkach, tak bardzo dla nich ważnej.

Najwięcej ogłoszeń z podanymi widełkami wynagrodzenia mają kategorie:

  • Hostessa, roznoszenie ulotek (74%),
  • Franczyza / własna firma (74%),
  • Marketing i PR (69%).

Najrzadziej wzmiankę o zarobkach znaleźć można w ogłoszeniach z branż, w których wynagrodzenie zazwyczaj oscyluje w okolicach minimalnej krajowej, np. Ochrona (19%). Brak dodania takiej informacji wynikać może z obawy przed zbyt małym zainteresowaniem daną ofertą pracy. Analitycy OLX-a zaznaczają jednak, że zawsze lepiej podać stawkę, żeby szukający pracy świadomie aplikowali na konkretne stanowisko.

RYNEK PRACY LATO 2022

RYNEK PRACY. LATO 2022