Jak komunikować zdalnie potrzebę zmiany lub chęć odejścia z pracy?

Okres pandemii dla wielu nie jest postrzegany jako dobry moment na zmianę pracy. Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość, niepewność zatrudnienia powodują, że do decyzji o zmianie pracy podchodzimy z dużą ostrożnością.

Dlaczego zmieniamy pracę?

Aż 78% respondentów opracowania „Perspektywa pracowników. Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” nie rozważało pod koniec ubiegłego roku zmiany pracy. Na taką możliwość otwartych było jedynie 22% badanych. Jedynie 30% z tej grupy przyznało, że poszukiwało nowego zatrudnienia w sposób aktywny, reszta pozostała bierna.

Dlaczego tak się dzieje? Przed aktywnym poszukiwaniem pracy powstrzymuje przede wszystkim pandemia i niepewna sytuacja na rynku pracy. Jednak są osoby, które nie boją się podejmować ryzyka i decydują się na zmianę. Co je motywuje? Na chęć znalezienia nowego zatrudnienia wpływa obecnie przede wszystkim niezadowolenie z wysokości wynagrodzenia. Na taki czynnik wskazało aż 77% respondentów.

Jednocześnie warto dodać, że do najważniejszych cech nowego pracodawcy, które wpłynęłyby na wybór jego oferty pracy, oprócz odpowiednio wysokiego wynagrodzenia, ceniona jest również forma zatrudnienia (56%), możliwość szkolenia (31%) oraz możliwość pracy zdalnej (20%). A jak przekazać informację o odejściu, aby zachować pozytywne relacje z pracodawcą, pozostawić po sobie dobre wrażenie i wykazać się profesjonalizmem?

Poinformuj kierownika o swojej decyzji

Odejście z pracy to zawsze pewne utrudnienie dla firmy. Wiąże się nie tylko z koniecznością znalezienia nowej osoby, ale często też z wdrożeniem czasowych zmian organizacyjnych, dlatego warto uprzedzić szefa o swojej decyzji z wyprzedzeniem.

Jeśli mamy bardzo dobrą relację z przełożonym i możemy liczyć na jego wsparcie i zrozumienie, możemy poinformować go o swoich zamiarach już na etapie podjęcia decyzji o szukaniu nowej pracy. Dla menedżera taka szczerość jest niezwykle ważna, bo pozwala mu przygotować się do zmian i już z wyprzedzeniem zaplanować nową organizację pracy, przeszkolić osoby, które tymczasowo przejmą obowiązki odchodzącego pracownika. Jeśli obawiamy się jednak, że poinformowanie o samym zamiarze szukania nowej pracy zostanie źle przyjęte, to decyzję o odejściu przekażmy w takim momencie, by mieć czas na dokończenie rozpoczętych projektów i umożliwić przejęcie obowiązków przez inną osobę.

Nowy pracodawca również na pewno pozytywnie odbierze taką postawę. Jest to dla niego wyraźny sygnał, że jeśli w przyszłości znajdzie się w podobnej sytuacji, to będzie mógł liczyć na Twój profesjonalizm i raczej nie pozostanie z dnia na dzień bez pracownika.

Jak komunikować chęć odejścia z pracy?

Oprócz przekazania samej informacji o odejściu liczy się również sposób zakomunikowania swojego zamiaru. Złożenie wypowiedzenia wiąże się z koniecznością omówienia kwestii formalnych, dlatego warto w tym celu odbyć bezpośrednie spotkanie z przełożonym lub rozmowę online – na pewno będzie to lepsza forma niż wysłanie samego e-maila. W ten sposób można omówić szczegóły warunków odejścia – kwestie niewykorzystanego urlopu, ewentualnego zwolnienia z obowiązku pracy, oddania sprzętu firmowego, przekazanie obowiązków, okresu wypowiedzenia itd.

W trakcie spotkania z przełożonym warto podziękować mu za współpracę, wyjaśnić, dlaczego podejmujemy taką decyzję i omówić wszystkie szczegóły oraz warunki zakończenia pracy. Możemy również wyjść z inicjatywą i zasugerować przełożonemu plan przekazania obowiązków, zgromadzonych przez nas danych itp. Z pewnością taka postawa zostanie doceniona.

W trakcie spotkania z przełożonym warto podziękować mu za współpracę, wyjaśnić, dlaczego podejmujemy taką decyzję i omówić wszystkie szczegóły oraz warunki zakończenia pracy.

Nie informujmy o swoim odejściu współpracowników przed przekazaniem tej informacji swojemu szefowi. Istnieje ryzyko, że nasz szef dowie się o rezygnacji od reszty zespołu a nie od nas, a taka sytuacja jest nie tylko niezręczna, ale również świadczy o braku szacunku i profesjonalizmu.

Obowiązki w okresie wypowiedzenia

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia starajmy się wywiązać ze wszystkich swoich zobowiązań. Służmy pomocą kolegom i koleżankom, którzy przejmują od nas obowiązki. Możemy również, jeśli mamy taką możliwość, pomóc w znalezieniu osoby na nasze miejsce lub współuczestniczyć w przygotowaniu procesu rekrutacji. To również będzie bardzo pomocne dla pracodawcy, w końcu najlepiej znamy szczegóły stanowiska, które piastowaliśmy.

Możemy również przygotować folder w używanej przez firmę aplikacji czy systemie, w którym zgromadzimy najważniejsze informacje związane z naszym stanowiskiem, np.:

  • instrukcje działania lub obsługi jakiegoś programu,
  • dostępy do danych systemów/aplikacji,
  • listę kontaktów do kontrahentów,
  • opisy procesów, w jakich braliśmy udział.

Wszystko to będzie pomocne we wdrożeniu nowej osoby. Na koniec wyślijmy e-maila do wszystkich współpracowników z podziękowaniem za wspólnie spędzone chwile i pracę.

Pamiętajmy, że nawet, jeśli w danym miejscu pracy nasze relacje nie były idealne, a warunki pracy odstawały daleko od naszych oczekiwań warto zachować profesjonalizm i bez zbędnych emocji wywiązać się ze swoich zadań. Nigdy nie wiadomo, czy nie przyjdzie nam kiedyś spotkać się z byłym przełożonym lub współpracownikiem w innych okolicznościach biznesowych. Odchodząc z klasą, unikamy niezręcznych sytuacji w przyszłości i pozostawiamy po sobie dobre wrażenie.

Szukając pracy, wejdź na OLX Praca. A TUTAJ zobacz, w jakich branżach szukają nowych pracowników.