Jak komunikować zdalnie potrzebę zmiany lub chęć odejścia z pracy?

30.03.21
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

W chwilach kryzysu stabilność to jedna z bardziej pożądanych cech w pracy. Mimo obecnej sytuacji istnieje jednak część pracowników, która decyduje się na zmiany i aktywnie rozgląda się za nowymi możliwościami. Jak więc komunikować chęć odejścia swojemu pracodawcy?

Okres pandemii dla wielu nie jest postrzegany jako dobry moment na zmianę pracy. Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość, niepewność zatrudnienia powodują, że do decyzji o zmianie pracy podchodzimy z dużą ostrożnością.

Dlaczego zmieniamy pracę?

Aż 78% respondentów opracowania „Perspektywa pracowników. Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” nie rozważało pod koniec ubiegłego roku zmiany pracy. Na taką możliwość otwartych było jedynie 22% badanych. Jedynie 30% z tej grupy przyznało, że poszukiwało nowego zatrudnienia w sposób aktywny, reszta pozostała bierna.

Dlaczego tak się dzieje? Przed aktywnym poszukiwaniem pracy powstrzymuje przede wszystkim pandemia i niepewna sytuacja na rynku pracy. Jednak są osoby, które nie boją się podejmować ryzyka i decydują się na zmianę. Co je motywuje? Na chęć znalezienia nowego zatrudnienia wpływa obecnie przede wszystkim niezadowolenie z wysokości wynagrodzenia. Na taki czynnik wskazało aż 77% respondentów.

Jednocześnie warto dodać, że do najważniejszych cech nowego pracodawcy, które wpłynęłyby na wybór jego oferty pracy, oprócz odpowiednio wysokiego wynagrodzenia, ceniona jest również forma zatrudnienia (56%), możliwość szkolenia (31%) oraz możliwość pracy zdalnej (20%). A jak przekazać informację o odejściu, aby zachować pozytywne relacje z pracodawcą, pozostawić po sobie dobre wrażenie i wykazać się profesjonalizmem?

Poinformuj kierownika o swojej decyzji

Odejście z pracy to zawsze pewne utrudnienie dla firmy. Wiąże się nie tylko z koniecznością znalezienia nowej osoby, ale często też z wdrożeniem czasowych zmian organizacyjnych, dlatego warto uprzedzić szefa o swojej decyzji z wyprzedzeniem.

Jeśli mamy bardzo dobrą relację z przełożonym i możemy liczyć na jego wsparcie i zrozumienie, możemy poinformować go o swoich zamiarach już na etapie podjęcia decyzji o szukaniu nowej pracy. Dla menedżera taka szczerość jest niezwykle ważna, bo pozwala mu przygotować się do zmian i już z wyprzedzeniem zaplanować nową organizację pracy, przeszkolić osoby, które tymczasowo przejmą obowiązki odchodzącego pracownika. Jeśli obawiamy się jednak, że poinformowanie o samym zamiarze szukania nowej pracy zostanie źle przyjęte, to decyzję o odejściu przekażmy w takim momencie, by mieć czas na dokończenie rozpoczętych projektów i umożliwić przejęcie obowiązków przez inną osobę.

Nowy pracodawca również na pewno pozytywnie odbierze taką postawę. Jest to dla niego wyraźny sygnał, że jeśli w przyszłości znajdzie się w podobnej sytuacji, to będzie mógł liczyć na Twój profesjonalizm i raczej nie pozostanie z dnia na dzień bez pracownika.

Jak komunikować chęć odejścia z pracy?

Oprócz przekazania samej informacji o odejściu liczy się również sposób zakomunikowania swojego zamiaru. Złożenie wypowiedzenia wiąże się z koniecznością omówienia kwestii formalnych, dlatego warto w tym celu odbyć bezpośrednie spotkanie z przełożonym lub rozmowę online – na pewno będzie to lepsza forma niż wysłanie samego e-maila. W ten sposób można omówić szczegóły warunków odejścia – kwestie niewykorzystanego urlopu, ewentualnego zwolnienia z obowiązku pracy, oddania sprzętu firmowego, przekazanie obowiązków, okresu wypowiedzenia itd.

W trakcie spotkania z przełożonym warto podziękować mu za współpracę, wyjaśnić, dlaczego podejmujemy taką decyzję i omówić wszystkie szczegóły oraz warunki zakończenia pracy. Możemy również wyjść z inicjatywą i zasugerować przełożonemu plan przekazania obowiązków, zgromadzonych przez nas danych itp. Z pewnością taka postawa zostanie doceniona.

W trakcie spotkania z przełożonym warto podziękować mu za współpracę, wyjaśnić, dlaczego podejmujemy taką decyzję i omówić wszystkie szczegóły oraz warunki zakończenia pracy.

Nie informujmy o swoim odejściu współpracowników przed przekazaniem tej informacji swojemu szefowi. Istnieje ryzyko, że nasz szef dowie się o rezygnacji od reszty zespołu a nie od nas, a taka sytuacja jest nie tylko niezręczna, ale również świadczy o braku szacunku i profesjonalizmu.

Obowiązki w okresie wypowiedzenia

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia starajmy się wywiązać ze wszystkich swoich zobowiązań. Służmy pomocą kolegom i koleżankom, którzy przejmują od nas obowiązki. Możemy również, jeśli mamy taką możliwość, pomóc w znalezieniu osoby na nasze miejsce lub współuczestniczyć w przygotowaniu procesu rekrutacji. To również będzie bardzo pomocne dla pracodawcy, w końcu najlepiej znamy szczegóły stanowiska, które piastowaliśmy.

Możemy również przygotować folder w używanej przez firmę aplikacji czy systemie, w którym zgromadzimy najważniejsze informacje związane z naszym stanowiskiem, np.:

  • instrukcje działania lub obsługi jakiegoś programu,
  • dostępy do danych systemów/aplikacji,
  • listę kontaktów do kontrahentów,
  • opisy procesów, w jakich braliśmy udział.

Wszystko to będzie pomocne we wdrożeniu nowej osoby. Na koniec wyślijmy e-maila do wszystkich współpracowników z podziękowaniem za wspólnie spędzone chwile i pracę.

Pamiętajmy, że nawet, jeśli w danym miejscu pracy nasze relacje nie były idealne, a warunki pracy odstawały daleko od naszych oczekiwań warto zachować profesjonalizm i bez zbędnych emocji wywiązać się ze swoich zadań. Nigdy nie wiadomo, czy nie przyjdzie nam kiedyś spotkać się z byłym przełożonym lub współpracownikiem w innych okolicznościach biznesowych. Odchodząc z klasą, unikamy niezręcznych sytuacji w przyszłości i pozostawiamy po sobie dobre wrażenie.

Szukając pracy, wejdź na OLX Praca. A TUTAJ zobacz, w jakich branżach szukają nowych pracowników.