Ile zarabia farmaceuta w 2023 roku? Ile zarabia technik farmacji?

Kim jest farmaceuta?

Farmaceuta jest specjalistą, który ukończył studia na kierunku farmacja i posiada kompetencje z zakresu produkcji oraz dystrybucji leków. Choć często znajduje zatrudnienie w aptece, to można go spotkać także w szpitalu, zakładzie wytwarzającym środki lecznicze lub w laboratorium zajmującym się ich kontrolą.

Obsługą pacjentów w aptekach może zajmować się też technik farmaceuta. Jest to osoba, która zamiast 5-letnich studiów, po szkole średniej ukończyła dwuletni kurs przygotowawczy. Mimo że jej zakres kompetencji pozostaje dość ograniczony, to wciąż może ona znaleźć zatrudnienie na wielu stanowiskach wymagających pracy z lekami.

Jak zostać farmaceutą?

Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu farmaceuty, trzeba ukończyć 5-letnie studia na kierunku farmacja. Zdobycie takiego wykształcenia może okazać się bardzo wymagające, ponieważ edukacja obejmuje swoim zakresem wiedzę z wielu różnych dziedzin. Co istotne, przed rozpoczęciem właściwej pracy magister farmacji musi jeszcze odbyć 6-miesięczny staż. Może to zrobić w ogólnodostępnej lub szpitalnej aptece, stacji sanitarno-epidemiologicznej, zakładzie farmaceutycznym lub laboratorium kontroli leków.

Podjęcie pracy jako farmaceuta wymaga także złożenia wniosku o wydanie prawa do wykonywania zawodu. Przyznawane jest ono wyłącznie osobom posiadającym polskie obywatelstwo i pełnię praw publicznych. Warto pamiętać także o konieczności potwierdzenia swojego stanu zdrowia orzeczeniem lekarskim.

Farmaceuta a technik farmacji

Nieco łatwiejsza wydaje się ścieżka prowadząca do zawodu technika farmacji. Zamiast zdobywać tytuł magistra, kończy on jedynie dwuletnie studium. Pozwala mu ono podejść do specjalnego egzaminu przeprowadzanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Po jego zdaniu kandydat musi jeszcze odbyć trwający dwa lata staż w aptece lub punkcie aptecznym. Przez ten czas pracuje pod ścisłą kontrolą magistra farmacji.

Studia farmaceutyczne

Zastanawiając się nad tym, jak zostać farmaceutą, trzeba przygotować się na naprawdę długą i wyczerpującą edukację. Wyzwaniem może okazać się już samo przyjęcie na studia. Im lepsza uczelnia, tym wyższych wyników matur będą potrzebować kandydaci. Kluczowe w ich przypadku okażą się takie przedmioty jak biologia i chemia. To właśnie na nie największy nacisk kładzie każdy program studiów farmaceutycznych. Uwzględnia on między innymi następujące kursy:

 • chemia leków,
 • farmakologia,
 • toksykologia,
 • psychologia,
 • anatomia,
 • mikrobiologia,
 • immunologia,
 • opieka farmaceutyczna,
 • historia farmacji,
 • prawo farmaceutyczne,
 • metodologia badań.

Jaka praca po farmacji? Gdzie może pracować farmaceuta?

Jak już wspominałem, farmaceuta nie musi ograniczać się do pracy w aptece, choć to właśnie z tym zajęciem jest najczęściej kojarzony. Absolwent farmacji może jednak zostać zatrudniony także w hurtowni leków, laboratorium, firmie kosmetycznej czy sanepidzie.

Praca dla magistra farmacji

Absolwenci studiów farmaceutycznych mogą zdecydować się na pracę w aptekach ogólnodostępnych lub szpitalnych. Osoby zatrudnione w tych ostatnich mają zdecydowanie szerszy zakres obowiązków niż inni farmaceuci. Nie tylko zarządzają lekami, ale sprawują też opiekę nad pacjentami. Statystyki wskazują jednak, że magistrów farmacji dużo bardziej interesuje praca w firmach farmaceutycznych lub kosmetycznych. Takie zajęcia kojarzą się z dobrymi zarobkami i szerokimi możliwościami rozwoju.

Praca dla technika farmacji

Pracę w aptece może podjąć też technik farmaceuta. Jest on uprawniony do wykonywania wszelkich czynności fachowych, takich jak sporządzanie, wytwarzanie i wydawanie leków. Nie dotyczy to wyłącznie substancji o silnym działaniu psychoaktywnym lub odurzającym. Techników farmacji zatrudnia się także w firmach farmaceutycznych, gdzie zajmują się oni przygotowywaniem leków i produktów o zastosowaniu medycznym.

Biorąc udział w analizach i kontroli środków leczniczych, technicy cały czas pozostają pod kontrolą magistra farmacji. Największy zakres kompetencji gwarantuje im praca w punkcie aptecznym (placówce na terenie wiejskim), gdzie po trzech latach mogą objąć stanowisko kierownika. Nie wolno im natomiast ubiegać się o posady w szpitalach i przychodniach.

Ile zarabia farmaceuta?

Przeciętne wynagrodzenie farmaceuty wynosi 6 330 zł brutto miesięcznie. Połowa osób pracujących w tym zawodzie zarabia pomiędzy 5 720 zł a 7 250 zł. Jak już jednak wiesz, mogą one znaleźć zatrudnienie w wielu różnych miejscach, co skutkuje dużą dysproporcją w zakresie pensji.

Zarobki przeciętnego technika farmacji to już jednak tylko 4 310 zł brutto miesięcznie. 25% osób w tym zawodzie otrzymuje wynagrodzenie niższe niż 3 800 zł, a 25% wyższe niż 5 000 zł. Wyraźnie więc widać, że dyplom magistra ma spory wpływ na wynagrodzenia w branży farmaceutycznej.

Zarobki farmaceuty w aptece

To, ile zarabia farmaceuta w aptece, zależy zarówno od stażu jego pracy, jak i od zajmowanego stanowiska. Największe wynagrodzenie otrzymuje oczywiście kierownik apteki (ok. 6 000 zł netto) oraz jego zastępca. Mniejsze pensje dostają magistrzy farmacji (ok. 4 500 zł netto), a do najsłabiej opłacanych pracowników należą technicy farmaceuci (3 150 zł netto) i pomoc apteczna.

Jakie są obowiązki farmaceuty?

Zakres obowiązków farmaceuty zależy oczywiście od miejsca zatrudnienia. Zupełnie inne zadania będą przed nim stały w aptece, a inne w firmie kosmetycznej. Sytuację nieco ułatwia Ustawa o zawodzie farmaceuty, która weszła w życie w grudniu 2020 roku. Zgodnie z jej przepisami, obowiązki farmaceutów obejmują:

 • konsultacje farmaceutyczne,
 • przeglądy lekowe,
 • proste badania diagnostyczne w zakresie farmakoterapii,
 • przygotowywanie indywidualnych planów opieki farmaceutycznej,
 • merytoryczne świadczenie opieki farmaceutycznej, niezależnie od właściciela apteki.

Jakie cechy powinien posiadać dobry farmaceuta?

Ze względu na konieczność ciągłego dokształcania i dużą odpowiedzialność, praca farmaceuty nie jest dla każdego. Najlepiej w tym zawodzie będą czuły się osoby o takich cechach jak:

 • odporność na stres,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
 • doskonała pamięć,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • skrupulatność,
 • sumienność,
 • cierpliwość,
 • precyzja,
 • wysoka kultura osobista.

Podsumowanie

Kariera farmaceuty nie jest łatwa, ale z pewnością może być bardzo dochodowa i satysfakcjonująca. Pamiętaj, że ukończenie studiów na kierunku farmacja wcale nie zmusza Cię do pracy w aptece. Atrakcyjne zatrudnienie znajdziesz też w wielu innych miejscach. Wykorzystaj więc potencjał tego zawodu i własne predyspozycje, aby realizować swoje marzenia!

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Gdzie może pracować technik farmacji?

Technik farmacji może podjąć pracę na przykład w aptece, punkcie aptecznym, hurtowni farmaceutycznej, laboratorium czy sklepie zielarsko-medycznym. Nie ma natomiast możliwości ubiegania się o stanowisko w szpitalu i przychodni.

Gdzie może pracować magister farmacji?

Magister farmacji może pracować w aptece ogólnodostępnej, szpitalnej i w punkcie aptecznym, ale też w firmie farmaceutycznej bądź kosmetycznej, laboratorium, sanepidzie, hurtowni leków czy na uczelni.

Jakie są obowiązki farmaceuty?

Zakres obowiązków farmaceuty zależy od miejsca jego zatrudnienia. Zgodnie z ustawą zajmuje się on konsultacjami farmaceutycznymi, przeglądami leków, prostymi badaniami w zakresie farmakoterapii, planowaniem opieki farmaceutycznej i jej merytorycznym świadczeniem.