II kwartał 2022 r. na rynku pracy – wzrost zatrudnienia?

09.05.22
clock 5 min.
Patrycja Polaczuk-Rutkowska Patrycja Polaczuk-Rutkowska

Duże firmy przygotowują się na zwiększenie zatrudnienia. Skorzystać na tym mogą również obywatele Ukrainy uciekający ze swojego kraju przed wojną. Ofert pracy jest sporo, a największe szanse na zatrudnienie mają mieszkańcy południowo-zachodniej Polski. Niestety w tej beczce miodu jest całkiem spora łyżka dziegciu…

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu bieżącego roku wynosiła 5,4%, a jeszcze rok temu było to 6,4%. Z kolei przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z marcem 2021 r. było wyższe o 2,4%. Wzrostowi uległo również przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym sektorze. W marcu 2022 r. było wyższe o 12,4% od wynagrodzenia w analogicznym miesiącu w roku poprzednim. W porównaniu z lutym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 7,2%.

Statystyki napawają optymizmem, bo jedyną wartością, która spadła, jest bezrobocie. Jednak kiedy przyjrzymy się innym danym i porównamy je z wcześniejszymi wynikami, optymizm może zostać lekko zmącony.

Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, prezentujący prognozy rekrutacyjne firm na II kwartał bieżącego roku, wskazuje, że pomiędzy kwietniem a czerwcem rekrutacje nowych pracowników planuje 26% firm, natomiast na redukcję etatów i związane z tym zwolnienia z pracy wskazuje 23%.

Zatrudnianie nowych pracowników – niby jest dobrze, ale jednak nie do końca

Duże przedsiębiorstwa, pomimo wyraźnego zainteresowania zatrudnieniem nowych pracowników, działają raczej ostrożnie. Prognoza netto zatrudnienia naszego kraju, po uwzględnieniu korekty sezonowej, wynosi +5% i plasuje nas na końcu światowego rankingu, zaraz przed Grecją. Lepsze wyniki zanotowali m.in. nasi sąsiedzi – Słowacja, Czechy, Niemcy.

Duże przedsiębiorstwa, pomimo wyraźnego zainteresowania zatrudnieniem nowych pracowników, działają raczej ostrożnie.

Czym jest prognoza netto zatrudnienia? Jest to różnica procentowa pomiędzy odsetkiem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a odsetkiem firm, które przewidują redukcję całkowitego zatrudnienia w danym kwartale.

Niestety w porównaniu z I kwartałem 2022 r. zgłaszana przez firmy chęć rozbudowywania swoich zespołów znacząco się zmniejszyła. Ówczesna prognoza netto zatrudnienia wynosiła aż +25% i był to jeden z najwyższych wyników od początku realizacji badania ManpowerGroup w Polsce.

W oczekiwaniu na lepsze czasy

Ten spadek jest skutkiem zachodzących w naszym kraju zmian, których jesteśmy obecnie świadkami. Ekstremalnie trudna i ciągle napięta sytuacja za naszą wschodnią granicą jest bardzo niekorzystna dla wielu polskich przedsiębiorców, jak również dla całej polskiej gospodarki. Wiele dużych firm zdecydowało się po prostu przeczekać ten niepewny czas. Wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe, drożejące materiały budowlane nie zachęcają ani do sporych inwestycji ani do nadmiernego zwiększania zatrudnienia. Nastąpił również mocno odczuwalny wzrost kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (dotknęło to szczególnie mocno mikro- i małe przedsiębiorstwa, które decydują się na zmniejszenie zatrudnienia), mimo to kilka sektorów wciąż deklaruje rozbudowę zespołów.

Które branże zatrudniają?

Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o planowane działania rekrutacyjne, znajduje się produkcja przemysłowa (deklarując prognozę netto zatrudnienia na poziomie +30%.), a następnie branże IT, nowe technologie, telekomunikacja, media, komunikacja. W porównaniu z pierwszym kwartałem największy spadek odnotowało budownictwo, którego obecny wskaźnik wynosi raptem +2%, a jeszcze w I kwartale tego roku było to +39% (tyle samo, co produkcja przemysłowa).

O zwiększonym zapotrzebowaniu w branży produkcyjnej pisaliśmy również TUTAJ.

W firmach, gdzie praca fizyczna odgrywa istotną rolę, język polski nie wszędzie będzie wymagany. Jeśli na stanowiskach brakuje pracowników i polscy przedsiębiorcy będą potrzebować ludzi do pracy, to z pewnością chętnie zdecydują się na zatrudnianie cudzoziemców. Zwłaszcza w sytuacji, gdy proces zatrudniania obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie naszego kraju z powodu wojny, został znacznie uproszczony na mocy specustawy.

Więcej na temat zatrudniania cudzoziemców dowiesz się z artykułu: Zatrudnianie obywateli Ukrainy na mocy specustawy.

Podobna sytuacja dotyczy innych branż. Chociaż w IT język angielski odgrywa istotną rolę, to jednak na pierwszym miejscu liczy się znajomość poszczególnych języków programowania.

Prognoza netto zatrudnienia w II kwartale 2022 w podziale na branże:

  • produkcja przemysłowa (+30%),
  • IT, technologie, telekomunikacja, komunikacja, media (+13%),
  • handel hurtowy i detaliczny (+7%),
  • pozostałe branże (+12%).

Gdzie będzie praca?

W II kwartale 2022 r. wzrost zatrudnienia prognozowany jest w 4 spośród 6 regionów Polski. Obszar, w którym najbardziej intensywnie będą poszukiwani nowi pracownicy, to południowy zachód, z prognozą netto zatrudnienia na poziomie +12%. Optymistyczne plany rekrutacyjne mają też firmy z regionu centralnego (+8%) oraz północnego (+8%). Niestety organizacje z południa naszego kraju przewidują zwolnienia z pracy (-1%).

Jeśli chodzi o branżę IT, to oczywiście w czołówce pozostają województwa:

  • mazowieckie,
  • wielkopolskie,
  • małopolskie.

Jak wskazują dane OLX, poszukiwani są programiści, analitycy i osoby do wsparcia technicznego.