Główne motywacje i podejście Silversów do rynku pracy

Sytuacja pokolenia Silver na rynku pracy

W raporcie GUS „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2021 r.” czytamy, że prawie 35% osób po 50. roku życia wykonywało pracę. W 2021 r. wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w tym wieku wyniósł 43,6% a kobiet tylko 27,7%.

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano wśród osób w wieku 50-54 lata (81,4%), najniższy dla ludzi w wieku powyżej 65 lat (6,2%), czyli będących w wieku emerytalnym. Główne przyczyny bierności zawodowej to przejście na emeryturę oraz niepełnosprawność i choroby.

W 2021 r. największy odsetek pracowników w wieku 50+ był w branżach:

  • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę;
  • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
  • związanych z obsługą rynku nieruchomości;
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

W badaniu OLX Praca i Minds & Roses „Srebrne talenty: wykorzystanie potencjału pokolenia Silver” 69% ankietowanych pracowników w wieku ochronnym deklarowało, że po osiągnięciu wieku emerytalnego chce pozostać aktywna zawodowo. Ponad połowa bezrobotnych badanych z pokolenia Silver (54%) zdecydowałaby się podjąć pracę, gdyby tylko otrzymała taką możliwość.

Co motywuje do pracy osoby po 50.?

Jak widać z powyższych badań Silversi chętni są do pracy, o ile dostaną taką możliwość. We wspomnianym wyżej raporcie OLX Praca, osoby deklarujące chęć kontynuowania pracy na emeryturze, jako największą do tego motywację określały chęć dorobienia i funkcjonowania wśród ludzi oraz twierdziły, że lubią swoją pracę.

Wynagrodzenie

Względy finansowe to skuteczna motywacja do pracy, nie tylko dla pokolenia Silver, ale i dla młodych ludzi. Osoby starsze, będące już na emeryturze często dorabiają, ponieważ świadczenie nie starcza im na wszystko. Przeciętna emerytura wypłacona przez ZUS osobom starszym w marcu 2023 r. wyniosła 3482,63 zł brutto, czyli ok. 2910 zł netto.

Bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia

Silversi to pokolenie, które nie jest przyzwyczajone do częstej zmiany pracy. Wielu z nich obawia się zmian i nie wie, jak właściwie zachować się na rozmowach kwalifikacyjnych. Umowa o pracę daje im poczucie stabilności zatrudnienia i wynagrodzenia. A to przekłada się na poczucie bezpieczeństwa i niezależności od innych.

Zaufanie w miejscu pracy

Osoby w wieku emerytalnym i przedemerytalnym mają duże doświadczenie i wiedzę. Dlatego w wielu firmach cieszą się dużym zaufaniem. Odnoszenie się z szacunkiem do starszych, branie ich zdania pod uwagę przez młodszych współpracowników, tworzy przyjazną atmosferę. A ta jest bardzo ważna w przypadku Silversów.

Jasno określone cele rozwojowe

Silversi to osoby, które znają swoje mocne i słabe strony, mają też ściśle wytyczona ścieżkę kariery i wyrobioną pozycję zawodową. Z pewnością dużą motywacja do pracy będą jasno określone cele firmy oraz możliwości rozwoju osobistego. Osoby po 50. także chcą rozwijać swoje kompetencje – i pracodawcy nie powinni o tym zapominać i dyskryminować ich.

Poczucie celowości

Praca daje wielu ludziom poczucie spełnienia, ważności oraz celowości. Dla niech bycie na emeryturze wiąże się z nudą i byciem niepotrzebnym. Niepracującym Silversom niekiedy trudno jest sensownie i pożytecznie zagospodarować wolny czas. Praca zawodowa rozwiązuje te problemy.

Akceptacja społeczna

Każdy człowiek potrzebuje uznania, szacunku i akceptacji, także Silversi. Osoby starsze często czują się wykluczone z życia przez to, że siedzą w domu. Praca pośród innych ludzi daje im siłę i chęć do życia. Dzięki niej czuja się akceptowani i potrzebni.

Nowe wyzwania

Wbrew pozorom sporo Silversów chętnie szuka nowych wyzwać. Wielu z nich zakończyło swoje kariery z sukcesami, a teraz chciałoby spróbować czegoś nowego. Taką opcją najczęściej wybierają osoby przechodzące na emeryturę, które mając stały, dochód nie boją się, że nie poradzą sobie z nowymi obowiązkami. Zmiana pracy po 50. roku życia nie jest łatwa. Zważywszy na to, że wielu pracodawców nie chce zatrudniać osób w wieku ochronnym.

Dlaczego coraz więcej osób chce pracować na emeryturze?

Wraz z upływem wieku ludzie zaczynają obawiać się starości. Niepokoi ich pogarszający się stan zdrowia, słabsza pamięć i kondycja fizyczna. Silversi nie rezygnując z pracy, po prostu czują się młodsi, a codzienne wychodzenie do pracy wymusza aktywność fizyczną.

Inną kwestią jest samotność i nieumiejętność zarządzania wolnym czasem. Młodzi ludzie, coraz później zakładają rodziny, zatem odkłada się w czasie bycie dziadkiem i babcią. Pokolenie Silversów chce więc nadal być potrzebne i spożytkować swoją wiedzę.

Praca na emeryturze często jest związana z finansami. Wielu do podjęcia pracy zmusza niska emerytura, która nie wystarcza na wszystkie potrzeby. Inni chcą mieć dodatkowe pieniądze na przyjemności, o których zawsze marzyli.

Podsumowanie

Analizy demograficzne nieubłaganie pokazują, że społeczeństwo się starzeje. A to oznacza, że rynek pracy musi dostosować się do sytuacji, w której coraz więcej osób będzie chciała pracować pomimo wieku emerytalnego. Już dziś osoby zbliżające się do 50. deklarują, że nie zamierzają rezygnować z pracy. Ta daje im niezależność, pieniądze oraz poczucie wartości i bezpieczeństwo.