Czym jest Erasmus dla przedsiębiorców?

Organizatorem programu jest Komisja Europejska, a finansowany jest on ze środków Unii Europejskiej. Funkcję pośredniczącą pełni u nas Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która jest jednocześnie lokalnym punktem kontaktowym dla Młodego Przedsiębiorcy w ramach Programu EYE (Erasmus poza Europą). 

Ideą tego programu jest podniesienie kwalifikacji początkujących, ambitnych biznesmenów. Sposobem na to jest czerpanie wiedzy od doświadczonych firm z innych państw. Zdobycie takich umiejętności z pewnością przyda się przy zakładaniu lub prowadzeniu własnej firmy i zwiększa szanse na to, że będzie ona dobrze prosperowała. 

Kto może złożyć wniosek?

W programie wyszczególniono kilka możliwości, jeśli chodzi o to, kto może się starać o udział. To po pierwsze początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat. Druga grupa to doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie krajów biorących udział w programie.
Młody Przedsiębiorca to osoba fizyczna, która przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 183 dni w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i która:
1. Jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo
2. Jest:
a) wspólnikiem spółki jawnej albo partnerskiej lub
b) komplementariuszem spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, lub
c) wspólnikiem albo akcjonariuszem i jednocześnie członkiem zarządu spółki kapitałowej, – wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, będącej mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, albo 3. Zamierza podjąć działalność gospodarczą oraz złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu EYE przed upływem trzech lat od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, o której mowa powyżej lub od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółkę.

Dwie odsłony programu Erasmus

Istnieją dwie odsłony tego programu: „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” oraz „Erasmus Global” (EYE Global). W Polsce projekt unijny realizowany jest przez PARP od 2012 r.  Łącznie od uruchomienia programu w 2009 r. do końca zeszłego roku europejscy przedsiębiorcy złożyli ponad 45tys. wniosków. Z Polski pochodziło ponad 5 proc. zaakceptowanych zgłoszeń. Jak informuje PAPR, nasz kraj zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem liczby nawiązanych relacji biznesowych. W ramach unijnego Erasmusa można wyjechać maksymalnie na sześć miesięcy.

EYE to projekt bardzo podobny, tylko umożliwiający wyjazd do państw spoza Unii Europejskiej, co daje szansę zobaczenia, jak działają prężne firmy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Korei Południowej, Izraelu, Singapurze czy na Tajwanie. Wyjazd trwa od 1 do 3 miesięcy. Co ważne, młodzi przedsiębiorcy, którzy brali udział w poprzednich edycjach programu EYE (przed marcem 2018 r.) mogą ponownie z niego skorzystać wybierając Stany Zjednoczone (stany Pensylwania lub Nowy Jork), Singapur albo Izrael. 

Dofinansowanie w ramach Erasmusa

Maksymalna kwota dofinansowania w przypadku „Erasmusa dla młodych przedsiębiorców” i wyjazdu do krajów europejskich to 6 600 euro. Pieniądze te mają służyć jako dofinansowanie pobytu i wynajmu mieszkania. Kwoty tej nie uzyskuje się jednorazowo, lecz w ratach wypłacanych co miesiąc. Wysokość dofinansowania jest uzależniona głównie od kraju pobytu. PARP informuje, że jest ona wyliczana na podstawie składki miesięcznej i stanowi odzwierciedlenie ogólnych kosztów utrzymania w państwie pobytu. I tak przykładowo miesięcznie jest to: w Austrii, Francji, Włoszech i na Islandii 900 euro, w Danii, Norwegii i Lichtensteinie 1100 euro, w Irlandii i Wielkiej Brytanii 1000, w Mołdawii 530, Szwecji 950. Dla ciekawych: w Polsce to 610 euro.

Osobna regulacja dotyczy osób z niepełnosprawnością. One mogą liczyć na 1100 euro miesięcznie bez względu na wybrany kraj pobytu. 

Jeśli chodzi o EYE Global to maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać to 3000 euro oraz jednorazowa dotacja na pokrycie kosztów podróży.

Przedsiębiorcy chwalą Erasmusa

– Udział w programie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” był jedną z najlepszych decyzji, jakie podjęłam w moim życiu zawodowym. Dzień zaczynaliśmy od kawy i spotkania w całym gronie, podczas którego omawialiśmy plany na cały dzień i wymienialiśmy się pomysłami. To uczy strategii i dobrego planowania, czyli kluczowych rzeczy w branży – mówi Maja Molinek, architektka krajobrazu i projektantka, cytowana na stronie internetowej PARP. Ona wyjechała na kilka miesięcy do Portugalii, do Studio Grandpa’s Lab, interdyscyplinarnego studia kreatywnego, działającego na styku światów cyfrowego i fizycznego. Co ciekawe Maja Molinek to przykład, że Erasmus może zmienić życie, bowiem architektka została w Portugalii i dostała tam pracę.

Wnioski o udział w Erasmusie dla przedsiębiorców

W przypadku EYE Global składanie wniosków wystartowało 14 marca 2021 r., i potrwa do 13 marca 2024 r. W Erasmusie europejskim wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do 31 stycznia 2027 r. Osoby zainteresowane udziałem w programach Erasmus muszą wypełnić wniosek w języku angielskim. Znajdą w nim m.in. pytania o motywację dotyczącą udziału w wymianie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz plan biznesowy opisujący pomysł na własną działalność gospodarczą. Wymagane jest również dołączenie CV oraz biznes planu.

Jak wygląda procedura wymiany?

Procedura wymiany w ramach Erasmusa dla przedsiębiorców podzielona jest na cztery części. Najpierw trzeba złożyć wniosek. Należy nawiązać kontakt z wybraną instytucją pośredniczącą, która będzie miała za zadanie weryfikację wniosku i jego przyjęcie, jeśli będzie poprawnie wypełniony. W kolejnym etapie przedsiębiorca uzyskuje dostęp do internetowej bazy danych zawierającej informacje o początkujących przedsiębiorcach i przedsiębiorcach przyjmujących biorących udział w programie. Trzeba wskazać w bazie danych maksymalnie pięć propozycji. Punkt kontaktowy pomoże nawiązać współpracę.
Następnie spisywane jest przez obie strony wymiany „Zobowiązanie na rzecz jakości”. Znajduje się w nim opis projektu kształcenia lub pracy, konkretnych zadań, obowiązków, działań, a także warunków finansowania. Przedsiębiorcy biorą również udział w szkoleniu przygotowującym do wymiany. Ostatni etap to już sama wymiana, którą można zrealizować podczas jednego wyjazdu lub kilku. Na koniec ocenia się przebieg wymiany. 

Kto zyskuje na programie?

Erasmus dla przedsiębiorców to, jak każda wymiana, korzyść dla obu stron biorących w niej udział. Początkujący przedsiębiorca zyskuje wiedzę i doświadczenie. Przydaje się to potem zarówno przy zakładaniu własnego biznesu, jak i rozkręcaniu już istniejącego. Nie do przecenienia jest to, że przedsiębiorca zyskuje dostęp do nowych rynków, jak również możliwość współpracy z partnerami z zagranicy.

Korzyści z programu płyną także w stronę firm, które przyjmą młodych przedsiębiorców. To świeże spojrzenie na firmę, które może sprzyjać narodzinom nowych rozwiązań w jej ramach. Początkujący przedsiębiorca może bowiem posiadać umiejętności lub wiedzę, której nie ma doświadczony przedsiębiorca. To normalne w czasach szybko postępujących innowacji. Dodatkowo doświadczony biznesmen także zyskuje możliwość pozyskania nowych rynków dla swojej działalności. Może też nawiązać współpracę z firmą osoby, którą przyjął w ramach programu Erasmus.