Employee journey map – dlaczego mapowanie doświadczeń pracownika jest istotne dla organizacji?

04.07.22
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Wyobraź sobie podróż, jaką przechodzi pracownik w Twojej firmie. Od rozmowy rekrutacyjnej, poprzez onboarding, po awans na nowe stanowisko. Te i inne procesy mają wpływ na jego doświadczenia z organizacją. Czy znasz jednak pełną skalę doświadczeń pracownika? Poznaj metodę employee journey map pozwalającą na szeroką analizę employee experience.

W każdej firmie pracownik przechodzi przez cykl różnego rodzaju doświadczeń. Ten całokształt interakcji pracownika, jego wrażeń to z angielskiego employee journey, a więc dosłownie podróż pracownika. Zrozumienie tego procesu i jego etapów to ważny element w budowaniu pozytywnego employee experience. Aby móc lepiej przeanalizować cykl życia pracownika w organizacji, można skorzystać z tzw. mapowania, a więc zobrazowania, najważniejszych doświadczeń zarówno dla pracownika, jak i organizacji. Dokonanie tego rodzaju analizy może przynieść wiele korzyści dla firmy.

Mapuj, ale właściwie po co?

Mapowanie doświadczenia pracownika pozwala lepiej zrozumieć potrzeby pracowników i kandydatów, a co za tym idzie może mieć istotny wpływ na przyciągnięcie, pozyskanie i utrzymanie talentów w firmie. To dobry sposób na identyfikację źródeł motywacji i zwiększenia zaangażowania w zespole. Dogłębna analiza poszczególnych procesów umożliwia również zidentyfikowanie obszarów wymagających ulepszenia, a które mogą przełożyć się na np. lepszą efektywność danego procesu.

Mapowanie doświadczenia pracownika pozwala lepiej zrozumieć potrzeby pracowników i kandydatów, a co za tym idzie może mieć istotny wpływ na przyciągnięcie, pozyskanie i utrzymanie talentów w firmie.

Dodatkowo jest to świetny sposób na identyfikację elementów, które być może na co dzień nie są dostrzegane, umykają naszej uwadze, a mogą mieć istotny wpływ na doświadczenia pracowników. Weryfikacja procesów jest pomocna w budowaniu długofalowej strategii HR i może przełożyć się na ograniczenie rotacji pracowników i zatrzymanie w firmie doświadczonych specjalistów.

Co warto mapować?

Nie ma wątpliwości co do tego, że warto mapować cykl życia pracownika, ale jak to robić i które obszary warto poddać analizie? Każda organizacja jest inna i ma swoja specyfikę, dlatego nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Można oczywiście skorzystać z dostępnych szablonów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć własną mapę podróży pracownika dostosowaną do charakterystyki i potrzeb danej organizacji.

Aby nieco przybliżyć i odpowiedzieć na pytanie, jakie procesy warto mapować, można posłużyć się wzorcem stworzonym przez Instytut Gallupa. Wyróżnił on 7 głównych etapów podróży pracownika, a są nimi:

  • Przyciągnięcie (ang. attract) – wszystko to, co wpływa na doświadczenie kandydata, a zatem wszystko co sprawia, że chce on pracować w danej firmie: wartości firmy, cele oraz korzyści z pracy w danej organizacji dla kandydata.
  • Zatrudnienie (ang. hire) – komplet elementów składających się na wybór najlepszego kandydata do pracy, a więc zarówno samego procesu rekrutacji, negocjacji warunków, jak również złożenia oferty i zatrudnienia.
  • Wdrożenie (ang. onboarding) – pierwszy kontakt nowej osoby z zespołem, zapoznanie pracownika ze specyfiką firmy, wdrożenie w nowe obowiązki, wprowadzenie w narzędzia pracy, dostarczenie informacji i materiałów niezbędnych do pełnienia nowej roli w organizacji.
  • Angażowanie (ang. engage) – to wszystkie działania, które wspierają zacieśnianie i budowanie więzi pomiędzy pracownikiem a organizacją, które zwiększają jego identyfikację z marką. Mogą to być szkolenia, ankiety badania zaangażowania i potrzeb pracowników, zapewnianie niezbędnych wyjaśnień i wsparcia w realizacji zleconych zadań.
  • Osiągnięcia (ang. perform) – kluczowa jest komunikacja między pracownikiem a przełożonym, a więc etap ten dotyczy procesu ustalania celów i strategii rozwoju, kultury feedbacku, sposobu doceniana pracownika, korzystania z narzędzi motywacyjnych.
  • Rozwój (ang. develop) – możliwości rozwoju kompetencji pracownika, a więc są to wszelkiego rodzaju szkolenia, dostęp do firmowej bazy wiedzy, grywalizacja, testy i quizy budujące zaangażowanie.
  • Odejście (ang. depart) – to ostatni etap cyklu życia pracownika w organizacji i dotyczy on procesu rozstania pracownika z organizacją, exit interview, outplacement.

Posługując się schematem Instytutu Gallupa, można otrzymać holistyczny obraz stanu całej organizacji. W celu dokonania takiej analizy nie trzeba inwestować w żadne specjalistyczne narzędzia.

Narzędzia do mapowania doświadczeń pracownika

Jedyną inwestycją, jaką trzeba ponieść, to czas, który jest niezbędny na przeprowadzenie mapowania. Co do narzędzi nie ma jednak żadnych specjalnych wymagań. Można skorzystać z bardzo prostych i ogólnie dostępnych rozwiązań. Mapowanie można przeprowadzić za pomocą zwykłej tablicy magnetycznej i kartek samoprzylepnych, na których będziemy rysować poszczególne etapy procesów. Można je zobrazować, wykorzystując również prezentacje w Power Point czy też grafiki w Canvie lub szablony dostępne online, jak np.: https://creately.com/pl/usage/pracownik-podroz-szablon-mapy/.

Nie potrzeba wiele, aby przystąpić do działania. Posiadanie takiej mapy natomiast może pomóc z większą świadomością budować politykę personalną w firmie. To świetny drogowskaz do dalszych działań dla rozwoju organizacji.

Źródło:
https://gromar.eu/blog/employee-journey-map/