Dlaczego warto być na umowie o pracę?

26.07.22
clock 6 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Studenci do 26. roku życia bardzo często pracują na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W pewnym momencie jednak pojawia się potrzeba przejścia na umowę o pracę. Zalet jest sporo, choćby urlop wypoczynkowy, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne przez pracodawcę, ochrona przed rozwiązaniem umowy czy gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli przychodzi czas znalezienia pracy, kandydaci powinni bacznie przyglądać się formom zatrudnienia, które są dostępne na rynku pracy. Nie ma nic gorszego niż pójście na rozmowę kwalifikacyjną i obejście się smakiem przez niedoczytanie treści ogłoszenia.

Student podejmujący pierwsze kroki zawodowe w trakcie trwania nauki to dzisiaj żadne zaskoczenie. Młodzi ludzie, dzieląc swój czas na pracę i zajęcia na uczelni, chcą się rozwijać, bo mają świadomość, jak ważne jest posiadanie doświadczenia zawodowego na rynku pracy. Część z nich jest do tego zmuszona, bo musi się utrzymać i zarabiać na życie. Bardzo często podejmując pierwsze doświadczenia, pracują na podstawie umowy zlecenia.

Dlaczego dla młodych osób najpopularniejsza jest umowa zlecenia?

Dzieje się tak, ponieważ ten rodzaj umowy cywilnoprawnej jest opłacalny zarówno dla zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Od sierpnia 2019 r. wprowadzone zostały przepisy dotyczące zwolnienia PIT dla młodych, które są korzystne dla studentów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.
Z jednej strony student, czyli zleceniobiorca, nie opłaca podatku i składek, czyli kwota brutto jest równowartością kwoty do wypłaty, a z drugiej przedsiębiorca nie opłaca za taką osobę składek ZUS, czyli koszty zatrudnienia są niższe.

Zalety umowy zlecenie:

 • Spora liczba ogłoszeń – pracodawcy w wielu branżach chętnie szukają pracowników do 26. roku życia, oferując im pracę w różnym wymiarze czasu, a także programy stażowe, praktyki.
 • Łatwość w zmianie pracy – przechodzenie z firmy do firmy jest częstym zjawiskiem wśród młodych. W tym wieku nie są to zwykle prace marzeń, dlatego studenci podchodzą do tego dość mobilnie. Umowa zlecenia umożliwia im szybkie rozstania.
 • Elastyczność w zakresie godzin i miejsca wykonywania pracy – nie ma obowiązku pozostawania do dyspozycji pracodawcy i świadczenia jej w określonym miejscu i czasie. Nie ma konkretnego miejsca w zakładzie pracy.

Istotne wady dotyczące umowy zlecenia:

 • Może być rozwiązana z dnia na dzień, jeśli w umowie nie określono czasu wypowiedzenia.
 • Nie przysługuje urlop wypoczynkowy.
 • Nie ma ochrony przed wypowiedzeniem ani wynagrodzenia za okres choroby.

Korzyści wynikające z umowy o pracę

Co tak naprawdę zmienia przejście na ten rodzaj umowy? Jest to jedna z najbardziej korzystnych form zatrudnienia. Kluczem jest słowo: ochrona. Pracownik ma wtedy więcej praw, jego praca jest bardziej uregulowana.

Umowa o pracę zapewnia:

 • prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego;
 • prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego i wychowawczego;
 • prawo do zwolnienia lekarskiego;
 • uregulowany czas pracy (np. 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu);
 • prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach;
 • korzystanie z dodatkowych urlopów okolicznościowych – np. z tytułu narodzin dziecka pracownika, śmierci członka rodzinny, ślubu pracownika;
 • większą ochronę (np. przedemerytalną) i gwarantuje prawo do okresu wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Ponadto, nowe przepisy dostosowane do dyrektyw unijnych również dotyczą tylko pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, a wynikają z nich zmiany korzystne dla pracownika. Więcej  przeczytasz o tym w artykule: Zmiany dotyczące work-life balance – na co musimy się przygotować?

Rodzaj umowy a zdolność kredytowa

Rozważając za i przeciw różnych form zatrudnienia, pamiętaj, że rodzaj umowy to jeden z kluczowych czynników wpływających na poziom zdolności kredytowej. Jeśli rozważasz wzięcie kredytu, to rodzaj umowy będzie mieć ogromne znaczenie.

Najbardziej preferowaną przez banki formą zatrudnienia jest zdecydowanie umowa o pracę. Najlepiej, jeśli jest to umowa o pracę na czas nieokreślony, na drugim miejscu wśród preferowanych form jest umowa o pracę na czas określony. Umowa zlecenie czy dzieło są gorzej postrzegane przez banki. Wynika to z faktu, że zapewniają one najmniejszą stabilność i tym samym niosą większe ryzyko utraty pracy przez kredytobiorcę, a więc i spłatę zaciągniętych zobowiązań. Etatowcy w oczach banku są mniejszym ryzykiem.

Oczywiście nie każdy bank odmawia. Są banki, które udzielają kredytów np. pracownikom zatrudnionym na umowie o dzieło na czas określony.

Jak poprosić o zmianę umowy?

Przejście na umowę o pracę może być jednym z kilku punktów negocjacji z pracodawcą. Pracodawcy często szukają rozwiązań, jak zaspokoić oczekiwania pracownika. Czasem zdarza się tak, że pracownik chce wynegocjować lepsze warunki finansowe, podaje konkretną stawkę, a w odpowiedzi dostaje propozycję podwyżki – nie taką, jaką sobie wymarzył, ale z pakietem, czyli np. przejściem na umowę o pracę na czas nieokreślony.

1. Zadbaj o warunki do rozmowy

Umów się z osobą odpowiedzialną za podejmowanie takich decyzji na konkretny dzień i godzinę, tak aby obie strony mogły w pełni przygotować się do spotkania i skoncentrować swoją uwagę na sprawie. Rozmowy dotyczące negocjacji warunków umowy zawsze powodują mniejszy lub większy stres, stąd zadbaj o odpowiednie miejsce do rozmowy – tak, aby nikt nie przerywał spotkania, nie odciągał uwagi szefa od tematu.

2. Przygotuj argumenty

Do rozmów o charakterze biznesowym zawsze warto się wcześniej przygotować, zarówno pod względem merytorycznym, jak i również psychicznym. Możesz na kartce przygotować listę argumentów, wypisać swoje osiągnięcia. W trakcie rozmowy podkreśl to, jak bardzo jesteś zaangażowany w sprawy firmowe, wykaż swój wkład w pracę. Jeśli przeszedłeś jakieś szkolenia, to opowiedz o tym i pokaż, że się rozwijasz i możesz wesprzeć firmę w kolejnych obszarach.

3. Postaw na profesjonalizm

Przede wszystkim zachowaj profesjonalizm, nie szantażuj, nie kłóć się i nie obrażaj. Odnoś się z szacunkiem do drugiej strony. Nawet jeśli rozmowa nie do końca potoczy się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, to nie daj się ponieść emocjom. W przypadku odmowy poproś o uargumentowanie decyzji oraz zapytaj, co możesz zrobić, aby to zmienić lub kiedy możesz ponownie wrócić do tematu. Nie poddawaj się i pamiętaj, że masz pełne prawo dbać o swoje dobro i negocjować warunki zatrudnienia.