Dlaczego Polacy chcą pracować na emeryturze?

12.09.23
clock 5 min.
Łukasz Borowicz Łukasz Borowicz

Najświeższy raport OLX Praca na temat sytuacji zawodowej generacji „silversów”, czyli dojrzałych i bardzo często doświadczonych pracowników. Sporo z nich na emeryturze musi kontynuować aktywność zawodową, ale bardzo wielu na długo przed jej rozpoczęciem zakłada, że niezależnie od przyczyn ekonomicznych i tak nadal będzie pracować.

W tym artykule:
  1. Nie tylko ekonomia. Seniorzy chcą między ludzi
  2. Elastyczni "silversi" poszukają work-life balance
  3. O raporcie "Srebrne talenty"

Nie tylko ekonomia. Seniorzy chcą między ludzi

Osoby, które są aktywne zawodowo, a jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego, chcą kontynuować w przyszłości pracę zawodową. Taką deklarację składa 63% badanych w wieku przedemerytalnym i aż 69% osób będących w wieku ochronnym (56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn). Gotowość do pracy częściej wyrażają kobiety niż mężczyźni. I chociaż najważniejszą motywacją są kwestie ekonomiczne, to ponad 40% badanych wskazuje na chęć wyjścia z domu i bycia wśród ludzi. „Praca dodaje mi energii” – deklarowali pracownicy w badaniu OLX Praca i Minds&Roses.

Wojciech Mann, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny, przyznaje, że jego emerytura bardziej przypomina to, co robił zawodowo przez całe życie, niż czas stagnacji czy nudy. A możliwość pracy  z osobami młodszymi jest inspirująca.

– Błędem, często powtarzanym przez ludzi mojego segmentu wiekowego, jest utwierdzenie się w przekonaniu, że wiem wszystko najlepiej. Mówię to z własnego doświadczenia, gdyż najnowsze przedsięwzięcie w jakim uczestniczę, czyli Radio Nowy Świat to miejsce, w którym otaczają mnie ludzie młodsi przynajmniej o dwa pokolenia! Praca w ich towarzystwie niezmiennie sprawia mi wielką satysfakcję i jest bodźcem do udawania, że nadal jestem młody – podkreśla.

Elastyczni "silversi" poszukają work-life balance

Podobne podejście ma coraz więcej osób w Polsce. Według oficjalnych danych, pod koniec października 2022 roku, pracowało ponad 815 tysięcy emerytów. Stanowi to nadal zaledwie kilkanaście procent, ale odsetek ten systematycznie rośnie z roku na rok.

W badaniu OLX Praca i Minds & Roses ponad 50% osób, które są w wieku emerytalnym i nigdzie nie pracują zadeklarowało, że podjęłoby aktywność zawodową w przypadku otrzymania ciekawej oferty. Jak podkreślają eksperci, ważne jest jednak, by stworzyć pracownikom elastyczne i przyjazne warunki zatrudnienia.

– Widać wyraźnie, że silversi chcą odpocząć, znajdować czas na inne aktywności pozazawodowe czy podróże. Co ciekawe, te potrzeby są bardzo podobne do tych, które deklaruje Pokolenie Z. Jednak ta chęć oddechu, nie musi wykluczać pracy zawodowej. Ważna jest elastyczność obu stron: zarówno pracodawcy, jak i pracowników-silversów. Praca w niepełnym wymiarze godzin, większa liczba dni urlopowych, możliwość brania urlopów bezpłatnych. Jest wiele sposobów, w których można zachęcić do współpracy również tych silversów, którzy z jednej strony nie mogli doczekać się emerytury, a z drugiej wiedzieli, że będą tęsknili za pracąmówi Piotr Chwiedziewicz Growth Manager w OLX Praca.

Potwierdzają to wyniki badania. 19% ankietowanych zainteresowanych było niepełnym wymiarem godzin pracy, a 15% wskazywało na dogodność godzin pracy, jako kryterium. Co dziesiąty badany wskazywał na pracę dopasowaną do swojego stanu zdrowia.

O raporcie "Srebrne talenty"

Motywacją do kontynuowania aktywności zawodowej na emeryturze najczęściej są kwestie finansowe (51% odpowiedzi). Ale nie mniej ważne pozostają kontakty społeczne i fakt, że badani lubią swoją dotychczasową pracę (odpowiednio 43% i 33% odpowiedzi). Wśród argumentów, które przemawiają na „nie” wskazywano najczęściej chęć posiadania więcej wolnego czasu (42%) oraz pogarszający się stan zdrowia (32%).

Badanie przeprowadzono na próbie 1000 osób w wieku 50+, z podziałem na grupy w wieku przed okresem ochronnym, w wieku ochronnym oraz na emeryturze.

Pełny raport „Srebrne talenty na rynku pracy” dostępny jest tutaj