Czy warto wchodzić dwa razy do tej samej rzeki? O bumerangach

12.02.24
clock 5 min.
Zuzanna Piechowicz Zuzanna Piechowicz

W języku HR termin „bumerang” odnosi się do pracowników, którzy opuścili daną firmę, a następnie powrócili do niej w przyszłości w charakterze ponownych pracowników. To zjawisko staje się coraz bardziej powszechne w dzisiejszym dynamicznym rynku pracy, gdzie elastyczność kariery i różnorodność doświadczeń zawodowych stają się coraz ważniejsze.

Bumerangowie w HR mogą mieć różne motywacje dla swojego powrotu do poprzedniego pracodawcy. Czasami decyzja ta wynika z tęsknoty za znaną kulturą organizacyjną, zespołem lub projektem, który pozostawił po sobie pozytywne wrażenie. Inni mogą powrócić z powodu lepszych warunków płacowych lub perspektyw rozwoju zawodowego, które oferuje im firma po ich odejściu.

Dla firm, przyjmowanie bumerangów może być korzystne z kilku powodów. Po pierwsze, powrót doświadczonych pracowników może przynieść pewność co do ich umiejętności i wiedzy na temat firmy oraz jej kultury organizacyjnej. Po drugie, bumerangowie mogą przynieść nowe spojrzenie i świeże pomysły, które przyczynią się do innowacyjności i rozwoju firmy. Po trzecie, rekrutacja bumerangów może być bardziej kosztowo skuteczna, ponieważ znają oni już firmę i nie wymagają tak intensywnego procesu szkoleniowego jak nowi pracownicy.

Jednak przyjmowanie bumerangów może również wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Istnieje ryzyko, że bumerangowie mogą przynieść ze sobą negatywne doświadczenia lub konflikty z poprzednich okresów pracy, które będą musiały zostać rozwiązane. Ponadto, firma może zostać postrzegana jako mało stabilna, jeśli zbyt często rekrutuje i zwalnia tych samych pracowników.

W ostatecznym rozrachunku, podejmowanie decyzji o rekrutacji bumerangów wymaga zrównoważenia korzyści i ryzyka. Dla wielu firm, powrót doświadczonych i zaufanych pracowników może być cenną okazją do wzmocnienia zespołu i budowy pozytywnej reputacji jako pracodawcy, który dba o swoich pracowników na każdym etapie ich kariery zawodowej.