Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać do rodziny, wyjść z domu?

Czy na L4 można wychodzić z domu?

Odpowiedź na pytanie, czy na L4 można wyjść z domu, nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy bowiem od celu opuszczenia mieszkania. Zgodnie z prawem pracy, dozwolone jest to między innymi wtedy, gdy chory musi zrealizować podstawowe życiowe potrzeby. Zaliczają się do nich:

 • zakupy spożywcze,
 • zakup leków i realizacja recept w aptece,
 • wizyta u lekarza lub rehabilitanta.

Jeśli zastanawiasz się, czy na L4 można wyjść do sklepu, nie musisz się więc obawiać żadnych negatywnych konsekwencji ze strony pracodawcy czy ZUS-u. Warto jednak zadbać o właściwy dowód, aby w razie ewentualnej kontroli móc usprawiedliwić swoją nieobecność w domu.

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać do rodziny?

Pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie z kodem 2 („chory może chodzić”), nie musi wracać do zdrowia w miejscu zamieszkania. Ma na przykład możliwość wyjazdu do rodziny. Jest jednak zobowiązany do tego, aby poinformować pracodawcę o zmianie miejsca pobytu w ciągu maksymalnie 3 dni.

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać za granicę?

Możliwość wyjazdu za granicę na zwolnieniu lekarskim zależy od tego, jaki jest cel tej podróży:

 • Czy na L4 można wyjechać do innego miasta lub kraju, aby przechodzić rekonwalescencję u rodziny? Tak – takie rozwiązanie może zalecić pacjentowi sam lekarz.
 • Czy na L4 można wyjechać poza miejsce zamieszkania, aby uczestniczyć w zagranicznej wycieczce? Nie – byłoby to korzystanie ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Czy na L4 można iść na spacer?

Spacerowanie może być jednym ze sposobów na powrót chorego do zdrowia. Przepisy nie zabraniają więc pracownikowi na L4 opuszczania domu w tym celu. Warunek to zwolnienie chodzące (z kodem 2), które daje większą swobodę niż zwolnienie leżące (z kodem 1). Jeśli więc zastanawiasz się, czy na L4 można wyjść z psem, sprawdź po prostu, czy na zaświadczeniu lekarz nie zawarł dopisku „chory musi leżeć”.

Czy na L4 można wyjechać na wakacje?

Pracownikowi może przytrafić się sytuacja, w której otrzyma on zwolnienie lekarskie na czas, gdy zaplanował już urlop wypoczynkowy i wyjazd na wakacje. Jak powinien się wówczas zachować? Przede wszystkim musi zdobyć od swojego lekarza odpowiednie zaświadczenie zezwalające na podróż. W tym celu nie może ona jednak kolidować z celem wystawienia L4. O takim obrocie sytuacji chory powinien też poinformować swojego pracodawcę.

Czego nie można robić na L4?

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest pracownikowi, aby umożliwić mu regenerację i powrót do zdrowia. Chory powinien więc bezwzględnie pamiętać o ograniczeniach, które wiążą się z korzystaniem z L4. Jak już wiesz, nie może on opuszczać zadeklarowanego miejsca pobytu na przykład w celach rozrywkowych. Na tym jednak nie koniec. Pracownikowi na zwolnieniu lekarskim zabrania się również:

 • Wykonywania pracy (także bezpłatnej) – warto powstrzymać się nawet od grzecznościowego odpowiadania na firmowe wiadomości e-mail.
 • Podejmowania czynności, które nie są niezbędne w życiu codziennym – należy unikać takich aktywności jak remontowanie mieszkania, prace w ogrodzie lub na działce czy zajmowanie się gospodarstwem rolnym.

Co można robić na zwolnieniu lekarskim od psychiatry?

Pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego od psychiatry ma najczęściej możliwość poruszania się. Aby to potwierdzić, powinien jednak poprosić swojego lekarza o szczegółowe zalecenia. Zazwyczaj przysługuje mu też prawo do czynności pozwalających na zapewnienie sobie zdrowego i sprzyjającego wypoczynkowi pobytu w miejscu zamieszkania.

Co wolno w czasie zwolnienia lekarskiego w ciąży?

Kobiety w ciąży często zastanawiają się, czy na zwolnieniu lekarskim można wychodzić z domu. Odpowiedź na to pytanie zależy oczywiście od kodu L4. Warto bowiem pamiętać, że podstawą jego wystawienia nie jest sama ciąża, a towarzyszące jej dolegliwości. Aby dowiedzieć się, co wolno, a czego nie, ciężarna kobieta powinna więc kierować się kodem zwolnienia i konsultacjami ze swoim lekarzem prowadzącym.

L4 na dziecko – czy można wychodzić z domu?

L4 można wziąć nie tylko na siebie, ale także na dziecko. Mimo że sam pracownik nie jest w takiej sytuacji fizycznie niezdolny do pracy, to i tak musi przestrzegać tych samych zasad co w innych przypadkach. Wolno mu więc wyjść do sklepu, apteki czy lekarza, ale nie powinien opuszczać domu w innych celach.

Zasady kontroli ZUS

Zasady korzystania ze zwolnienia lekarskiego nie są tylko teorią. ZUS ma bowiem prawo skontrolować każdego pracownika, aby sprawdzić, czy wystawione mu L4 jest faktycznie zasadne. Zgodnie z przepisami, taka osoba powinna przebywać w zadeklarowanym miejscu, a jeśli kontroler jej tam nie zastanie, może ona zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania L4 może mieć miejsce w:

 • miejscu zamieszkania pracownika,
 • zgłoszonym miejscu czasowego pobytu,
 • miejscu pracy lub prowadzenia działalności pozarolniczej.

Kontrole ZUS-u nie należą wcale do rzadkości. W samym tylko 1. półroczu 2022 roku z powodu wykrytych nieprawidłowości wstrzymano wypłaty ponad 10 tysięcy zasiłków chorobowych.

Poinformowanie o zmianie miejsca pobytu

Aby nie narażać się na negatywne konsekwencje kontroli przeprowadzanych przez ZUS lub pracodawcę, należy oba organy informować o ewentualnych zmianach miejsca pobytu. Nie jest w tym celu wymagane zaświadczenie lekarskie – wystarczy zgłosić taką sytuację płatnikowi składek (lub bezpośrednio ZUS-owi, jeśli odprowadzasz składki samodzielnie). Jeśli więc Twój stan zdrowia wymaga tymczasowej zmiany adresu, pamiętaj o dopełnieniu wszystkich formalności!

Nieobecność w domu w trakcie zwolnienia lekarskiego – jakie konsekwencje?

Nie wiesz, czy na L4 można iść do fryzjera? Mogą Cię przez to spotkać nieprzyjemne konsekwencje. Do skutków nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego należą:

 • utrata prawa do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy,
 • odebranie prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego,
 • zwolnienie dyscyplinarne wynikające z naruszenia obowiązków pracowniczych.

Od decyzji wydawanych przez ZUS można się odwoływać, ale takie wnioski rzadko są uznawane.

Podsumowanie

Zwolnienie lekarskie ma zapewnić pracownikowi czas niezbędny na walkę z chorobą, rekonwalescencję lub rehabilitację. Nic więc dziwnego, że na L4 należy powstrzymywać się nie tylko od wszelkiej pracy zarobkowej, ale także od innych aktywności i wyjść, które nie mają związku z podstawowymi potrzebami życiowymi. W przeciwieństwie do zwolnienia leżącego, zwolnienie chodzące daje Ci jednak prawo do wypoczynku w formie spacerów czy do tymczasowej zmiany miejsca pobytu. O odbywaniu leczenia pod innym adresem niż Twój zawsze musisz jednak poinformować swojego pracodawcę i ZUS!