Czego pragną Twoi pracownicy?

30.12.21
clock 4 min.
Patrycja Polaczuk-Rutkowska Patrycja Polaczuk-Rutkowska

Trwająca pandemia spopularyzowała pracę zdalną oraz hybrydowy model współpracy. Z możliwości korzystania z home office zadowolona jest większość pracowników i wielu z nich jest gotowa poświęcić naprawdę wiele, aby nie musieć wracać do rządzącej się sztywnymi regułami pracy w biurze. Aż 65% zgodziłoby się na obniżenie pensję o 5% po to tylko, by móc pracować zdalnie.

Nie da się zaprzeczyć, że praca zdalna uwolniła wielu pracujących od konieczności codziennego stawiania się przy swoim biurku i tracenia czasu w korkach. Dała też możliwość zaoszczędzenia pieniędzy wcześniej wydawanych na benzynę czy jedzenie na mieście. To także duża korzyść dla rodzin, których dzieci z powodu pandemii musiały i wciąż muszą pozostać w domach i uczestniczyć w zajęciach online.

Praca zdalna pozwala dostosować naszą codzienność do różnych nieprzewidywalnych okoliczności. Możemy połączyć obowiązki zawodowe z krótką przerwą np. na załatwienie spraw urzędowych blisko domu. A kiedy jesteśmy zmuszeni do odbycia kwarantanny, wciąż możemy być aktywni zawodowo, pracując z naszego domowego biura. Więcej na temat pracy zdalnej i elastycznych godzin przeczytasz w artykule: Praca zdalna i elastyczne godziny stają się standardem.

Oczywiście praca zdalna ma również swoje słabe strony, takie jak brak bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami, alienacja czy niemożność zrealizowania wszystkich zadań. Home office to także dodatkowe koszty dla każdego gospodarstwa domowego, chociażby w postaci wyższych rachunków za prąd. Zestawiając jednak wszystkie zalety i wady tego rozwiązania, okazuje się ostatecznie, że bilans stosowania tego modelu jest raczej dodatni.

Praca zdalna ponad wszystko

Amerykańska firma Breeze opublikowała w ostatnim czasie wyniki badania, które pokazuje, że pracownicy, aby móc pracować zdalnie są skłonni zrezygnować w większym bądź mniejszym stopniu z benefitów oferowanych przez obecnego lub przyszłego pracodawcę. Są gotowi oddać płatny urlop rodzicielski, a nawet część swojego wynagrodzenia, byle tylko móc nadal korzystać z przywilejów home office.

Zgodnie ze wspomnianym badaniem:

  • aż 65% ankietowanych zgodziłoby się na obniżenie pensji o 5%,
  • 38% przyjęłoby obniżkę wynagrodzenia o 10%,
  • 24% obniżyłoby wynagrodzenie o 15%,
  • 18% obniżyłoby wynagrodzenie o 20%,
  • 15% obniżyłoby wynagrodzenie o 25%,
  • 53% ankietowanych pracowałoby dodatkowo 10 godzin tygodniowo,
  • 44% zrezygnowałoby z płatnego urlopu rodzicielskiego,
  • 47% zrezygnowałoby z benefitów związanych ze zdrowiem psychicznym,
  • 64% zrezygnowałoby z benefitów sportowych

po to tylko, by móc pracować z domu.

Pandemia i to, że zaczęliśmy wykonywać nasze obowiązki zdalnie, diametralnie zmieniło również ofertę firmowych benefitów, a mianowicie organizacje w większym stopniu zrezygnowały z karnetów sportowych (z racji ograniczeń w korzystaniu z obiektów sportowych) oraz owoców i przekąsek dostarczanych pracownikom w czasie pracy. Zwiększono nakłady na opiekę psychologiczną, promocję work-life balance i well-being pracowników, a na znaczeniu zyskały ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia emerytalne. Pożądanym benefitem jest obecnie elastyczny czas pracy, który pomaga w realizowaniu obowiązków zawodowych i prywatnych oraz jest odpowiedzią na naturalny rytm pracy i dnia każdego z nas – wiadomo, że osoby w typie sowy, w odróżnieniu od rannych skowronków, są mało produktywne o wczesnych porach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat benefitów pracowniczych w dobie pandemii, zapoznaj się z artykułem: Wachlarz benefitów w 2021 roku.

Najbardziej pożądane benefity – trendy na 2022

Jeszcze do niedawna sama praca zdalna była benefitem. Dziś w wielu firmach to już konieczność lub po prostu nowa forma współpracy, a benefitem stają się rozwiązania oferujące pracownikom głównie dodatkowy wolny czas i dobrą kondycję psychiczną. Niektóre organizacje proponują swoim podwładnym 4-dniowy tydzień pracy, dodatkowy urlop w urodziny czy np. rozbudowany pakiet wsparcia psychologicznego, w ramach którego można nauczyć się technik radzenia sobie ze stresem czy skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologa.

Źródło:
https://www.hrmorning.com/news/attract-retain/