Coraz więcej ofert na rynku pracy

30.07.21
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

W internecie pojawiają się kolejne raporty i analizy rynku pracy, które pokazują, że sytuacja zmienia się na lepsze. Pracodawcy oferują coraz większe zatrudnienie i wydaje się, że postępujące luzowanie obostrzeń przyspiesza proces powracania do rzeczywistości sprzed pandemii.

Minął już ponad rok od wybuchu pandemii. W tym okresie na rynku pracy można było obserwować liczne zmiany. W pierwszej połowie marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego i wprowadzono liczne obostrzenia, rynek pracy zwolnił. Wiele branż i pracodawców wstrzymało procesy rekrutacyjne w obawie przed niekorzystnym rozwojem sytuacji.

Wpływ pandemii na rynek pracy

Zamknięcie gastronomii, ograniczenie prac galerii handlowych, wstrzymanie połączeń lotniczych i inne obostrzenia spowodowały, że zaczęło pojawiać się znacznie mniej ofert pracy. Wzrosło natomiast znaczenie branż e-commerce, IT oraz kurierskiej, co było spowodowane gwałtownym przejściem wielu biznesów z usług stacjonarnych do internetowych.

Mniejsza liczba rekrutacji to jednak nie wszystko. W pierwszej fali epidemii zmniejszyła się również liczba kandydatów i osób chętnych do zmiany pracy. Później, po względnie spokojnym okresie letnim, kiedy to liczba ofert nieco wzrosła, znów nastąpił spadek, co miało związek z rozwijającą się drugą falą epidemii. W październiku liczba ofert ponownie spadła. Najbardziej odczuły to branże związane z gastronomią, hotelarstwem, usługami fryzjerskimi i administracją biurową.

Benefity pozapłacowe – zmiany w ofercie

Wraz z pojawieniem się pandemii można było zaobserwować również zmianę w oferowanych przez pracodawców benefitach. W ubiegłorocznym opracowaniu Prognozy Przyszłości – OLX Praca. Know How 2021 pracodawcy przyznali, że zmienili w tym okresie swoją strategię względem pozapłacowych świadczeń pracowniczych. Niepewna sytuacja powodowała, że organizacje obniżały koszty na rzecz utrzymania załogi, część z nich redukowała benefity bądź zmieniała ich charakter.

W okresie pandemii najczęściej pracodawcy rezygnowali z finansowania wyjść integracyjnych (59%) oraz kart do obiektów sportowych (56%). Nieco mniej, bo 38% respondentów wskazało na dofinansowania szkoleń, a 35% przestało oferować owoce i przekąski w biurze. Najrzadziej wycofywano się z elastycznego podejścia do czasu i miejsca pracy, pakietów medycznych, dojazdów oraz wsparcia psychologa.

Rynek pracy w 2021 r.

W raporcie „Rynek pracy w czasie COVID-19” przygotowanym przez Grant Thornton i firmę Element przedstawione zostały wyniki badania, które zostało przeprowadzone wśród realnych ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach w maju 2021, w tym również na portalu Zawodowo OLX.

Wyniki badania napawają optymizmem i nadzieją – ogłoszeń obecnie zdecydowanie przybywa. W marcu roczna dynamika nowych ofert osiągnęła dodatni wynik (wzrost o 19% w stosunku do marca 2020 r.), a w kwietniu osiągnęła 100%, czyli liczba nowych ogłoszeń była aż dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku.

W maju dynamika roczna spadła do 55%, ale to nadal bardzo dobry wynik. Zaobserwowany spadek to głównie efekt statystyczny – w kwietniu porównywano wyniki z najgorszym czasem sprzed 12 miesięcy, kiedy nastąpiło największe załamanie w publikowaniu nowych ofert. Według danych raportu liczba ogłoszeń zbliża się już do poziomu, który można było obserwować przed pandemią.

Oferty pracy w Polsce

W największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypada średnio 11,1 ofert pracy (rok temu było to zaledwie 7,1). W maju 2021 r. najwięcej ogłoszeń publikował Kraków – prawie 23 oferty na każdy tysiąc osób. Tuż za nim była Warszawa, w której przypadało średnio 19 ofert. Niestety niezmiennie najgorzej w tym zestawieniu wypada Poznań, gdzie wskaźnik ten wynosi 5,2. Stolica Wielkopolski przez całą pandemię wykazywała spadki w liczbie ogłoszeń.

Jak można wywnioskować z opracowania, sytuacja w Poznaniu ulega powolnej poprawie. W maju 2021 r. pracodawcy opublikowali 2802 ogłoszeń, czyli o 116% więcej niż przed rokiem. Jest to sygnał, że i w tym regionie rynek pracy ożywia się.

Zmiany w benefitach

Wyniki badania Grant Thornton pokazują, że w maju tego roku utrzymała się wysoka liczba benefitów w publikowanych ofertach pracy. Na jedno ogłoszenie przypada teraz średnio 6,3 zachęt, które wymieniane są przez pracodawców w ogłoszeniach. Sytuacja ta powiązana jest ze stopniowym odmrażaniem gospodarki w Polsce.

Pracodawcy na nowo uruchamiają procesy rekrutacyjne i starają się przyciągnąć nowych pracowników, kusząc kandydatów obietnicą wysokiego wynagrodzenia, szkoleniami, prywatną opieką medyczną czy też elastycznymi godzinami pracy. Do łask powracają również pakiety sportowe.

W jakich branżach najłatwiej znaleźć pracę?

Niewątpliwie poprawie ulega sytuacja w gastronomii, w której w czerwcu odnotowane zostało ponad 16 tys. ofert pracy. Brakuje kucharzy, kelnerów, pomocy kuchennych czy też barmanów. Niedawno pojawił się artykuł o gastronomii, która ponownie odgrywa bardzo istotne znaczenie na rynku pracy – tekst można przeczytać TUTAJ. Wśród regionów z największą liczbą ofert dla kucharzy oraz kelnerów liderami są województwa: mazowieckie, śląskie, dolnośląskie oraz pomorskie.

Dużą liczbę ogłoszeń o pracę na OLX można znaleźć również w sektorze produkcyjnym – ponad 15 tys. Podobny wynik odnotowano w branży budowlanej i remontowej. Z kolei blisko 10 tys. ofert pracy skierowanych jest do kasjerów i pracowników sklepu.

Na przyrost liczby ofert pracy może oczywiście mieć wpływ zarówno znoszenie obostrzeń, jak i sezonowość. Wszystkie sygnały wskazują jednak na to, że rynek pracy ulega ożywieniu, co napawa optymizmem i daje nadzieję na długo wyczekiwany powrót do stanu sprzed pandemii.