Bezpieczny remont w czasie epidemii

07.04.20
clock 5 min.

Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które określa ograniczenia i nakazy bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Z całego pakietu rządowych wytycznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego wybraliśmy te, które dotyczą usług w branży remontowej i budowlanej. Przedstawiamy ich praktyczne zastosowanie.

Jak wynika z danych „Rzeczpospolitej” w ostatnich tygodniach segment branży remontowej i budowlanej wzrósł o 30%, a zainteresowanie wybranymi kategoriami materiałów budowlanych zwiększyło się o ponad 60%. Eksperci prognozują, że taki trend może się utrzymać przez najbliższe kilka tygodni. Polacy poszukują przede wszystkim materiałów do wykończenia wnętrz i chcą te prace zlecić fachowcom.

W obliczu nowych rozporządzeń wielu małych przedsiębiorców z branży budowlanej, usług remontowych i różnego rodzaju napraw i montażu sprzętów AGD zastanawia się, jak zrealizować zaplanowane zlecenia, by były one zgodne z nowymi wytycznymi. Wspólnie z Marcinem Dopierałą, głównym specjalistą ds. BHP analizujemy ten temat. – Mając na uwadze zagrożenia ze strony COVID-19, każdy fachowiec musi pamiętać o konieczności wprowadzenia w swoim środowisku pracy nowych procedur, które będą w stanie ograniczyć możliwość zakażenia – podkreśla ekspert.

Zasady bezpieczeństwa dla przedsiębiorców oferujących usługi remontowe i serwisowe w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w Polsce:

1. Kontakt z klientem

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów od 1 kwietnia zakazane jest przemieszczanie się osób, z wyjątkiem m.in. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych.

W związku z powyższym, jeśli przedsiębiorca prowadzi firmę oferującą usługi remontowe, realizuje zlecenia związane z usterkami domowymi lub naprawą AGD, ma prawo dojechać do swojego klienta. Może również udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

– Należy również pamiętać, że przy każdym kontakcie z inną osobą trzeba zachować środki ostrożności – w szczególności zastosować co najmniej dwumetrowy odstęp, nie witać się poprzez podanie dłoni, a w przypadku stwierdzenia choroby u osoby trzeciej odstąpić od jakichkolwiek kontaktów. W sytuacji, kiedy zlecenie wykonywanie jest u klienta przedsiębiorca powinien maksymalnie ograniczyć bezpośrednie kontakty ze zleceniodawcą. Wszystkie możliwe konsultacje czy omówienie prac powinny być wykonane za pośrednictwem telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych pozwalających na przesyłanie wizji oraz głosu – dodaje Marcin Dopierała, główny specjalista ds. BHP.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi firmę oferującą usługi remontowe, realizuje zlecenia związane z usterkami domowymi lub naprawą AGD, ma prawo dojechać do swojego klienta. Może również udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

– Stosujemy wszystkie możliwe środki ostrożności w kontakcie z naszymi klientami. Ponadto zachęcamy ich do przesyłania dodatkowych informacji w formie video lub zdjęć dotyczących usterki zgłaszanego sprzętu, by fachowiec, który będzie realizować zlecenie był w pełni przygotowany do wykonania usługi. Unikamy kontaktów bezpośrednich, po przekazaniu faktury rekomendujemy dokonanie płatności online – podpowiada Pan Tomasz, oferujący usługi serwisowe sprzętów AGD na OLX. Z podobnego rozwiązania korzystają firmy remontowe, które muszą zrealizować zlecenie, w mieszkaniu, w którym przebywają jego domownicy. Wówczas zalecane jest, by jego mieszkańcy podczas remontu przebywali w innym pomieszczeniu i nie kontaktowali się bezpośrednio z ekipą remontową.

2. Środki bezpieczeństwa

Od 2 kwietnia br. przedsiębiorcy lub firmy jednoosobowe świadczące usługi remontowe lub serwisowe powinny stosować środki ochrony oraz bezwzględnie przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego:

  • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
  • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
    – Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów, to ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii – dodaje Marcin Dopierała.

3. Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad BHP, które cały czas obowiązują. W związku ze stanem epidemii COVID-19 w Polsce każdy pracownik powinien mieć do swojej dyspozycji rękawiczki ochronne oraz możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego lub mydła. – Zaleca się również używanie maseczek ochronnych na twarz. Stosowanie podstawowych zasad higieny powinno odbywać się znacznie częściej niż standardowo, jest to o tyle ważne, gdyż nieświadomie kilkadziesiąt razy na godzinę dotykamy naszej twarzy, co w konsekwencji może doprowadzić do zakażenia. Odzież roboczą oraz środki ochrony indywidulnej każdy przedsiębiorca może zaliczyć do swoich kosztów jako sprzęt niezbędny do wykonywania pracy – wyjaśnia Marcin Dopierała, główny specjalista ds. BHP.

Stosowanie podstawowych zasad higieny powinno odbywać się znacznie częściej niż standardowo.

4. Narzędzia – jak ich używać i jak zabezpieczać?

Wszystkie narzędzia i urządzenia, jeśli to możliwe, powinny być użytkowane wyłącznie przez jednego pracownika. Po zakończonej pracy należy zastosować płyny do dezynfekcji w celu ich odkażenia. Jeśli remont mieszkania wykonuje kilkuosobowa ekipa, to każdy z jej członków powinien mieć własny sprzęt, który po użyciu należy właściwie zabezpieczyć.

Jedynie przestrzegając zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz jego nakazów, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, można bezpiecznie wykonywać usługi remontowe i naprawcze. Wykonując swoje dotychczasowe obowiązki zgodnie z tymi zasadami nie tylko umożliwiamy sobie kontynuowanie naszej pracy w trudnym gospodarczo okresie, ale przede wszystkim gwarantujemy bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i swoim pracownikom oraz klientom.

Dodatkowe informacje:

OLX Bezpieczny Remont  praktyczne porady

OLX Bezpieczny Remont - praktyczne porady