Aplikacja do pracy – jakie dokumenty powinna zawierać?

Wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć rekruterowi, znajduje się zwykle w treści ogłoszenia o pracę. Najczęściej są to: CV i list motywacyjny. W zależności od stanowiska, na jakie aplikujemy, firma może poprosić też o portfolio z wykonanymi pracami albo referencje.

Aplikacja na stanowisko – jak napisać wiadomość e-mail?

W dzisiejszych czasach mało kto zanosi dokumenty aplikacyjne osobiście do pracodawcy albo też nadaje listem poleconym. Najpopularniejszym sposobem jest wysłanie aplikacji do pracy online poprzez specjalnie udostępniony przez firmę formularz albo pocztą elektroniczną.

Tylko jak napisać maila w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, aby zostało zauważone przez rekrutera? Po pierwsze musi być on starannie i bezbłędnie napisany. Nie należy też używać dekoracyjnych czcionek, wielokropków, ozdobników ani emotikonów. Wiadomość musi być czytelna i prosta.

Tytuł maila

Jeśli w treści ogłoszenia jest informacja o tym, jak ma być zatytułowany mail – tak właśnie należy postąpić. Prawdopodobnie pracodawca utworzył regułę i wszystkie wiadomości z aplikacjami do pracy będą wpadać do jednego folderu. Kiedy wpiszemy inny tytuł – możemy się spodziewać, że nasza aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę. Lekceważenie prośby zawartej w ogłoszeniu może być też wzięte za brak umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Natomiast jeżeli pracodawca nie określił, jaki ma być tytuł maila, najbezpieczniej jest wpisać w tym polu nazwę stanowiska albo numer referencyjny oraz swoje imię i nazwisko.

Zwroty grzecznościowe

Na początku wiadomości koniecznie należy użyć jednego ze zwrotów powitalnych, np. Szanowni Państwo. Jeśli znamy płeć i godność rekrutera, można napisać np.: Szanowna Pani Kowalska. Będzie to świadczyło o tym, że aplikant dokładnie zapoznał się z ogłoszeniem. Poza tym personalizacja powitania, choć to oficjalna wiadomość, zawsze jest mile widziana.

Maila można zakończyć wyrażeniem: Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku. Pod nim obowiązkowo trzeba się podpisać i podać numer kontaktowy.

Treść

W treści emaila należy podać źródło ogłoszenia, na jakie odpowiadamy (wystarczy nazwa portalu) oraz nazwę stanowiska. W następnym akapicie krótko opisujemy, dlaczego zainteresowaliśmy się tą ofertą i wyjaśniamy, czemu warto zaprosić nas na rozmowę kwalifikacyjną.

Ostatni akapit to wyrażenie gotowości do spotkania.

Informacja o załącznikach

Mimo że większość programów pocztowych od razu pokazuje adnotacje o załącznikach, to warto podkreślić tę informację w ostatnim akapicie treści wiadomości. Powinno to być jedno krótkie zdanie w stylu: Do wiadomości dołączam CV, list motywacyjny oraz referencje.

Należy pamiętać, że dokumenty powinny mieć format PDF. Dzięki temu na każdym ekranie komputera będą wyglądać identycznie. Poza tym dobrą praktyką jest odpowiednie nazewnictwo plików z aplikacją do pracy, np. Jan_Kowalski_CV. Wtedy pracodawca od razu wie, co to za dokument i do kogo należy.

Aplikacja do pracy – wzór maila

Szanowna Pani,

piszę w związku z ogłoszeniem o pracę na stanowisko kierownika sklepu w firmie X, jakie ukazało się na portalu A.

Oferta jest dla mnie wyjątkowo interesująca, ponieważ od ponad 5 lat kieruję kilkuosobowym zespołem w jednym z największych sklepów sieci Y. Moje doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, znajomość branży oraz wysoko rozwinięte kompetencje z pewnością przyczynią się do wzrostu sprzedaży w Państwa firmie.

W załączniku przesyłam CV oraz list motywacyjny.

Liczę na kontakt z Państwa strony i możliwość bezpośredniego spotkania. Z chęcią opowiem więcej o swoich kompetencjach i doświadczeniu.

Z poważaniem,

Anna Kowalska

tel. 123 456 789

Co zrobić, żeby Twoja aplikacja na stanowisko pracy się wyróżniała?

Wprawdzie poprawna nazwa emaila sprawi, że wiadomość nie trafi do spamu, to jednak nie zagwarantuje nam zaproszenia na rozmowę z pracodawcą. Najważniejsze w tym momencie są CV i list motywacyjny. 

Jak już wspomnieliśmy, oba dokumenty powinny być napisane poprawnie, bez ozdobników, dziwnych czcionek oraz obrazków. Należy używać prostych jednoznacznych zdań, stosować wypunktowania i dzielić treść na akapity. To uczyni dokumenty bardziej czytelnymi, a pracodawca łatwo wychwyci z nich najistotniejsze elementy. Poza tym list motywacyjny i CV powinny mieć spójny układ graficzny, wtedy będą tworzyły wizualnie komplet.

Jak napisać skuteczne CV?

Skuteczne CV powinno być przejrzyste i zawierać przydatne informacje dla przyszłego pracodawcy. Dlatego należy unikać tzw. lania wody i skupić się na konkretnych kompetencjach i doświadczeniu, które będą istotne na danym stanowisku pracy.

Do CV należy wpisać wymagane kwalifikacje zawodowe, zamieszczone w ogłoszeniu, o ile je spełniamy. Jeśli informujemy w aplikacji do pracy o sukcesach – zawsze trzeba je poprzeć konkretnymi liczbami, a wymieniając umiejętności – dopiszmy do nich ukończone kursy, szkolenia i uzyskane dyplomy.

Istotnym elementem skutecznego CV jest podsumowanie zawodowe. Tę sekcję umieszcza się u góry CV. W kilku zdaniach należy wypisać najważniejsze osiągnięcia wraz z konkretnymi przykładami, doświadczenie oraz cele zawodowe.

Aplikacja do pracy w postaci CV musi zawierać klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Bez niej rekruter nie oddzwoni do nas. Umieszcza się ją na samym dole dokumentu.

Jak przygotować ciekawy list motywacyjny?

List motywacyjny powinien być zwięzły i krótki (maks. jedna strona formatu A4). Ważne jest, aby nie powielać w nim informacji z CV, ale je uzupełniać. Aplikacja do pracy musi pokazać pracodawcy, że kandydat doskonale sprawdzi się na danym stanowisku, a jego umiejętności, doświadczenie i kompetencje pozwolą firmie na osiągnięcie większych zysków.

Podsumowanie

Aplikacja do pracy to komplet: CV i list motywacyjny. Oba dokumenty muszę więc stworzyć spójną całość. Wysyłając je mailem, należy w treści wiadomości w kilku zdaniach napisać, skąd wiemy o ogłoszeniu i wyrazić chęć spotkania. Pamiętajmy, że wiadomość ma charakter formalny, więc trzeba zastosować zwroty grzecznościowe, a nie emotikony.

Ponadto CV i list motywacyjny powinny być zwięzłe, krótkie i konkretne. Należy w nich unikać podawania osobistych informacji, np. stanu cywilnego albo wyznania, które nie mają żadnego znaczenia w procesie rekrutacji. Za to trzeba postawić na podkreślenie swoich mocnych stron, sukcesów (popartych liczbami) oraz doświadczenie.

Aby aplikacja do pracy była skuteczna, muszą z niej wynikać korzyści dla pracodawcy oraz dla pracownika. Motywacja do zajęcia danego stanowiska jest ważna z perspektywy rekrutera.

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Czy aplikacja do pracy to CV?

Aplikacja na stanowisko składa się zwykle z CV i listu motywacyjnego.

Jak powinna wyglądać aplikacja do pracy?

Obecnie aplikacje na stanowisko wysyłamy drogą mailową. Zatem należy napisać wiadomość z krótką informacją, dlaczego zainteresowała nas dana oferta oraz wyrazić chęć spotkania; zatytułować maila nazwą stanowiska lub nr. referencyjnym i dołączyć do niego CV wraz z listem motywacyjnym.