5 lekcji z książki: ,,Jak zmieniać” Katy Milkman

Katy Milkman jest profesorką Uniwersytetu w Pensylwanii – zajmuje się tam ekonomią behawioralną i psychologią. Bada to, jak wiedza z tych dziedzin może nam pomóc poprawić wiele obszarów codziennego życia ludzi takich jak zdrowie czy finanse. Skupia się m.in. jakie mamy problemy z podejmowaniem decyzji i wprowadzaniem zmian w zachowaniach.

,,Jak zmieniać” jest książką jednocześnie popularnonaukową i poradnikiem. Milkman opisuje w niej badania naukowe oraz to, jak tę wiedzę można wykorzystać, przekładając na strategie wprowadzania zmian w życiu.

Znajdź motywację wewnętrzną

Milkman zaleca, aby zamiast szukać motywacji zewnętrznej — pochodzącej od innych ludzi ich podziwu, pochwał czy potencjalną karą, szukać motywacji wewnętrznej. Jak to zrobić? Przede wszystkim warto się zastanowić, co jest dla nas ważne. Dzięki temu naszą motywację do działania można połączyć wartościami, które wyznajemy w życiu.

To ważne, aby szukać motywacji wewnętrznej, ponieważ motywacja zewnętrzna może być skuteczna, ale zazwyczaj nie jest trwała.

Określ konkretne cele. I cele pośrednie

To, zdaniem prof. Katy Milkman, kluczowy element wprowadzania zmian. Cele powinny być konkretne, realistyczne i mierzalne. Tak, aby łatwo móc ocenić, czy je osiągnęliśmy. Warto też określić cele pośrednie. To takie mniejsze kroki, które prowadzą nas do głównego celu. Dzięki nim można łatwiej monitorować postępy, a co za tym idzie zwiększać szanse na osiągnięcie głównego, bardziej oddalonego celu. Osiąganie celów pośrednich również przynosi satysfakcję, dzięki czemu łatwiej utrzymać się w życiowej zmianie.

Planuj dokładnie

Aby osiągnąć cel główny, potrzebny jest plan. Kiedy będzie się realizowało cele pośrednie niezbędne do osiągnięcia celu głównego? Gdzie? Działania należy rozpisać w widocznym miejscu. Ustawić przypomnienia i zarezerwować konkretne godziny w kalendarzu na jego realizację.

Zmieniaj nawyki stopniowo

Ewolucja, a nie rewolucja. Nawyki należy zmieniać stopniowo. Chodzi o wprowadzenie długofalowych zmian. Warto wprowadzić najpierw jedną małą zmianę, a następnie zwiększać jej stopień trudności. Ćwiczenia od poniedziałku? Można zacząć od kilku skłonów zaraz po przebudzeniu. Potem zrobić 10-minutowy trening. I stopniowo zwiększać poziom trudności do satysfakcjonującego poziomu.

Ucz się na porażkach

Prof. Katy Milkman podkreśla, że porażki są nieodłącznymi elementami procesu zmiany. Ważne jednak jest to, co robimy potem z błędem czy porażką. Kluczowe jest wyciągnięcie z nich wniosków i korzystanie z nich. To dzięki nim wiemy, czego unikać w przyszłości i jak udoskonalić swoje działanie. Milkman zachęca również do podejmowania dalszych prób mimo niepowodzeń. Jej zdaniem warto wykorzystać wnioski z porażki i działać dalej. Przegrana bitwa nie oznacza przegranej wojny.