5 lekcji z książki: ,,Dlaczego pracujemy?” Barry’ego Schwartza

16.03.23
clock 2 min.
Zuzanna Piechowicz Zuzanna Piechowicz

Książka Barry’ego Schwartz’a „Dlaczego pracujemy” to ważne dzieło, które pozwala spojrzeć na pracę z nowej perspektywy. Autor przekonuje, że praca nie musi być jedynie sposobem na zarabianie pieniędzy, ale może stanowić źródło satysfakcji i poczucia celu w życiu. Przedstawia on wiele interesujących spostrzeżeń na temat roli pracy w naszym życiu, a także dzieli się wskazówkami, jak znaleźć taką pracę, która będzie nam sprawiać przyjemność i pozwoli rozwijać nasze umiejętności.

W tym artykule:
  1. Praca daje nam poczucie celu i znaczenia w życiu
  2. Praca może być źródłem satysfakcji
  3. Warto stawiać sobie cele i dążyć do ich osiągnięcia
  4. Kultura pracy ma znaczenie
  5. Praca może pomóc nam rozwijać się i rozwijać nasze umiejętności

Barry Schwartz to amerykański psycholog społeczny, profesor psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest uznawany za jednego z najlepszych ekspertów w dziedzinie psychologii pracy i motywacji. Schwartz jest autorem wielu wpływowych książek, w tym „Dlaczego pracujemy”, która zyskała uznanie jako jedna z najważniejszych prac na temat roli pracy w naszym życiu. Jego prace są szeroko cytowane i wykorzystywane w różnych dziedzinach, w tym w biznesie, edukacji i psychologii.

Praca daje nam poczucie celu i znaczenia w życiu

Przede wszystkim, praca może pomóc nam w określeniu i realizacji naszych wartości. Według badania przeprowadzonego przez Schwartz’a i jego zespołu, osoby, które uważają, że ich praca jest zgodna z ich wartościami, są bardziej zadowolone ze swojego życia i mają lepsze zdrowie psychiczne.

Ponadto, praca może dać nam poczucie osiągnięcia i sukcesu. Według badań, osoby, które czują, że ich praca jest ważna i ma wpływ na innych ludzi, częściej odczuwają poczucie spełnienia i satysfakcji.

Schwartz podkreśla również, że praca może pomóc nam w nawiązywaniu kontaktów społecznych i budowaniu relacji. Badania pokazują, że osoby, które mają dobrych przyjaciół w miejscu pracy, są bardziej zadowolone ze swojego życia i mają lepsze samopoczucie.

Warto również wspomnieć o badaniach przeprowadzonych przez Amy Wrzesniewski, która odkryła, że istnieją trzy sposoby postrzegania pracy: jako pracę, karierę lub powołanie. Osoby, które postrzegają swoją pracę jako powołanie, częściej odczuwają poczucie celu i znaczenia w życiu.

Praca może być źródłem satysfakcji

Jednym z kluczowych elementów jest znalezienie pracy, która jest zgodna z naszymi wartościami i pasjami. Praca, którą wykonujemy z entuzjazmem i z zainteresowaniem, może dawać nam poczucie satysfakcji z samej jej realizacji.

Schwartz podkreśla również, że satysfakcja z pracy zależy w dużej mierze od kontroli, jaką mamy nad naszą pracą. Osoby, które mają możliwość decydowania o tym, co robią i jak to robią, częściej odczuwają satysfakcję z wykonywanej pracy.

Innym ważnym czynnikiem jest uznanie za wykonaną pracę. Osoby, które otrzymują pochwały i uznanie za swoją pracę, są bardziej zmotywowane i zadowolone z wykonywanych zadań. Schwartz zauważa, że często zapominamy o znaczeniu pozytywnych opinii i nagród, a to właśnie one mogą stanowić kluczowy element zadowolenia z pracy.

W książce „Dlaczego pracujemy” Schwartz przytacza również badania, które pokazują, że satysfakcja z pracy zależy od możliwości rozwoju i rozwijania swoich umiejętności. Osoby, które mają możliwość uczenia się nowych rzeczy i rozwijania swoich kompetencji, częściej odczuwają satysfakcję z wykonywanej pracy.

Warto stawiać sobie cele i dążyć do ich osiągnięcia

Według autora książki ,, Dlaczego pracujemy”, cele pomagają nam skupić się na tym, co jest dla nas ważne i osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

Schwartz podkreśla, że cele powinny być realistyczne i dostosowane do naszych możliwości oraz zasobów. Stawianie sobie nierealistycznych celów może prowadzić do poczucia niepowodzenia i utraty motywacji.

Autor zauważa również, że warto mieć cele długoterminowe, ale równie ważne jest stawianie sobie celów krótkoterminowych. Cele krótkoterminowe są łatwiejsze do osiągnięcia i dają nam poczucie postępu i sukcesu, co z kolei motywuje nas do kontynuowania pracy nad osiąganiem celów długoterminowych.

Schwartz zwraca także uwagę na to, że osiąganie celów może być cenne nie tylko ze względu na same cele, ale również ze względu na proces ich osiągania. Dążenie do celów może pomóc nam rozwijać nasze umiejętności, nabywać doświadczenie i poznawać siebie i swoje możliwości.

Podsumowując, według autora książki „Dlaczego pracujemy” stawianie sobie celów jest ważne, ponieważ pomaga nam skupić się na tym, co jest dla nas istotne i osiągnąć sukces. Cele powinny być realistyczne i dostosowane do naszych możliwości, a ich osiąganie powinno być procesem rozwijającym nasze umiejętności i doświadczenie.

Kultura pracy ma znaczenie

Kultura pracy to zbiór wartości, przekonań i norm, które panują w miejscu pracy. Kultura ta wpływa na to, jak pracownicy postrzegają swoją pracę i jakie zachowania i postawy są w niej akceptowane.

W książce „Dlaczego pracujemy” Barry Schwartz podkreśla, że kultura pracy ma ogromne znaczenie dla jakości i satysfakcji z pracy. Według autora, w miejscu pracy powinny panować wartości takie jak szacunek, zaangażowanie, uczciwość i współpraca. Pracownicy powinni odczuwać, że ich praca jest ważna i doceniana, a ich wysiłki przynoszą realne rezultaty.

Kultura pracy wpływa również na atmosferę w miejscu pracy. Kultura, która sprzyja otwartej komunikacji i współpracy, może zwiększać zaangażowanie i motywację pracowników. Z kolei kultura, która skłania do rywalizacji i konkurowania, może prowadzić do napięć i stresu.

Schwartz zauważa również, że kultura pracy jest istotna dla zdrowia psychicznego pracowników. Praca, która jest postrzegana jako wartościowa i sensowna, może przyczynić się do poczucia spełnienia i zadowolenia z życia. Z kolei praca, która jest źródłem frustracji, stresu i poczucia niskiej wartości, może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak depresja czy choroby układu sercowo-naczyniowego.

Praca może pomóc nam rozwijać się i rozwijać nasze umiejętności

Praca może być świetną okazją do rozwoju osobistego i zawodowego oraz rozwijania swoich umiejętności. W swojej książce „Dlaczego pracujemy” Barry Schwartz podkreśla, że praca, która daje pracownikom możliwość rozwoju, może przyczynić się do zwiększenia ich satysfakcji z życia.

Praca może być miejscem, w którym możemy zdobywać nowe umiejętności, rozwijać swoje talenty i eksperymentować z różnymi podejściami do wykonywania zadań. Pracując, możemy również zyskać cenne doświadczenie i wiedzę, które będą przydatne w przyszłości.

Warto jednak zauważyć, że rozwój w pracy nie zawsze jest łatwy i oczywisty. Aby móc rozwijać się w pracy, potrzebujemy wsparcia ze strony pracodawcy oraz możliwości uczestniczenia w szkoleniach i programach rozwojowych. Ważne jest również, aby pracownicy mieli jasno określone cele i cele rozwojowe oraz regularną ocenę ich postępów.

Oprócz tego, praca może pomóc nam rozwijać się również na poziomie osobistym. Praca może stanowić wyzwanie dla naszych umiejętności interpersonalnych, takich jak umiejętność komunikacji i pracy zespołowej. Praca może również przyczynić się do naszego rozwoju emocjonalnego, na przykład poprzez radzenie sobie ze stresem, frustracją i krytyką.