Dlatego wymienione trendy dotyczą dwóch obszarów – działań rekrutacyjnych oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz aktualnych pracowników.

Nowe technologie, rozwój polityczno-gospodarczy i społeczno-kulturowy stawia pracodawców przed szeregiem nowych wyzwań, nie tylko związanych z ekonomicznymi aspektami prowadzenia przedsiębiorstwa, lecz także z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dlatego aktualnie większość działań w dziedzinie HR wiąże się z poznawaniem potrzeb i oczekiwań pracowników oraz z podejmowaniem prób odpowiedzenia na nie. W jaki sposób firmy starają się radzić sobie z nowymi wyzwaniami?

1. Automatyzacja w procesie rekrutacji

Część zadań realizowanych w ramach rekrutacji jest powtarzalna i rutynowa. Rekruterzy niemający dostępu do profesjonalnych narzędzi muszą poświęcać na tego rodzaju obowiązki sporo czasu. Niejednokrotnie prowadzi to do odczuwania przez nich frustracji. Przez nadmiar rutynowych zadań nie mają wystarczająco dużo czasu na zadanie najważniejsze – budowanie relacji z kandydatem. Z tego względu coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie w firmie systemów usprawniających proces rekrutacji. Narzędzia mogą wesprzeć HR-owców choćby w takich zadaniach, jak:

 • archiwizowanie CV,
 • wyszukiwanie informacji o różnych rekrutacjach po tagach,
 • prowadzenie wstępnej selekcji CV,
 • wysyłanie automatycznych wiadomości do kandydatów,
 • usprawnianie procesu umawiania kandydata na rozmowę,
 • uprawnianie współpracy wszystkich uczestniczących w rekrutacji z ramienia firmy,
 • możliwość prowadzenia rozmów wideo,
 • angażowanie kandydata w proces poprzez udostępnianie mu informacji na temat przebiegu rekrutacji.

2. Rekrutacja z wykorzystaniem social media

Duża konkurencja, jeśli chodzi o poszukiwanie kandydatów spowodowała, że rekruterzy są coraz bardziej kreatywni w poszukiwaniu potencjalnych pracowników. Stosowanie mediów społecznościowych w rekrutacji stało się codziennością. Specjaliści wykorzystują nie tylko LinkedIn, ale również Facebook, Twitter, a nawet Instagram. Są to narzędzia umożliwiające nawiązanie kontaktu z konkretnym kandydatem, jak i targetowanie reklam rekrutacyjnych albo umieszczanie ogłoszeń w określonych grupach tematycznych.

3. Działania w zakresie employer branding

Wymienianie się opiniami na temat poszczególnych pracodawców jest coraz popularniejsze. Internet jest źródłem informacji na temat potencjalnego pracodawcy, ale też miejscem do dzielenia się swoimi frustracjami związanymi z daną marką. Coraz więcej firm jest tego świadoma i dlatego stara się kreować swój wizerunek w pożądany sposób. Na razie statystyki pokazują, że wciąż jest to obszar, który jest dopiero odkrywany przez pracodawców. Zaledwie 9% spośród 349 przebadanych przez HRM Institute firm posiada w swojej organizacji dział employer branding.

4. Od employer branding do employee experience

Według 84% ankietowanych, uczestniczących w badaniu prowadzonym przez Deloitte, należy zmienić koncepcję projektowania doświadczeń pracownika, by zwiększyć jego wydajność. Co więcej, presja na prędkość działania oraz rosnące zróżnicowanie kadr powoduje, według 80% badanych, konieczność zmiany sposobu kształtowania liderów. Niestety tylko 10% uznało, że ich firmy są całkowicie gotowe do podjęcia tematu. Dowodzi to, że wciąż wiele przedsiębiorstw nie dostrzega wagi problemów związanych z ciągłą rotacją.

5. Alternatywne formy zatrudnienia

Coraz więcej firm zachęca kandydatów do podjęcia współpracy na innych zasadach niż tradycyjne umowy. Jednocześnie coraz więcej pracowników świadomie decyduje się na założenie własnej działalności, współpracę na warunkach umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Przedsiębiorstwa, proponując bądź umożliwiając tego rodzaju współpracę, muszą godzić się z bardziej elastycznym podejściem do zasad współpracy.

6. Balans między życiem prywatnym i zawodowym

Ponieważ pracownikom zależy na zachowaniu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, coraz częściej interesują się możliwością pracy w elastycznych godzinach lub pracą zdalną. Badanie przeprowadzone przez Kantar TNS wykazuje, że aż 81% pracujących Polaków chciałoby samodzielnie decydować o czasie swojej pracy, a 57% mieć możliwość pracy zdalnej. Ułatwianie pracownikom zachowania work-life balance jest bardzo cenionym udogodnieniem, którym pracodawca może przekonać do siebie kandydatów.

7. Personalizacja benefitów

Benefity typu karta sportowa, zajęcia językowe czy wspólne śniadania dla pracowników w niektórych branżach stały się standardem. Firmy chcące wyróżnić się na rynku podążają za modą, która wkroczyła z zachodu, i personalizują benefity. Działy HR starają się wdrażać nowe, nietypowe i lepiej dostosowane do potrzeb pracowników opcje, tak żeby odpowiedzieć na potrzeby wszystkich grup pracowniczych.

8. Systemy HR w chmurze

Rynek narzędzi HR-owych ma do zaoferowania ogrom możliwości. Coraz więcej firm decyduje się na wsparcie pracowników HR narzędziami usprawniającymi ich codzienne działanie. Dzięki temu procesy realizowane w firmie mogą przebiegać sprawniej, a pracownicy HR mogą koncentrować się na kluczowych zadaniach z punktu widzenia organizacji.

9. Ciągłe uczenie się i podnoszenie kwalifikacji

Inwestowanie w kształcenie pracowników jest istotne z kilku powodów:

 • braku kadry posiadającej odpowiednie kompetencje na rynku,
 • jest to odpowiedź na potrzeby znaczącej grupy pracowników,
 • jest to niezbędne, żeby firma mogła na bieżąco odpowiadać na wyzwania pojawiające się w branży.

Aż 86% osób uczestniczących w badaniu Deloitte wykazało, że zmiany w systemie kształcenia pracowników są ważne lub bardzo ważne dla firmy.

10. Mobilność pracowników sposobem na zdobywanie nowych talentów

Mobilność pracowników wewnątrz firmy może ułatwiać firmie sprawne realizowanie swoich zobowiązań. Tego rodzaju rekrutacje wiążą się z mniejszym ryzykiem niż zatrudnienie pracownika spoza firmy. Ponadto coraz więcej pracowników bierze pod uwagę, ze względu na chęć podjęcia nowych wyzwań zawodowych, zmianę swojego miejsca zamieszkania. Z tego powodu coraz popularniejsze stają się pakiety relokacyjne, wspierające pracowników w przeorganizowaniu swojego życia.

Wymienione trendy są jedynie kilkoma, wybranymi zjawiskami, jakie można obserwować w branży HR. Zmiany w świecie biznesu zachodzą tak szybko, że firmy, które chcą być na topie, muszą na bieżąco reagować na potrzeby aktualnych i potencjalnych pracowników. To właśnie potrzeby zespołu powinny być punktem wyjścia do wdrożenia jakiejkolwiek zmiany w wyżej wymienionych obszarach.