Zła atmosfera w pracy – jak sobie radzić? Sposoby na poprawę

Zła atmosfera w pracy – przyczyny

Zła atmosfera w pracy może mieć różne przyczyny. To oczywiste, że ludzie są różni i niektórzy od razu się rozumieją, a inni nigdy nie zostaną przyjaciółmi. W niektórych sytuacjach, gdy atmosfera robi się naprawdę toksyczna, konflikty mogą się mnożyć. Zła atmosfera w pracy może wynikać z braku odpowiedniej integracji. Jeśli pracownicy nigdy nie mieli okazji lepiej się poznać, to nic dziwnego, że nie potrafią dojść do porozumienia. Odpowiednia komunikacja to klucz, aby atmosfera w pracy była miła. 

Czasami toksyczna atmosfera w pracy wynika z konfliktów między koleżankami czy kolegami. Ich podstawą może być chociażby niesprawiedliwy podział obowiązków w pracy, elementy rywalizacji, zazdrość czy frustracja. Sytuacja pogarsza się, gdy dochodzą do tego plotki, dyskryminacja czy mobbing. W wielu przypadkach pracownik źle się czuje w pracy, ponieważ brakuje mu uznania i docenienia. Jeśli od podwładnych tylko się wymaga, nie dając żadnych korzyści, zatrudnieni mogą mieć poczucie niesprawiedliwości, co bezpośrednio wpływa na relacje. 

Wpływ toksycznej atmosfery w pracy na samopoczucie i efektywność

Zła atmosfera sprawia, że pracownicy mają złe samopoczucie w pracy i nie czerpią satysfakcji z wykonywanych zadań. Z czasem może dojść do poważniejszych następstw, w tym problemów natury psychicznej. Gdy pracownicy czują niechęć przed pójściem do pracy, trudno wyobrażać sobie, że będą pracować w pełni efektywnie. 

Toksyczna atmosfera w pracy obniża wyniki zespołu. Współpracownicy unikają wspólnej pracy, nie konsultują ze sobą pomysłów, a czasem nawet celowo podkładają innym kłody pod nogi. W ten sposób obniża się motywacja i produktywność, zadania się mnożą, a jedyne, o czym myślą pracownicy, to konflikty i nieporozumienia. Kadra zarządzająca nie powinna zostawiać takiej sytuacji bez reakcji, bo bezpośrednio utrudnia to funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

 

Jak poprawić atmosferę w pracy?

Dobra atmosfera w pracy to podstawa współpracy. Jeśli w zespole występują konflikty, warto podejmować próby ich usunięcia. Jak sobie radzić ze złą atmosferą w pracy? Nie ma jednego złotego środka, który sprawi, że nastąpi zrozumienie i pracownicy nauczą się ze sobą rozmawiać. O atmosferę muszą dbać wszyscy, od zatrudnionych, przez kierowników, po zarząd zakładu pracy. 

Wprowadzenie otwartej komunikacji

Poprawę atmosfery w pracy warto rozpocząć od wprowadzenia otwartej komunikacji. W tym celu można przeprowadzić dedykowane szkolenia czy warsztaty ze stosunków międzyludzkich. 

Współpracownicy powinni ustalić, że nie chowają w sobie urazy i od razu mówią, jeśli czują się źle albo jakieś sytuacje są dla nich nieakceptowalne. Komunikacja w zespole nie powinna mieć granic. Wdrożenie takich zmian wymaga jednak zaangażowania wszystkich pracowników. Z tego powodu jest sporym wyzwaniem w praktyce. 

Skuteczne rozwiązywanie konfliktowych sytuacji

Konflikty w zespołach się zdarzają. Aby jednak nieporozumienia nie prowadziły do toksycznej atmosfery w pracy, trzeba odpowiednio na nie reagować. 

Jeśli konflikt powstaje, warto zrobić wszystko, aby od razu go wyjaśnić. Gdy pracownicy zaangażowani w problem nie chcą ustąpić, można powołać niezależnego mediatora, który pomoże im dojść do porozumienia. Dobra atmosfera w pracy wymaga czasami pójścia na ustępstwa, jednak nie może być tak, że tylko niektórzy pracownicy są dyskryminowani. 

Jasne wyznaczanie obowiązków i zadań

Atmosfera w pracy w dużej mierze zależy od kadry zarządzającej. Podstawa współpracy to jasny podział obowiązków i zadań. Członkowie zespołu muszą wiedzieć, kto i za co jest odpowiedzialny. Tylko w ten sposób da się uniknąć sytuacji, w której niesprawiedliwy podział obowiązków prowadzi do spięć między współpracownikami. 

Zatrudnieni powinni mieć zaufanie do kierowników i poczucie, że mogą ich poinformować o swoich przemyśleniach. Konfliktów da się uniknąć, jeśli pracownicy spotkają się z otwartością, gdy np. zgłoszą, że mają za dużo pracy i czują się za bardzo obciążeni w porównaniu do reszty zespołu. 

Docenianie pracowników

Dobry pracodawca potrafi docenić pracowników. Uznanie jest podstawą motywacji wielu zatrudnionych. Aby zachować dobrą atmosferę w pracy, trzeba pamiętać o tym, aby na bieżąco dziękować pracownikom za ich trud włożony w wykonywanie zadań i przyznawać im nagrody. 

Ich rodzaj i wymiar powinien być dostosowany do potrzeb pracowników. Niezależnie od tego, jakie sposoby motywowania wybierze konkretny szef, poczucie uznania poprawi stosunki w zespole i zwiększy efektywność realizacji projektów. 

Wzajemna pomoc i życzliwość

O dobrą atmosferę w pracy może dbać każdy pracownik. Nawet jeśli stosunki w zespole pozostawiają sporo do życzenia, próby poprawy sytuacji może podjąć każdy z osobna. 

Podstawą relacji między współpracownikami powinna być pomoc i życzliwość. Jeśli niektórzy członkowie zespołu będą z dobrym nastawieniem i otwartością podchodzić do pozostałych, istnieje szansa, że stosunki w środowisku z czasem się poprawią. 

Dobra atmosfera w zespole sprawia, że codzienne wykonywanie obowiązków służbowych staje się przyjemniejsze. Poczucie odpowiedzialności za wspólne cele integruje zespół i podnosi jego produktywność. 

Zła atmosfera w pracy – wypowiedzenie

Niestety, mimo prób, czasem toksycznej atmosfery w pracy nie da się naprawić. Gdy nieporozumienia i konflikty są tak duże, że wywołują niechęć do zatrudnienia, powodują poczucie nieprzydatności czy hamują rozwój pracowników, być może warto pomyśleć o zmianie pracy. 

Przed podjęciem decyzji o złożeniu wypowiedzenia można jeszcze skonsultować sytuację z zaufaną osobą. Czasami może się okazać, że sytuację da się uratować. Jeśli jednak czujesz, że nie chcesz dłużej przebywać w toksycznym środowisku, złóż wypowiedzenie. Pamiętaj jedynie, że po przekazaniu oświadczenia prawdopodobnie będziesz zmuszony świadczyć pracę jeszcze przez okres wypowiedzenia. 

Zła atmosfera w pracy - podsumowanie

Zła atmosfera w pracy pogarsza satysfakcję z życia zawodowego i bezpośrednio przekłada się na obniżenie wyników. Jest bardzo negatywnym zjawiskiem zarówno z punktu widzenia zatrudnionych, jak i pracodawcy. Z tego powodu, gdy zachodzą pierwsze konflikty, warto zrobić wszystko, aby od razu je rozwiązać. To jedyny sposób na uniknięcie późniejszych nieporozumień i zepsucia relacji między współpracownikami.