Zatrudnienie w Polsce wzrośnie jeszcze w tym roku? [RAPORT]

30.06.23
clock 6 min.
Zuzanna Majewska

Poziom zatrudnienia w Polsce w III kwartale 2023 r. będzie wzrastać. Takie optymistyczne wnioski płyną z raportu ManpowerGroup „Perspektywy zatrudnienia”. Podobne badanie wykonano w innych regionach świata. Globalna prognoza netto zatrudnienia wynosi aż +28 proc. W Polsce aż tak dobrze nie będzie, ale i tak wskaźnik ten plasuje się na poziomie +12 proc. Jak to wygląda w przypadku konkretnych ośmiu sektorów, sześciu regionów kraju i czterech wielkości organizacji?

W tym artykule:
  1. Prognoza netto zatrudnienia
  2. Prognoza zatrudnienia wg wielkości przedsiębiorstw
  3. Sektory z największym prognozowanym wzrostem zatrudnienia
  4. Prognozowane zatrudnienie wg regionów
  5. Prognoza zatrudnienia w Polsce na tle innych państw

Prognoza netto zatrudnienia

Parametr ten to różnica procentowa pomiędzy odsetkiem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia i odsetkiem firm spodziewających się spadku całkowitego zatrudnienia w swoim oddziale w danym kwartale (w tym przypadku lipiec – wrzesień 2023 r.). Uzyskany wynik nazywany jest w raporcie ManpowerGroup prognozą netto zatrudnienia. Wspomniane + 28 proc. w skali globalnej stanowi wzrost o 5 p.p. w porównaniu kwartalnym i spadek o 4 p.p. w ujęciu rocznym. W przypadku Polski w obu przypadkach notujemy wzrost o 4 p.p. Raport jako obszary z najwyższą prognozą netto zatrudnienia w naszym kraju wskazuje: IT, usługi komunikacyjne oraz dobra & usługi konsumpcyjne.

Wszyscy uczestnicy badania ManpowerGroup odpowiedzieli na pytanie: Jakie są przewidywania dotyczące zmian w całkowitym zatrudnieniu firmy w Pani/Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, od początku lipca do końca września 2023 r., w porównaniu do obecnego kwartału (badanie przeprowadzane w kwietniu 2023 r.)? Z odpowiedzi wynika, że na ten kwartał 31 proc. firm planuje wzmacniać swoje zespoły, 17 proc. przewiduje redukcję etatów, a 48 proc. nie prognozuje zmian, jeśli chodzi o zatrudnienie. 4 proc. badanych wskazało, że nie zna planów w tym zakresie. Z tych danych autorzy raportu wyliczyli, że prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +12 proc.

Prognoza zatrudnienia wg wielkości przedsiębiorstw

Optymistyczne jest to, że wg raportu ManpowerGroup dodatnie prognozy zatrudnienia dotyczą wszystkich czterech kategorii organizacji. Najlepiej wygląda to w przypadku dużych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 250 pracowników (+18 proc.). Na drugiej pozycji plasują się przedsiębiorstwa małe mające od 10 do 49 zatrudnionych (+16 proc.). Podium zamykają średnie organizacje, zatrudniające od 50 do 249 pracowników (+7 proc.). Zdecydowanie najmniej optymistycznie jest w mikro przedsiębiorstwach z mniej niż dziesięcioma pracownikami, bo tylko + 2 proc. 

Sektory z największym prognozowanym wzrostem zatrudnienia

W ramach badania przeanalizowano osiem sektorów. W aż sześciu z nich mowa jest o dodatniej prognozie zatrudnienia w III kwartale 2023 r. – Najbardziej intensywne działania rekrutacyjne planują przedstawiciele obszaru IT oraz usług komunikacyjnych. Pracodawcy sektora przemysłu & surowców nie przewidują zmian w zatrudnieniu, a firmy z branży transportu, logistyki & motoryzacji mówią o konieczności redukcji etatów – czytamy w raporcie ManpowerGroup. 

 

Prognoza zatrudnienia:

IT: +26 proc. (zmiana w stos. do II kw. 2023 r. +18 p.p., do III kw. 2022 r. -7 p.p)

Usługi komunikacyjne: +26 proc. (zmiana w stos. do II kw. 2023 r. +5 p.p., do III kw. 2022 r. +36 p.p)

Dobra & usługi konsumpcyjne: +16 proc. (zmiana w stos. do II kw. 2023 r. +13 p.p., do III kw. 2022 r. +17 p.p)

Przemysł & surowce: +11 proc. (zmiana w stos. do II kw. 2023 r. +2 p.p., do III kw. 2022 r. +1 p.p)

Finanse & nieruchomości: +5 proc. (zmiana w stos. do II kw. 2023 r. -4 p.p., do III kw. 2022 r. -6 p.p)

Nauki przyrodnicze & opieka zdrowotna: +4 proc. (zmiana w stos. do II kw. 2023 r. -7 p.p., do III kw. 2022 r. -10 p.p)

Energetyka & usługi komunalne: 0 proc. (zmiana w stos. do II kw. 2023 r. -22 p.p., do III kw. 2022 r. – 0 p.p)

Transport, logistyka & motoryzacja: – 3 proc. (zmiana w stos. do II kw. 2023 r. -22 p.p., do III kw. 2022 r. -12 p.p)

Prognozowane zatrudnienie wg regionów

Dobre prognozy płyną z zestawienia dla poszczególnych regionów Polski. Wzrost zatrudnienia w III kwartale 2023 r. prognozowany jest bowiem we wszystkich sześciu. Według raportu ManpowerGroup najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne zgłaszają firmy zlokalizowane w południowym (małopolskie, śląskie +20 proc.) oraz wschodnim (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie +16 proc.) regionie kraju. Dodatnia prognoza przewidywana jest również dla regionów północno-zachodniego (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie +13 proc.), centralnego (łódzkie, mazowieckie +11 proc.) i północnego (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie 6 proc.). Najgorzej ma być w południowo-zachodniej Polsce dolnośląskie, opolskie), bo tam wskaźnik plasuje się na poziomie tylko +2 proc. Nie można jednak zapominać, że to i tak dodatnia prognoza. 

W regionach południowym i wschodnim widzimy największy wzrost w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku, bo + 19 i + 17 p.p. W stosunku do II kwartału tego roku wzrost jest już mniejszy i wynosi +13 i +3 p.p. To jedyne dwa regiony, które w zestawieniu przygotowanym przez ManpowerGroup zanotowały wzrost zarówno w stosunku do II kw. 2023 jak i III kw. 2022 r. W przypadku północy jest to co prawda +10 p.p w pierwszym przypadku, ale jednocześnie -4 p.p w drugim. W centrum to analogicznie  +1 p.p i -3 p.p. Północny-zachód zachował poziom z III kw. 2022 r., ale za to w stosunku do II kw. 2023 r. to już spadek aż o 14 p.p. O dwóch minusach mówimy w regionie południowo-zachodnim to -2 p.p z kwartału na kwartał i aż -15 p.p w porównaniu z analogicznym okresem rok temu.

Prognoza zatrudnienia w Polsce na tle innych państw

Patrząc na wskaźnik +12 proc. jeśli chodzi o prognozę netto zatrudnienia w Polsce można być optymistą. Nastroje jednak spadają, gdy porównamy te szacunki z innymi, dotyczącymi pozostałych państw z całego świata, które brały udział w badaniu ManpowerGroup. Specjaliści przeanalizowali 41 rynków. Z tego wyszedł im wskaźnik +28 proc. dla całego globu. Polska znajduje się jednak w grupie krajów, które wyraźnie zaniżają tę statystykę. Na 41 państw, tylko w czterech wskaźnik jest niższy niż w Polsce! To Argentyna (+6 proc.), Słowacja (+10 proc.), Włochy (+11 proc.) i Austria (+11 proc.). Węgry mają wskaźnik taki, jak my, a cała reszta może pochwalić się wyższymi prognozami. Na czele są Kostaryka (+43 proc.), Holandia (+39 proc.) oraz Peru (+38 proc.). Zgodnie z raportem najwyższe prognozy zatrudnienia deklarują pracodawcy z Ameryki Północnej, Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Środkowej i Południowej.

Badanie „Perspektywy zatrudnienia dla II kwartału 2023 roku” powstało w kwietniu 2023 r. na grupie blisko 39 tys. pracodawców, reprezentujących 41 rynków na całym świecie. W Polsce badanie objęło reprezentatywną próbę 510 pracodawców.