Zatrudnienie pracownika po 50. roku życia – korzyści dla pracodawcy

Praca po 50. roku życia – jakie wyzwania na rynku pracy stoją przed Silversami?

Pracownicy powyżej 50 roku życia muszą się mierzyć z licznymi wyzwaniami. Oprócz potrzeby regularnego dokształcania się i dostosowywania wiedzy do nowych technologii, w swojej karierze zawodowej mogą też napotkać określone problemy. 

Jednym z najbardziej istotnych jest ageizm. To nic innego jak dyskryminacja ze względu na wiek. Liczby nie kłamią. Wyniki badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny pokazały, że młodsi kandydaci otrzymywali zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną nawet 2 razy częściej niż ich starsi koledzy. Ageizm pojawia się zarówno w przypadku ofert zawierających minimalne wymagania, jak i procesów rekrutacyjnych na stanowiska wymagające wiedzy i doświadczenia branżowego

Czasami problemy ze zmianami wynikają z osobowości danego pracownika. Praca po 50-tce może stać się monotonna i przestać przynosić satysfakcję. Dużym wyzwaniem dla silversów jest utrzymanie motywacji i przełamanie się do zmian. Odwaga i wiara w swoje możliwości są niezbędne, aby zmienić pracę i zwalczyć problem wypalenia zawodowego. 

Praca po 50 roku życia wiąże się w niektórych przedsiębiorstwach z ciągłym porównywaniem z młodszymi zatrudnionymi. Warto pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany do zachowania określonych standardów, a mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy są niedopuszczalne. Wyzwaniem jest zachowanie pewności siebie i świadomości swoich atutów w porównaniu do młodszych pracowników. 

Czy osoby po 50-tce stanowią niewykorzystany potencjał?

Na polskim rynku pracy osoby po 50 roku życia w wielu branżach stanowią niewykorzystany potencjał. Części pracodawców wydaje się, że ze względu na wiek nie warto w nich inwestować. Inni z góry wychodzą z założenia, że lepiej zatrudnić młodszych kandydatów. 

To bardzo złe podejście, ponieważ pracownicy po 50-tym roku życia mają wiele cech, których na próżno szukać u innych. Z ich wiedzy i doświadczenia można korzystać przy rozwiązywaniu nawet skomplikowanych problemów. Są często bardziej zdyscyplinowani i zaangażowani w zadania niż ich młodsi koledzy. Bardzo często są też chętni do doszkalania się, dlatego odbierając im szansę rozwoju, pracodawcy na własne życzenie tracą szansę na dodatkowe korzyści z ich pracy. 

Warto pamiętać, że to właśnie silversi są pokoleniem, które doświadczyło najbardziej istotnych rewolucji. Jedną z nich było pojawienie się internetu i wdrożenie nowych technologii. Mimo znacznych zmian w porównaniu do okresu ich młodości, pracownicy po 50 roku życia dostosowali się do nowych wyzwań i w zdecydowanej większości nie mają problemu z innowacjami.

Benefity dla pracodawców wynikające z zatrudniania Silversów

Zatrudnianie pracowników po 50-tym roku życia to dla pracodawców szereg benefitów, które nie wszyscy dostrzegają na pierwszy rzut oka. Jeśli zastanawiasz się, czy warto otworzyć się na bardziej doświadczonych na rynku pracy kandydatów, sprawdź, jakie korzyści mogą wnieść do zakładu pracy silversi. 

Stabilizacja

Pracownicy po 50-tym roku życia mają najczęściej ustabilizowaną sytuację życiową i są bardziej przewidywalni niż ich młodsi konkurencji. Najczęściej szukają pracy na dłużej. Nie ma więc ryzyka, że odejdą po kilku miesiącach i środki zainwestowane w ich wdrożenie przepadną. Oczekują stabilnych warunków zatrudnienia i nie przeszkadzają im ustalone normy. Mają więc szansę lepiej dopasować się do obowiązującej struktury organizacyjnej. 

Zaangażowanie

Silversi są zaangażowani i cenią sobie pracę. Wynika to ze zmiany w podejściu do kariery zawodowej, jaka zaszła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Osoby po 50-tym roku życia to jedni z ostatnich pracowników, którzy zostali wychowani w duchu szacunku do pracy. Z tego powodu swoje zadania wykonują na sto procent i starają się osiągać jak najlepsze wyniki, a także zachowują szacunek do przełożonych. 

Lojalność

Zatrudnienie pracownika po 55 roku życia zwiększa szansę na pozyskanie lojalnego pracownika i uniknięcia rotacji w zespole. Tacy kandydaci zazwyczaj szukają miejsca, w którym będą mogli zostać na dłużej – nawet do końca swojej kariery. Lojalność pracowników umożliwia lepsze zarządzanie siłą roboczą i zwiększa perspektywy rozwoju zakładu pracy. 

Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia

Silversi wyróżniają się wiedzą i doświadczeniem, których na próżno szukać u ich młodszych konkurentów. Lata działalności na rynku pracy w różnych projektach pozwalają lepiej sobie radzić w obliczu problemów. To właśnie praktyka jest często kluczowa przy realizacji zadań. Młodsi pracownicy mogą wyróżniać się wykształceniem, jednak teoretyczna wiedza często nie jest wystarczająca, aby osiągać zamierzone wyniki. Osoby po 50-tym roku życia są z tego powodu świetnymi kierownikami i mogą skutecznie wdrażać mniej doświadczonych kolegów w obowiązki na danym stanowisku. 

Kultura pracy

Silversi charakteryzują się wysoką kulturą pracy. Mimo że coraz więcej z nich umie mówić o swoich oczekiwaniach, to potrafi to zrobić w wyważony sposób. W odróżnieniu od młodszych pracowników, którzy są czasem oceniani jako roszczeniowi czy skupieni jedynie na sobie, osoby po 50-tym roku życia na pierwszym miejscu stawiają dobro zakładu pracy. Są uprzejmi w kontaktach ze współpracownikami. Trzymają się ustalonych zasad i nie przeszkadzają im sztywne ramy. 

Korzyści finansowe

Finansowe przywileje po 50 roku życia to dodatkowy argument za zatrudnianiem silversów. 

Pracodawcy decydujący się na włączenie do swojego zespołu osób starszych mogą liczyć na dotacje na pracownika z urzędu pracy. Program 50 dla bezrobotnych polega na tym, że gdy zatrudni się osobę w tym wieku, która wcześniej była bezrobotna, urząd pracy dopłaci do wynagrodzenia. Dofinansowanie na miejsce pracy może wynieść nawet 50 procent pensji. W przypadku osób w wieku od 50 do 60 lat jest wypłacane przez 12 miesięcy. Jeśli chodzi o zatrudnianie osób starszych, dodatek może obowiązywać nawet przez 2 lata. 

Kolejna zaleta oferowania pracy dla osób po 50 roku życia to krótszy okres płacenia wynagrodzenia chorobowego. W przypadku młodszych pracowników wynagrodzenie chorobowe jest zgodnie z kodeksem pracy wypłacane przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego. Zatrudnienie pracownika po 50-tym roku życia to oszczędności – w ich przypadku ten okres wynosi tylko 14 dni. Po tym czasie w razie choroby ciężar świadczenia przejmuje na siebie ZUS. 

Zatrudnienie pracownika po 50. roku życia wiąże się dla pracodawcy z szeregiem korzyści – zarówno finansowych, jak i organizacyjnych. Doświadczeni kandydaci mogą wnieść do zakładu pracy nową jakość i stać się ważnym ogniwem w czasie realizacji skomplikowanych projektów. Warto pamiętać, że większość stereotypów związanych z pracą po 50-tce nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Z tego powodu nie warto bać się zatrudniania silversów i czerpać z korzyści z tym związanych.