Zespół zróżnicowany wiekowo – szansa czy zagrożenie?

Powszechnie panuje opinia, że młodzi ludzie kładą nacisk na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, dużo bardziej zależy im na odkrywaniu swoich umiejętności, sensu i satysfakcji z pracy niż na wysokim wynagrodzeniu, które często wiąże się z odpowiedzialnością i zostawaniem po godzinach.

Z kolei o osobach po 40. albo 50. mówi się, że najbardziej zależy im na stabilnym zatrudnieniu i wysokich zarobkach. Nie boją się podejmować decyzji, odpowiedzialności i ciężkiej pracy.

Wielu właścicieli firm obawia się, że różnica pokoleniowa sprzyja konfliktom, i w efekcie nie pozwoli na efektywne zarządzanie zespołem. Jednak tutaj należy pamiętać, że wiele zależy od kompetencji miękkich pracowników, które niekiedy nie mają związku z wiekiem oraz umiejętności kadry zarządzającej. To te elementy w dużej mierze determinują to, czy zespół osiągnie sukces, czy porażkę.

Warto też pamiętać, że im większa różnorodność w zespole, tym mniejsze prawdopodobieństwo braków kadrowych. Gdy jedni pracownicy mają już odchowane dzieci niewymagające opieki, drudzy dopiero je planują. Takie osoby biorą też zwykle urlop wypoczynkowy w odmiennym terminie. Starsi wolą brać wolne po wakacjach szkolnych, a osoby z małymi dziećmi zwykle planują urlopy w ich trakcie. A to dodatkowo niweluje powstanie konfliktów związanych z nakładaniem się wolnego oraz ustaleniem zastępstw.

Zalety współpracy międzypokoleniowej w pracy

Pracownicy z różnych pokoleń mają odmienne doświadczenia i często inny sposób myślenia. Zebranie ich w jednym dziale i umiejętne wykorzystanie ich potencjału może przynieść ogromne korzyści firmie – finansowe, jak i wizerunkowe.

Wymiana wiedzy i doświadczeń

Transfer wiedzy między młodymi a doświadczonym pracownikami przekłada się na szybkie uzupełnienie braków. Młody często lepiej zna się na najnowszych technologiach, potrafi błyskawicznie wyszukać informacje w internecie oraz orientuje się w innowacyjnych rozwiązaniach. Z kolej starszy pracownik ma wieloletnie doświadczenie praktyczne, niekiedy w wielu firmach i branżach. Różnorodność pokoleniowa sprzyja nabywaniu nowej wiedzy, rozwojowi zawodowemu i społecznemu.

Zwiększona kreatywność i innowacyjność

Różne pokolenia w miejscu pracy to odmienne metody pracy i sposoby rozwiązywania problemów. Dzięki ich połączeniu mogą powstać nowe możliwości i pomysły. W sytuacjach, kiedy każdy dzieli się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, znacznie szybciej można ustalić konkretny plan działania. Silversi z racji dłuższego stażu są w stanie przewidzieć trudności, a młodzi mający tzw. świeże oko dostarczyć niestandardowych rozwiązań, jak ich uniknąć.

Lepsze rozumienie różnych grup klientów

Różne pokolenia w miejscu pracy pozwalają na lepsze poznanie potrzeb klientów w różnym wieku. Członkowie zespołu mogą wymieniać się doświadczeniami i podsuwać sobie pomysły jak rozmawiać z potencjalnymi klientami np. jaka forma komunikacji sprawdzi się w danej grupie, na co ona kładzie nacisk, jakie są jej potrzeby i obawy.

Lepszy wizerunek pracodawcy

Pracodawcy wciąż zabiegają o zaangażowanych i lojalnych pracowników. Coraz częściej informacja w ogłoszeniu rekrutacyjnym mówiąca o pracy w młodym zespole, wcale nie świadczy o atrakcyjności pracodawcy, a raczej o panującej dyskryminacji z racji wieku już na etapie rekrutacji.

Nowoczesne firmy dbają o różnorodność w miejscu pracy. Zatrudniają ludzi m.in. dopiero po studiach, Silverów, obcokrajowców albo z niepełnosprawnościami. W takich przedsiębiorstwach zwykle współpraca międzypokoleniowa stanowi element kultury organizacyjnej.

Przewagi zespołu zróżnicowanego wiekowo

Starsze pokolenia na rynku pracy wyróżniają się szacunkiem do przełożonych i zdyscyplinowaniem, co przejawia się choćby punktualnością oraz dobra organizacja pracy. Młodsi członkowie kadry mają zatem od kogo uczyć się i czerpać dobre wzorce.

Różnorodność perspektyw

Silversi i ludzie urodzeni na początku XXI w. inaczej patrzą na świat, mają odmienne priorytety i potrzeby. Starsi są bardziej zachowawczy, a młodzi chętniej eksperymentują i podejmują ryzyko. Tak różnorodność może doprowadzić do powstania innowacyjnych rozwiązań oraz ciekawych pomysłów.

Efektywność w rozwiązywaniu problemów

Współpraca międzypokoleniowa łączy w sobie doświadczenie, wiedzę teoretyczną oraz entuzjazm. Taka mieszanka zwykle sprawia, że problemy zostają usunięte znacznie szybciej i skuteczniej.

Łatwiejsza rekrutacja

Firmy, które nie zwracają uwagi na wiek kandydatów, mają znacznie więcej możliwości pozyskania i utrzymania pracownika. Najlepsi fachowcy z dużym doświadczeniem to niejednokrotnie już Silversi, a Ci raczej niechętnie przejdą do działu, w którym są na przykład sami 20-latkowie. I na odwrót, młodzi mogą nie odnaleźć się w zespole złożonym wyłącznie z kadry pokolenia Y.

Jak skutecznie zarządzać zespołem międzypokoleniowym?

Aby współpraca międzypokoleniowa układała się pomyślnie, niezbędne jest właściwe zarządzanie zespołem. Na co menadżerowi muszą zwrócić uwagę?

Komunikacja

Zarządzanie międzygeneracyjne wymaga wyczucia, jakie formy komunikacji są preferowane przez pracowników. Młodsi zwykle oczekują częstej i bezpośredniej informacji zwrotnej, np. poprzez komunikator a Silversi doceniają rozmowy w cztery oczy. Dlatego przełożony powinien zawsze udzielać informacji zwrotnej dostosowanej do podwładnego.

Integracja zespołu

Imprezy integracyjne i spotkania poza pracą pomagają nie tylko lepiej się poznać, ale też budować zgrany zespół. Aby integracja spełniła swoją funkcję program i miejsce muszą być różnorodne, tak aby każdy się odnalazł.

Wymiana wiedzy i wzajemne wsparcie

Dobry menadżer powinien potrafić wykorzystać potencjał każdego pracownika bez względu na wiek. Różne pokolenia w miejscu pracy to okazja do wymiany poglądów, wiedzy i doświadczenia. Wystarczy organizować regularnie spotkania działowe, w trakcie których każdy będzie mógł podzielić się swoimi pomysłami.

Zarządzanie zespołem, w którym panuje różnica wieku, wymaga stworzenia przyjaznej atmosfery, gdzie codziennością jest wzajemne wsparcie i życzliwość.

Rozumienie różnic

Nowoczesny menadżer zarządzający zespołem ludzi w różnym wieku powinien potrafić zrozumieć każdego z nich. Mają oni odmienne cele, wartości i sposoby pracy. Zrozumienie i zaakceptowanie tego, czym jest różnica pokoleniowa oraz uświadomienie sobie, jakie przynosi korzyści to sposób na zbudowanie solidnego zespołu, w którym każdy będzie czuł się doceniany i potrzebny.

Podsumowanie

Różne pokolenia w miejscu pracy mogą tworzyć efektywną współpracę międzypokoleniową, która przyniesie korzyści pracownikom, jak i firmie. Dla zespołu to okazja do pozyskania nowej wiedzy i dzielenia się już nabytą oraz uczenia się od starszych kolegów sprawdzonych metod. Dzięki różnicy pokoleniowej pracodawca stwarza zespół ludzi o odmiennym postrzeganiu świata, doświadczeniu, celach i metodach pracy. Kadra uzupełnia się, a w trakcie wymiany poglądów mogą powstać innowacyjne pomysły i nowe efektywniejsze rozwiązania.