Wpływ pandemii na życie i pracę kobiet

09.08.21
clock 6 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Skutki pandemii trwającej od marca ubiegłego roku odczuł każdy z nas. Okazuje się jednak, że jej konsekwencje są różnie postrzegane przez Polaków. Odmienne opinie uwarunkowane są m.in. sytuacją finansową, możliwością pracy zdalnej czy posiadaniem dzieci. Opinie zróżnicowane są także w zależności od płci. Dziś przyjrzę się temu, jak zdaniem kobiet pandemia wpłynęła na ich życie prywatne i zawodowe.

Wybuch pandemii koronawirusa przyniósł ze sobą wiele zarówno pozytywnych, jak i negatywnych doświadczeń. Obecnie, gdy sytuacja pandemiczna nieco się uspokoiła, można poddać refleksji to, jak jej obecność wpłynęła na poszczególne elementy życia, jakie rozwiązania przyniosły korzystne zmiany, a co sprawiło najwięcej trudności. Czy pojawienie się pandemii przyczyniło się do zmiany postrzegania roli pracy, rodziny i zdrowia?

W raporcie przygotowanym przez Wysokie Obcasy we współpracy z firmą State Street Bank przedstawiony został punkt widzenia kobiet i mężczyzn na wpływ pandemii na życie codzienne. Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy lutym a marcem tego roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie osób w wieku powyżej 18. roku życia. W ramach badania zrealizowano dodatkową próbę z udziałem kobiet, a także z osobami, które utraciły pracę w czasie pandemii, matkami samotnie wychowującymi dzieci oraz kobietami utrzymującymi relacje rodzinne na odległość.

Kobiety na home office

Pierwszą kwestią, którą poddano ocenie, była praca zdalna. Nie da się ukryć, że wiele przedsiębiorstw, które wcześniej nie dawały możliwości pracy z domu swoim pracownikom musiało otworzyć się na nietradycyjne rozwiązania i wdrożyć nowy model organizacji pracy.

Według wspomnianego opracowania kobiety częściej pracują wyłącznie zdalnie w trakcie trwania pandemii niż mężczyźni. Co ciekawe, stosunek do całkowitej pracy zdalnej jest odmienny w przypadku mężczyzn i kobiet.

Mężczyznom wydaje się obojętne, czy pracują całkowicie zdalnie, czy też z biura. Kobiety natomiast preferują pracę poza domem. Taki stosunek do trybu home office może wynikać z koniecznością opieki nad dzieckiem i zajmowania się obowiązkami domowymi w trakcie pandemii.

Rodzice na kilka etatów

Według danych raportu niemal 1/3 rodziców przyznała, że podczas pandemii ich dziecko często potrzebuje pomocy przy nauce. Jest to konsekwencją restrykcji i obostrzeń, które spowodowały, że w trakcie pandemii przez długi czas nauka odbywała się w sposób zdalny, co mogło wpływać na konieczność większego zaangażowania rodziców w edukację dziecka.

Jeśli chodzi o ocenę nauki zdalnej – a co za tym idzie – wpływu na pracę rodziców, to można śmiało powiedzieć, że zdania są równomiernie podzielone. Ponad połowa pracujących rodziców twierdzi, że nauka zdalna dziecka wpływa negatywnie na ich pracę, a 41% rodziców deklaruje, że nie ma to żadnego wpływu na ich pracę.

Kobiety częściej są zdania, że to głównie one zajmują się pilnowaniem obowiązków szkolnych dziecka/dzieci.

Jeśli chodzi o podział obowiązków domowych, mężczyźni i kobiety raczej pozostają zgodni, a ich wypowiedzi pokazują, że pandemia nie zmieniła szczególnie podziału obowiązków domowych. Również w kwestii relacji partnerskich mężczyźni (73%) i kobiety (78%) raczej wyrażają podobne opinie. Zdaniem większości pandemia nie wpłynęła na ich związek.

Co ciekawe, istnieje też grupa osób twierdzących, że pandemia poprawiła ich wzajemne relacje. O poprawieniu się relacji w czasie pandemii częściej mówią osoby w wieku 35-44 oraz mieszkające w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

Sytuacja finansowa

Jak pokazują wyniki opracowania, większość respondentów, a więc zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mają poczucie, że ich sytuacja finansowa jest stabilna. Różnice natomiast widoczne są w kwestii zarządzania wydatkami. Więcej kobiet niż mężczyzn deklaruje, że ograniczyło wydatki na siebie (m.in. na usługi fryzjerskie, korzystanie z usług kosmetyczki, zakup ubrań, kosmetyków), natomiast mężczyźni bardziej niż kobiety są skłonni do wydawania pieniędzy na własne hobby, sprzęty służące do komunikacji na odległość oraz zakup mebli czy wyposażenia domu.

Większość respondentów, a więc zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mają poczucie, że ich sytuacja finansowa jest stabilna. Różnice natomiast widoczne są w kwestii zarządzania wydatkami.

Kwestię finansów inaczej postrzegają osoby, które straciły pracę w trakcie pandemii i były zmuszone szukać nowego zatrudnienia. W tej grupie, pomimo iż większości ankietowanych udało się zdobyć nową pracę (84%), to ich poczucie stabilności finansowej nie jest już tak silne. Nie dziwi więc fakt, że osoby, które w trakcie pandemii doświadczyły utraty pracy, bardziej boją się o swoją sytuację materialną niż zachorowania na COVID-19.

Nastroje a pandemia

Co warte odnotowania, nastroje wobec sytuacji spowodowanej pandemią różnią się również wśród kobiet i mężczyzn. Kobiety w większym stopniu niż mężczyźni mają obawy związane ze zdrowiem, przyszłością i sytuacją materialną. Jak możemy wyczytać z opracowania, 46% kobiet i 25% mężczyzn odczuwa bezradność w trakcie pandemii.

Pomimo tego, że pandemia przyniosła ze sobą wiele trudności i wyzwań, zarówno mężczyźni, jak i kobiety potrafią za jej przyczyną dostrzec zmiany w podejściu do niektórych aspektów życia. Większość respondentów badania doceniła za sprawą pandemii swoją sytuację życiową (78% kobiet i 66% mężczyzn), ponad połowa deklaruje, że ma więcej czasu dla siebie (57% kobiet i 50% mężczyzn), a 31% kobiet i 21% mężczyzn odczuwa satysfakcję ze zmiany trybu i tempa funkcjonowania.

Jak widać, postrzeganie wpływu pandemii na życie codzienne może nieco różnić się w opinii obu płci, niemniej jednak dla jednych i drugich przyniosła ona zmiany, które skłaniają do refleksji.

Źródło:
„Kobiety kontra koronawirus. Jak pandemia zmieniła ich życie i pracę?”
https://static.im-g.pl/im/6/26955/m26955216,NIEUSTRASZONA-W-PRACY-V2.pdf