Wpływ pandemii na branżę budowlaną

18.06.21
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Pandemia i wdrażane obostrzenia z pewnością utrudniły funkcjonowanie wielu branżom. Jednak większość firm budowlanych, pomimo trudnej sytuacji, realizowała swoje plany i inwestycje. A jak wygląda praca na placu budowy? Ile zarabiają pracownicy budowlani i czy na rynku pracy wciąż jest duże zapotrzebowanie na fachowców z branży?

W przypadku sektora budowalnego można stwierdzić, że ucierpiał on w mniejszym stopniu niż pozostałe. Wynika to z tego, że branża budowalna w przeciwieństwie do turystki czy gastronomi, nie została objęta tak surowymi restrykcjami, nie została zmuszona do zamknięcia działalności, ale mogła dalej funkcjonować, zachowując reżim sanitarny.

Wiele zleceń na nowe inwestycje zostało rozpoczętych i pozyskanych jeszcze przed wybuchem pandemii, stąd firmy budowlane dalej kontynuowały swoje prace i nadal będą realizować pozyskane zlecenia. Taka sytuacja wyraźnie pokazuje, że w tej branży zapotrzebowanie na pracowników nadal było i jest bardzo wysokie. Kogo najbardziej brakuje i jakie specjalizacje są poszukiwane?

Fachowcy na wagę złota

W branży budowlanej ceni się bardzo doświadczonych fachowców. Niestety wielu z nich wyjeżdża za granicę po to, aby lepiej zarabiać, stąd pracodawcy bardzo często posiłkują się zatrudnianiem osób spoza kraju. Zawody budowlane zdecydowanie są zaliczane do grupy profesji deficytowych w Polsce.

Według raportu „Barometr zawodów 2021” w branży budowlanej można wymienić przynajmniej 9 zawodów, które są deficytowe:

  • betoniarze i zbrojarze,
  • brukarze,
  • cieśle i stolarze budowlani (w trwałym deficycie, tj. nieprzerwanie od 2015 roku),
  • dekarze i blacharze budowlani (w trwałym deficycie, tj. nieprzerwanie od 2015 r.),
  • monterzy instalacji budowlanych,
  • murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,
  • pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani.

Taka sytuacja powoduje, że doświadczeni pracownicy oraz pracownicy deficytowych specjalizacji mogą liczyć na lepsze zarobki. Ofert pracy natomiast nie brakuje. W podkategorii Budowa/Remonty na stronie OLX można znaleźć ponad 15 tysięcy ogłoszeń o pracę. Co jednak oprócz doświadczenia i fachu w ręce trzeba posiadać, aby móc pracować w tym sektorze? Czy można wyodrębnić kilka uniwersalnych cech, które są niezbędne dla pracy w branży budowlanej?

Umiejętności do pracy

Praca na budowie z pewnością nie jest dla wszystkich. W branży tej liczy się przede wszystkim praktyka i doświadczenie, jak również uprawnienia. Jeśli więc chce się osiągać wyższe wynagrodzenie, to z pewnością otwartość na naukę i zdobywanie nowych kwalifikacji są konieczne.

To również praca, która wymaga mobilności i elastyczności. Inwestycje budowlane podejmowane są w różnych miejscach w kraju, stąd otwartość na przemieszczanie się i wykonywanie obowiązków w różnych lokalizacjach jest niezwykle istotna dla zawodu. Praca na budowie wymaga również odporności na trudne warunki pracy. Plac budowy to hałas, pył, często niekorzystne warunki atmosferyczne. Wymaga dobrej kondycji fizycznej i stanu zdrowia.

Pracownik budowlany

Pracownik budowalny to jedno ze stanowisk, które jest najczęściej poszukiwane w branży. Osoba zajmująca się tą profesją często wykonuje wszelkie roboty remontowo-budowlane, między innymi ciesielskie, montażowe, rozbiórkowe, murowe i tynkowe. Praca ma charakter fizyczny i nierzadko narażona jest na choroby zawodowe. Pracownik budowlany często pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie [1].

Chcąc zweryfikować stawki wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach, warto zajrzeć do kalkulatora wynagrodzeń OLX. Zarobki pracownika budowlanego mogą oscylować pomiędzy 2800 zł a 4570 zł brutto. W Warszawie pracownik budowlany może liczyć na zarobki od kwoty minimalnej 3439 zł aż po 5020 zł brutto.

Majster budowy

Jest osobą odpowiadającą za nadzorowanie oraz rozdzielanie pracy na budowie. Zobowiązany do znajomości i przestrzegania zasad BHP oraz przepisów budowlanych. Do jego obowiązków należy prowadzenie dokumentacji budowlanej oraz pełnienie nadzoru nad terminowym dostarczaniem materiałów na placu budowy oraz przestrzeganiem harmonogramu.

Swoje obowiązki majster wykonuje głównie bezpośrednio w miejscu robót, a jego praca ma charakter fizyczny, gdyż bierze on bezpośredni udział w robotach wykonawczych, wspólnie z podlegającymi mu pracownikami budowlanymi [2].

Na jakie wynagrodzenie może liczyć osoba piastująca takie stanowisko? Ogółem wynagrodzenie waha się między 4650 zł a 7190 zł brutto. A w samej Warszawie zarobki mogą wynosić od 5719 zł do 8170 zł brutto.

Kierownik budowy

To stanowisko, które może być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane potwierdzone oświadczeniem. Osoba ta jest odpowiedzialna za wszystko, co dzieje się na placu budowy.

Praca kierownika budowy rozpoczyna się już na etapie prac przygotowawczych, które polegają na organizacji terenu budowy oraz jego zabezpieczaniu.

Do obowiązków kierownika budowy zalicza się również:

  • zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom pracującym na budowie,
  • prowadzenie dziennika budowy,
  • sporządzenie dokumentacji powykonawczej budynku [3].

Wynagrodzenie kierownika budowy waha się między 6440 zł a 10 660 zł brutto. Przykładowo w Warszawie kierownik budowy może liczyć na zarobki w wysokości nawet 12 tys. złotych.

Zarobki w budownictwie mogą różnić się w zależności od rodzaju działalności, stażu pracy danej osoby i umiejętności, a także miejsca pracy. Bieżące stawki wynagrodzenia z podziałem na miejscowości i województwa można sprawdzić za pomocą kalkulatora wynagrodzeń.

Przypisy: