Umowa B2B – co to? Korzyści i zasady kontraktu B2B

20.12.22
clock 5 min.
Redakcja

W Polsce możemy pracować, świadczyć nasze usługi, wykonywać dzieła, w ramach różnych rodzajów umów. Wyróżniamy umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, a także kontrakt B2B. Czym charakteryzują się warunki tego ostatniego typu umowy? Co musi wiedzieć przedsiębiorca, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który zamierza wystawiać swojemu pracodawcy faktury za wykonywane zadania? Dowiedz się więcej!

W tym artykule:
  1. Czym jest umowa B2B?
  2. Przedmiot umowy B2B
  3. Korzyści kontraktu B2B
  4. Wynagrodzenie B2B - ile wynosi? Jakie są koszty stałe?
  5. Od jakiej kwoty opłaca się B2B?
  6. Umowa B2B – co należy wiedzieć?

Czym jest umowa B2B?

Niektórzy pracodawcy już w ramach formułowania ogłoszenia o pracę, wskazują preferowaną przez nich formę współpracy z przyszłym pracownikiem. Kontrakty B2B są popularne w wielu branżach, np. w IT, marketingu. Tego typu umowa zwalnia pracodawcę z części kosztów zatrudnienia pracownika. 

Warto wiedzieć, że kontrakt B2B (business-to-business) to umowa cywilnoprawna zawarta między dwoma przedsiębiorstwami. Taki sposób wykonywania swojej pracy nazywamy również samozatrudnieniem. Jedna strona na podstawie umowy zleca drugiej wykonywanie zadań. Według prawa nie nazywamy wówczas osoby wykonującej zlecenia pracownikiem, a przedsiębiorcą świadczącym usługi. 

Przedmiot umowy B2B

W każdym obszarze rynku pracy przedmiot umowy B2B będzie inny. We wspomnianej wcześniej branży IT współpraca B2B może dotyczyć usługi testowania oprogramowania, w branży marketingowej – przygotowania tekstów na stronę internetową. Zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i przedsiębiorcy, warto zadbać o to, by przedmiot umowy był określony precyzyjnie. To pozwoli uniknąć ewentualnych wątpliwości co do świadczonej pracy w przyszłości. W takiej umowie powinny znaleźć się informacje dotyczące np. na temat języka programowania (w przypadku zatrudniania programisty) czy narzędzi, z których osoba świadcząca usługi będzie, w ramach wykonywania swojej pracy, korzystać.

Korzyści kontraktu B2B

Przejście na kontrakt B2B może być dla nas sporym wyzwaniem, szczególnie jeśli jest to pierwsza nasza taka umowa i musimy założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie bez powodu kontrakty B2B określamy mianem samozatrudnienia. Taka forma umowy z pracodawcą wymaga spełniania obowiązków wynikających z prowadzenia własnej działalności i możliwości wystawiania faktur za świadczone usługi. 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi samodzielnie dbać o dopełnienie formalności podatkowo-skarbowych (lub za pośrednictwem biura rachunkowego), a także ponosić pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie bądź przez swoich podwykonawców zadania. Istnieje jednak wiele korzyści, dzięki którym wiele osób decyduje się na przejście na współpracę B2B. Główną zaletą pracy w ramach kontraktu B2B są wyższe (w porównaniu z pracą w ramach innych umów) zarobki. W niektórych przypadkach jest to nawet o kilka tysięcy złotych więcej. Mamy zatem takie same obowiązki, jak w przypadku umowy o pracę, jednak comiesięczne wynagrodzenie jest wyższe. Poza tym, w przypadku umów o współpracę B2B możemy współpracować z większą liczbą firm. Jeśli sprawnie zarządzamy czasem, możemy pracować na zasadach B2B nawet dla kilku firm. Wszystko zależy od naszych mocy przerobowych i zapisów w poszczególnych umowach B2B. 

Można również wskazać korzyści dla pracodawcy wynikające z przechodzenia pracowników na kontrakty B2B. Z jego perspektywy koszty zatrudnienia osoby prowadzącej działalność gospodarczą są znacznie mniejsze niż wtedy, gdy osoba ta wykonuje te same obowiązki w ramach umowy o pracę.

Wynagrodzenie B2B - ile wynosi? Jakie są koszty stałe?

Przy przejściu na kontrakt B2B musimy samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, co wiąże się z comiesięcznymi kosztami stałymi. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest najtańszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o otwarcie firmy. 

Obowiązkowe przy zakładaniu działalności złożenie wniosku do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) jest całkowicie bezpłatne. Można to zrobić szybko i sprawnie za pośrednictwem internetu. Założenie firmy umożliwiają również banki oraz biura rachunkowe również te działające online. Od dnia zgłoszenia można rozpocząć już prowadzenie firmy. 

Jako właściciele firmy musimy samodzielnie rozliczać podatki. Możemy to robić na trzy różne sposoby:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (12% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł),
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%),
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Warto pamiętać także o tym, że przedstawiciele niektórych branż muszą płacić podatek VAT. Jeśli podatnik zdecyduje się być VAT-owcem, musi pamiętać również o konieczności comiesięcznego odprowadzania podatku VAT. 

Oprócz opłacenia podatków obowiązkiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest opłacanie ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego. Warto pamiętać również o ubezpieczeniu chorobowym, jest ono jednak w tym przypadku dobrowolne. Dla osób startujących z własną działalnością są również ulgi zwalniające z części składek, np. Ulga na start, gwarantująca sześć miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny po pięciu latach od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności.

Do pozostałych kosztów stałych prowadzenia działalności gospodarczej, możemy zaliczyć płatność za abonament telefoniczny, koszty prowadzenia księgowości, wynajem biura (jeśli jest to konieczne) i inne opłaty, które ponosimy co miesiąc. 

Skutkiem tego, że osoba współpracująca na zasadach B2B samodzielnie odprowadza składki i reguluje inne opłaty, kwota w ogłoszeniu o pracę czy ta widniejąca na kontrakcie B2B zawsze będzie kwotą netto.

Od jakiej kwoty opłaca się B2B?

Pracodawcy chętnie proponują przejście swoim pracownikom z pracy w ramach umowy o pracę na kontrakt B2B. Dzięki temu usuwają etat, a co za tym idzie obniżają się ich koszty pracownicze. Jednocześnie osoba samozatrudniona wykonuje te same obowiązki, tylko za swoją pracę wystawia fakturę VAT. Dodatkowo pracodawca nie musi przestrzegać okresu wypowiedzenia, dzięki czemu współpraca staje się bardziej elastyczna. 

Warto jednak uwzględnić przepisy prawa, które mówią, że przy przejściu z umowy o pracę na umowę B2B u tego samego pracodawcy, samozatrudniony traci możliwość korzystania z tak zwanej Ulgi na start lub preferencyjnego ZUS-u. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli z przejściem na samozatrudnienie zmieni się rodzaj świadczonych przez osobę samozatrudnioną usług. Rezygnując z umowy o pracę, ale świadcząc te same usługi w ramach działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym, nie możemy wybrać podatku liniowego jako formy opodatkowania.

Im wyższe zarobki, czyli wyższe składki ZUS, które do tej pory odprowadzał za nas pracodawca, tym bardziej opłaca się zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na kontrakt B2B. Samozatrudniony, który zacznie samodzielnie odprowadzać składki i podatki na rzecz państwa, zyskuje wówczas dodatkową kwotę na rękę. Każda sytuacja wymaga jednak indywidualnego podejścia i przeanalizowania wad i zalet danego rozwiązania. Przed podjęciem decyzji, warto obliczyć, ile faktycznie więcej zostanie nam w portfelu i czy ta kwota jest warta tego, by co miesiąc dbać o szereg dodatkowych formalności. 

Umowa B2B – co należy wiedzieć?

Urlop

Istnieją pewne podstawowe uprawnienia pracownicze. Jednym z nich jest prawo do urlopu. Urlop przysługuje każdej osobie zatrudnionej na umowie o pracę. A jak jest w przypadku osób świadczących dla firmy usługi w ramach kontraktu B2B? Odpowiedź nie jest jednoznaczna – wszystko w tym przypadku zależy od tego, jak właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej dogada się ze swoim pracodawcą, a właściwie partnerem, wobec którego będzie świadczył swoje usługi. Nic nie stoi na przeszkodzie, by kwestie urlopowe wpisać do przygotowywanej umowy i by nie różniły się od tych, które firma proponuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. 

Premia

Podobnie jest z premią. Dodatkowe wynagrodzenie może, ale nie musi pojawić się w umowie B2B. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób ustalą to strony zobowiązania B2B.

Choroba pracownika

A jak wygląda sytuacja, gdy osoba, która ma założoną jednoosobową działalność gospodarczą i jest zatrudniona w ramach kontraktu B2B, zachoruje? Tu sprawa wydaje się być bardzo prosta – każdemu, kto płaci składki chorobowe, przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego. Jednak gdy korzysta się z preferencyjnej składki ZUS, również trzeba mieć na uwadze to, że świadczenie zdrowotne wypłacane przez ZUS będzie znacznie mniejsze.

Urlop macierzyński

Co dzieje się, gdy osoba świadcząca usługi zdecyduje się na powiększenie rodziny? W takiej sytuacji prawo działa tak samo, jak w przypadku osób pracujących na podstawie umów o pracę. Zasiłek macierzyński dla właścicielek jednoosobowych działalności gospodarczych przyznawany jest na taki sam okres, jak dla kobiet zatrudnionych o klasyczną umowę o pracę. Maksymalny okres pobierania świadczenia wynosi pięćdziesiąt dwa tygodnie. To dwadzieścia tygodni urlopu macierzyńskiego (w przypadku urodzenia jednego dziecka) oraz trzydzieści dwa tygodnie urlopu rodzicielskiego. Po czternastu tygodniach urlopu matka ma prawo przekazać pozostałą część urlopu ojcu dziecka, o ile podlega on ubezpieczeniu chorobowemu. Dodatkowo ojciec dziecka ma prawo do czternastu dni urlopu ojcowskiego, który powinien wykorzystać do czasu ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. Jednak jak w przypadku zasiłku chorobowego: gdy korzysta się z preferencyjnej składki ZUS, trzeba pamiętać, że świadczenie zdrowotne wypłacane przez ZUS będzie znacznie mniejsze.

Wypowiedzenie umowy

Kwestia ewentualnego zakończenia współpracy powinna być poruszona na etapie formułowania umowy B2B pomiędzy przedsiębiorstwami. Okres wypowiedzenia umowy B2B powinien być w szczególności jasno określony przy umowach zawartych na czas nieokreślony. Taka umowa powinna zawierać jasne (dla obu stron kontraktu B2B) zasady, w jakich przypadkach i z zachowaniem jakich terminów umowa ulega rozwiązaniu. Warto pamiętać o tym, że umowa B2B to umowa zawarta na podstawie zasady swobody umów, a więc strony mogą w ramach niej dowolnie kształtować treść jej zapisów. Ustalenie zasad wypowiadania umowy B2B zależy więc od woli stron.

Kary umowne

W Polsce kary umowne są stałym zapisem w umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami. Czeka Cię podpisanie kontraktu B2B? Sprawdź, czy informacje o karach umownych są dla Ciebie zrozumiałe. Jeśli tak nie jest, koniecznie przedyskutuj to z drugą stroną. Przy negocjowaniu usunięcia lub modyfikacji warunków kar umownych przedstaw solidne argumenty. Przesłanki do powstania obowiązku zapłaty kary umownej powinny być precyzyjne, a obszar, za który będziemy ponosić odpowiedzialność, jasno określony.

Zapis o poufności

Każdy pracodawca chce dbać o dobro swojej firmy – to zrozumiałe, że zależy mu na jak najlepszym zabezpieczeniu swoich interesów. Przy zatrudnianiu nowego pracownika może zatem wprowadzić umowę o zachowaniu poufności. Dotyczy to również osób zatrudnianych na kontrakty B2B. Pamiętaj, by zadbać o to, by w umowie było sprecyzowane to, co strony uznają za poufne.

Decyzja o przejściu na współpracę w ramach kontraktu B2B przynosi wiele korzyści – bardzo często są to większe zarobki, swoboda w przyjmowaniu zleceń i uwolnienie się od, nieco ograniczającego nas, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zanim jednak zdecydujemy się na założenie własnej działalności gospodarczej, warto przemyśleć wszystkie pozostałe aspekty, które są tego konsekwencjami – między innymi jest to konieczność ponoszenia stałych kosztów i samodzielnego opłacania podatków i składek. 

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Czym jest umowa B2B?

Kontrakt B2B (business-to-business) to umowa cywilnoprawna zawarta między dwoma przedsiębiorstwami. Taki sposób wykonywania swojej pracy nazywamy również samozatrudnieniem.

Jakie są korzyści posiadania kontraktu B2B?

Główną zaletą pracy w ramach kontraktu B2B są wyższe (w porównaniu z pracą w ramach innych umów) zarobki. Dodatkowo, w przypadku umów B2B możemy współpracować z większą liczbą firm.