Umiejętności technologiczne dezaktualizują się średnio co 2,5 roku [RAPORT]

23.02.23
clock 6 min.
Zuzanna Majewska

Umiejętności technologiczne dezaktualizują się średnio już po 2,5 roku! Dlatego kluczowa staje się elastyczność pracowników. Firma doradcza Deloitte opublikowała raport Tech Trends 2023 i wskazuje, że rosnące uzależnienie od technologii wymaga od firm nowego podejścia do pracowników, bezpieczeństwa oraz aktualizacji starzejących się systemów IT.

W tym artykule:
  1. Pracownik jest najważniejszy
  2. Rośnie waga bezpieczeństwa internetowego
  3. Dominujące trendy technologiczne 2023

Pracownik jest najważniejszy

Autorzy raportu zwracają uwagę, że dzięki odejściu od sztywnych schematów firmy technologiczne, mimo dynamicznie zmieniających się warunków, będą w stanie realizować długoterminowe strategie rozwoju. Podkreślają również, że wysoka dynamika rozwoju sektora technologicznego obserwowana w ostatnich latach stworzyła ogromne zapotrzebowanie na pracowników. Skutecznym sposobem na pozyskanie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje ma być przyjęcie przez firmy high-tech elastycznej kultury korporacyjnej. Autorzy raportu zauważają, że najważniejszym czynnikiem z punktu widzenia przyszłości sektora, staje się pracownik, którego pozyskanie i utrzymanie ma decydujący wpływ na zdolność firmy do długofalowego rozwoju. I daje dużo lepsze perspektywy niż ciągła wymiana zatrudnionych osób.

– Firmy high-tech dostrzegają, że na dłuższą metę skuteczniejsze jest budowanie długofalowej relacji z pracownikami i ciągłe rozwijanie ich kompetencji. Jest to tym bardziej istotne, że pojawiające się nowe rozwiązania technologiczne tworzą szanse biznesowe, których wykorzystanie zależeć będzie od umiejętności przystosowania firmy i jej pracowników do zmieniających się warunków rynkowych – mówi Anna Wiącek-Kocot z Zespołu Strategii i Transformacji Technologii w Deloitte.

Na kluczową rolę pracowników zwraca uwagę również Kamila Mieloch z Zespołu Human Capital w Deloitte. – Osoby posiadające właściwe kompetencje technologiczne są nadal uznawane przez pracodawców za najcenniejszy zasób. O znaczeniu posiadania wykwalifikowanej kadry roboczej dla możliwości rozwoju firmy świadczy m.in. to, że w 2021 r. 82 proc. amerykańskich firm musiało zrezygnować z niektórych projektów ze względu na niedobór pracowników – mówi. A sytuację z rynku amerykańskiego można z powodzeniem przełożyć na nasz rodzimy.

Rośnie waga bezpieczeństwa internetowego

Autorzy raportu wskazują, że wraz z rozwojem technologii urządzenia komputerowe ulegały miniaturyzacji, a ostatecznie wiele procesów zostało przeniesionych do chmury. Wiele organizacji wciąż jednak korzysta z komputerów typu mainframe. Dlatego uważają, ze niezwykle istotne wydaje się opracowanie najbardziej efektywnego sposobu komunikacji systemów działających na mainframe z nowoczesnymi rozwiązaniami. – Kluczowa staje się skuteczna integracja powstających rozwiązań ze sprawdzonymi technologiami, co jednak stanowi duże wyzwanie dla 60 proc. firm high-tech. Przykładowo, dla branży takiej jak bankowość korzystanie z platform typu mainframe uchodzi za najbardziej skuteczny sposób przetwarzania danych – tłumaczy Adam Niedbała z Zespołu Strategii i Transformacji Technologii z Deloitte. 

Dominujące trendy technologiczne 2023

Raport Deloitte prezentuje sześć trendów technologicznych, które zdominują najbliższe dwa, trzy lata. Będą one miały największy wpływ na to, co dzieje się na rynku. W dokumencie wskazano, i omówiono wszystkie wspomniane trendy.

Przedsiębiorstwa a metaverse

Angażujące wirtualne doświadczenia, w tym metaverse (koncepcja obejmująca współistnienie wielu wirtualnych światów 3D, w których funkcjonują ludzie reprezentowani przez avatary), szybko i diametralnie zmieniają rolę. Dotąd służyły do rozrywki, ale teraz stają się narzędziami dla biznesu. Autorzy raportu zwracają uwagę, że coraz częściej firmy budują modele biznesowe wokół możliwości zapewnianych przez „nieograniczoną i wirtualną rzeczywistość”. Dlatego wszechświat Internetu może stać się dla firm kolejnym ciekawym miejscem interakcji z klientami, w którym mogą budować ich lojalność, zaangażowanie i testować nowe pomysły. Twórcy raportu wskazują, że przewiduje się, że już do 2026 r. około 25 proc. konsumentów będzie spędzać co najmniej 1 godzinę dziennie w metaverse. To spory odsetek, który z czasem będzie jeszcze rósł. Tymczasem obecnie tylko 30 proc. firm ma dla nich gotowe produkty i usługi! Dlatego to tak ważny trend i jednocześnie ogromne wyzwanie.

Zaufanie do sztucznej inteligencji

Znaczenie sztucznej inteligencji cały czas rośnie. Twórcy raportu wskazują, że organizacje, które zmierzają w kierunku jej większego wykorzystania, uczą się, że zaufanie jest równie ważne, jak siła czy ilość algorytmów, ponieważ ludzie nie korzystają z tego, czemu nie ufają. Stąd skuteczne budowanie zaufania staje się kluczowym wyróżnikiem dla przedsiębiorstw wykorzystujących sztuczną inteligencję Algorytmy przejmują zadania podobne do ludzkich, ale wykraczające poza podstawowe przetwarzanie liczb. Wchodzą bowiem w sferę podejmowania decyzji nie tylko na podstawie proste reguły biznesowe, ale właśnie sztuczną inteligencję. 

Okiełznanie multichmurowego chaosu

Z raportu wynika, że przedsiębiorstwa czują się przytłoczone mnogością wykorzystywanych chmur. Pewną pozytywną perspektywę daje koncepcja multicloud. Dąży ona do zoptymalizowania złożoności środowisk chmurowych, zapewniając pojedynczy panel kontroli, dający dostęp wielu platformom chmurowym do wspólnych usług.

Elastyczność jest kluczowa

Z związku z tym, że kwalifikacje technologiczne bardzo szybko się dezaktualizują, nie jest dobrym pomysłem zatrudnianie pracowników pod bieżące potrzeby. Racjonalnym rozwiązaniem, które już stosują doświadczeni liderzy, jest stawianie na elastycznych pracowników oraz możliwość kreowania, doskonalenia oraz zatrzymywania najlepszych specjalistów. Jak to zrobić? Autorzy raportu wskazują, że firmy mogą zapewnić sobie stały dostęp do profesjonalistów, tworząc strukturę organizacyjną opartą nie tylko o umiejętności IT, ale też zdolności interpersonalne, zapewniając jednocześnie atrakcyjne warunki niezbędne do elastycznego rozwoju pracowników w obszarze nowych technologii wewnątrz organizacji.

Zdecentralizowane architektury i ekosystemy

Twórcy raportu wskazują, że systemy działające w oparciu o technologię blockchain (metoda porządkowania i przechowywania danych w następujących po sobie blokach, które wspólnie tworzą jeden wirtualny łańcuch) stają się podstawą nie tylko w procesie tworzenia i monetyzacji aktywów cyfrowych, ale również w budowaniu cyfrowego zaufania. Rola tej technologii w procesie wzrostu wiarygodności jest zdaniem twórców raportu nie do przecenienia, a sama technologia przynosi każdej firmie nieocenione korzyści. Blockchain można wykorzystać w aplikacjach, modelach biznesowych, architekturze IT, systemach, łańcuchach dostaw czy cyberbezpieczeństwie.

Coraz szybsza modernizacja mainframe 

To ostatni z trendów. Autorzy raportu podkreślają, że zamiast pozbywać się przestarzałych systemów (legacy), przedsiębiorstwa dążą do ich modernizacji i połączenia z nowszymi technologiami. Powodem jest to, że rozwiązania, które rozszerzają możliwości starych systemów pozwalają organizacjom wykorzystać sprawdzone funkcjonalności w połączeniu z elastycznością i możliwościami nowych technologii. Sama technologia mainframe gwarantuje kilkudziesięcioletnie wsparcie dla działającego oprogramowania, przez co wiele rozwiązań informatycznych funkcjonuje prawie niezmiennie jeszcze od ubiegłego wieku! Cenione jest to, że pojedyncze serwery mainframe nadal oferują najwyższą na rynku wydajność, a także gwarantują elastyczną skalowalność, wysoką dostępność, nieprzerwane działanie w przypadku rozległych awarii. Technologia ta jest wciąż rozwijana, więc nadal pozostanie co najmniej tak samo atrakcyjna.