VUCA to termin, który pochodzi z wojska. Jest tam wykorzystywany od końca XX wieku, a związany był głównie z transformacją geopolityczną po Zimnej Wojnie. W miarę rozwoju technologii i postępującej globalizacji okazało się, że może mieć wykorzystanie również w innych branżach i sferach życia społecznego.

Volatility - zmienność

Pierwszy element VUCA, zmiennosć, odnosi się do gwałtownych i nieprzewidywalnych zmian w otoczeniu biznesowym. Zjawiska takie jak nagłe wzrosty konkurencji, technologiczne przełomy czy globalne kryzysy ekonomiczne wprowadzają niepewność i wymagają elastyczności ze strony firm.