Studia z psychologii od lat jednym z najczęściej wybieranych kierunków

06.10.21
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Studia psychologiczne nadal pozostają niezwykle obleganym kierunkiem. Ubiegłego roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim na psychologię zarejestrowało się ponad 3 tysiące kandydatów, a na jedno miejsce podczas rekrutacji na studia przypadło aż 30 osób! Skąd ta popularność?

Dane z polskich uczelni niezmiennie dowodzą, że psychologia nadal pozostaje kierunkiem, który wzbudza ogromne zainteresowanie wśród przyszłych studentów. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tegorocznej rekrutacji na jednolite studia magisterskie w trybie dziennym wzięło udział ponad 2,5 tysiąca kandydatów. Liczba miejsc natomiast ograniczona była do 120.

Z kolei ten sam kierunek, ale w formie niestacjonarnej, przykuł uwagę 633 osób, a limit miejsc wynosił 180. Podobnie dużym zainteresowaniem, cieszyła się psychologia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w ubiegłym roku na jedno miejsce przypadło aż 12 osób. Co w takim razie sprawia, że kierunek ten przyciąga tak wiele osób i jakie możliwości zawodowe dają studia psychologiczne?

Psychologia, dlaczego warto?

Popularność studiów może wynikać z faktu dostrzegania potrzeb ludzi i problemów dzisiejszej cywilizacji. Jest to również kierunek, który skoncentrowany jest na złożonej naturze człowieka. Próba zrozumienia jego zachowań, chęć niesienia pomocy innym ludziom może przyciągać rzeszę zainteresowanych.

Oprócz tego są to studia, które dają możliwość nieustannego samorozwoju. Jak w przypadku wielu innych zawodów psychologia należy do tej grupy, w której trzeba ciągle poszerzać swoją wiedzę. Jest to dziedzina, która cały czas się rozwija, a zatem jest to zdecydowanie dobry wybór dla osób, które lubią się uczyć. Czy w takim razie psychologia to kierunek dla wszystkich, czy też może potrzebne są określone predyspozycje?

Dla kogo psychologia?

Jest to kierunek, który obejmuje wiele dziedzin, niemniej dobry psycholog to osoba, którą cechuje wysoki stopień empatii, która potrafi się komunikować i nawiązywać relacje oraz jest dobrym słuchaczem. Dobrego psychologa cechuje też tolerancja, otwartość umysłu, szacunek oraz wysoki stopień etyki. Chcąc rozwijać się w tym obszarze, trzeba również posiadać zdolności analityczne, aby móc interpretować informacje przekazywane od pacjenta i na ich podstawie dostosowywać swoje działania.

Zawód ten wymaga również dużej samoświadomości oraz chęci nieustannego rozwoju. Ważną cechą jest także asertywność i umiejętność zachowania odpowiednich granic pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Doradztwo i pomoc innym ludziom może stanowić obciążenie emocjonalne, dlatego tak ważna jest umiejętność zachowywania odpowiedniego balansu. Zdecydowanie są to studia dla osób, które posiadają szeroki wachlarz umiejętności interpersonalnych.

Psycholog a psychiatra

Decydując się na ten kierunek studiów warto również zapoznać się ze specyfiką zawodu. Zdarza się, że niektóre osoby mylnie interpretują zawód psychologa i identyfikują go z psychiatrią, a są to dwa, zupełnie odmienne zawody o różnych uprawnieniach i obszarach specjalizacji.

Kim jest psycholog?

Psycholog to osoba posiadająca tytuł magistra w zakresie psychologii. Ma on zatem odpowiednie kwalifikacje, aby posługiwać się testami psychologicznymi, wydawać orzeczenia, zaświadczenia i stawiać diagnozę psychologiczną. Psycholog może udzielać pomocy psychologicznej, zajmować się poradnictwem czy też doradztwem, np. w kwestiach rodzinnych, pracy, biznesu. W trakcie nauki studenci wybierają specjalizację, np. psychologię transportu, psychologię sądową, poradnictwo zawodowe, psychologię pracy czy psychologię kliniczną. Co ważne, psycholog nie może wdrażać leczenia farmakologicznego, natomiast może prowadzić psychoterapię, o ile ma ukończoną szkołę psychoterapii w jednym z wybranych nurtów

Kim jest psychiatra?

Psychiatra natomiast to osoba, która ukończyła studia medyczne i zrobiła specjalizację z psychiatrii. W ramach swojego zawodu zajmuje się badaniem, zapobieganiem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Lekarz psychiatrii w odróżnieniu od psychologa ma możliwość stosowania środków farmakologicznych, czyli przepisywania leków i wystawiania recept. Po postawieniu diagnozy lekarz może zaproponować odpowiednią terapię i coraz częściej są to dwutorowe formy leczenia, czyli połączenie farmakologii i psychoterapii. W takim wypadku pacjent kierowany jest do psychoterapeuty lub psychiatra sam prowadzi psychoterapię, jeśli posiada odpowiednie wykształcenie. Ma to miejsce przykładowo w stanach depresyjnych, lękowych czy też zaburzeniach osobowości

Co można robić po studiach psychologicznych

Psychologia, która obejmuje swoim zasięgiem wiele dziedzin, daje szerokie możliwości rozwoju. Absolwent tego kierunku może pracować jako psycholog kliniczny, jako psycholog szkolny, ale również jako doradca zawodowy, rekruter, specjalista ds. HR, trener kompetencji miękkich, trener biznesu, mediator itp. Dróg zawodowych, jakie może obrać osoba po ukończeniu studiów psychologicznych jest naprawdę wiele i niekoniecznie muszą one oznaczać pracę w zawodzie.

Zarobki psychologa

Na jakie zarobki można liczyć jako psycholog? Tak naprawdę wysokość wynagrodzenia może się bardzo różnić i wiele zależy od specjalizacji, rodzaju miejsca pracy, regionu, w którym świadczona jest praca. Wysokość wynagrodzenia można w łatwy sposób zweryfikować za pomocą kalkulatora wynagrodzeń dostępnego na stronie OLX Praca.

Psychologia to kierunek, który ma ogromny potencjał. Szczególnie okres pandemii, izolacji społecznej a także zmian zachodzących w formach świadczenia pracy odsłonił znaczenie, jak i zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne.

Źródło:
http://sgpp.pl/psycholog-psychiatra-psychoterapeuta/