Skandynawska kultura pracy – na czym polega? Czy to przepis na szczęśliwego pracownika?

Najszczęśliwsi pracownicy – w jakich krajach poziom satysfakcji z pracy jest najwyższy?

Z pozorów Skandynawia nie wygląda na miejsce, w którym mogą mieszkać najszczęśliwsi pracownicy. Zimny klimat i wiele ciemnych dni w roku nie sprzyjają teoretycznie dobremu samopoczuciu. Statystyki jednak nie kłamią. To właśnie w Norwegii, Danii i Szwecji notuje się najwyższy poziom satysfakcji z życia zawodowego. 

Dlaczego metoda skandynawska jest tak skuteczna? Rozwinięty employer branding i sprawiedliwa polityka rozwoju są uzupełniane o wysokie zarobki, szacunek do życia prywatnego oraz ogólny dobrobyt w tamtym rejonie. Pracodawcy biorą pod uwagę oczekiwania podwładnych i starają się, aby ci czuli się w miejscu pracy jak najlepiej. W ten sposób zyskują szczęśliwego pracownika, który jest efektywny i zmotywowany. 

Skandynawski model pracy – charakterystyka. Czym się wyróżnia?

System skandynawski wyróżnia się daleko idącą elastycznością. Zdecydowana większość pracowników ma możliwość pracy zdalnej albo częściowo zdalnej. Jeśli specyfika branży na to pozwala, zatrudnieni mogą też korzystać z elastycznych godzin pracy, a nawet ich wymiaru. W odróżnieniu od krajów europejskich nie ma tam większych trudności ze znalezieniem zajęcia na część etatu. 

Dobrostan pracowników jest w tamtym systemie kluczowy. Work life balance nie stanowi na terenie Skandynawii jedynie teorii. Każdy członek zespołu może liczyć na wsparcie współpracowników. Pracownicy czują, że ich życie prywatne jest szanowane i mogą godzić pracę zawodową z opieką nad dziećmi, a także mają więcej czasu dla siebie. Nikt nie wymaga od nich ciągłych nadgodzin, a czas zaoszczędzony na dojazdy do biura mogą wykorzystać na spędzenie czasu z najbliższymi i samorozwój. 

Dzięki temu tryb skandynawski zapewnia wysoką satysfakcję pracowników. Obserwuje się w nim większą efektywność pracy, a jednocześnie mniejszy problem stanowi tam wypalenie zawodowe. Pracownicy są zmotywowani i czują się zaangażowani w rozwój zakładu pracy. To z kolei zapewnia długofalowe korzyści dla przedsiębiorstwa. 

Zaufanie i szacunek w relacjach, czyli skandynawska kultura pracy

Komfortowe warunki pracy w modelu skandynawskim są bardzo ważne. Głównym powodem wysokiej satysfakcji pracowników z wykonywania zadań zawodowych jest jednak podejście pracodawców. Tamtejszą kulturę pracy wyróżnia zaufanie i atmosfera wsparcia. 

Pracownik otrzymuje pomoc we wdrożeniu w swoje obowiązki już od początku zatrudnienia. Mentorzy starają się jak najbardziej ułatwić odnalezienie się w strukturach firmy i naukę nowych zadań. Nie ma tu mowy o jedynie krótkim instruktażu jak niektórych w polskich firmach. Współpracownicy są chętni do pomocy przez cały okres wdrożenia, a przełożony, zamiast złościć się na wolniejszą pracę, na bieżąco nadzoruje postępy i udziela rad. Dzięki temu pracownik ma poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy i czuje większą motywację do angażowania się w wykonywane zadania już od pierwszego dnia w nowej pracy. 

Styl pracy w kulturze skandynawskiej wyróżnia się też podejściem do reguł. Pracodawcy nie kontrolują nadmiernie swoich podwładnych, ponieważ mają do nich zaufanie. Dzięki temu zatrudnieni mogą korzystać swobodnie z przerw i sami ustalają sobie plan dnia. W ten sposób nie tracą czasu na analizę obowiązujących w firmie zasad, a zamiast tego zastanawiają się, jak być dobrym pracownikiem i zwiększyć swoją produktywność. 

Jak wprowadzić skandynawski model pracy w polskich firmach?

Skandynawska kultura pracy wyróżnia się dobrymi relacjami, zaufaniem do pracownika, niższym poziomem stresu, partnerskim podejściem i płaską hierarchią, która ułatwia komunikację i integrację. Podobnych zmian oczekują przedstawiciele pokolenia Z oraz milenialsi również w Polsce. Czy mamy szansę na wdrożenie modelu skandynawskiego do działalności polskich przedsiębiorstw? 

Wydaje się, że tak. Zmiany są kwestią czasu, ale już dzisiaj widać, że aby przyciągnąć wykwalifikowaną siłę roboczą, pracodawcy muszą zwiększyć swoje zaangażowanie w spełnienie oczekiwań pracowników. Konkurencja na rynku jest spora, a przewagę konkurencyjną zdobędą te podmioty, które unikną problemu braków kadrowych i stworzą zespół, który wyróżni wysoka produktywność i zaangażowanie. 

Czasy, w których pracownicy ślepo podporządkowywali się narzuconym zasadom, dawno minęły. Dziś to zatrudnieni stawiają warunki, ponieważ mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Ze skandynawskiej kultury pracy możemy uczyć się przede wszystkim zaufania. Zbyt sztywno ustalone ramy powodują obniżenie motywacji i wywołują ryzyko wypalenia zawodowego. 

Jeśli chcesz wprowadzić model skandynawski do swojej organizacji, zacznij od wdrożenia w miarę możliwości elastycznych godzin pracy i modelu hybrydowego. Ufaj swoim podwładnym i stwarzaj w zakładzie pracy atmosferę wsparcia. Zmiana podejścia może podwyższyć produktywność i co za tym idzie usprawnić realizację projektów, dlatego warto się nią inspirować. 

Odpuść nadgorliwość. Pracownicy nie są idealni i mają prawo do popełniania błędów. Zrozumienie zmotywuje ich do sumiennego wykonywania swoich obowiązków. Dziel się wiedzą i pokazuj każdemu ze współpracowników, że jest ważnym elementem firmowej układanki. W polskiej kulturze pracy docenienie pracownika to cały czas coś niestandardowego dlatego wyróżnij się spośród innych zakładów pracy atmosferą wsparcia. 

Skandynawska kultura pracy wyraźnie odróżnia się od pozostałych rynków. Z punktu widzenia pracowników i pracodawcy najważniejsze jest jednak, że działa – to właśnie Skandynawowie są najbardziej zadowoleni ze swojego życia zawodowego i są odporni na problem wypalenia zawodowego. Jeśli zatrudniasz pracowników, pomyśl nad wdrożeniem modelu skandynawskiego do swojej organizacji. W ten sposób poprawisz efektywność pracy i zwiększysz satysfakcję zespołu z wykonywania zadań.