Produkcja z największą liczbą ogłoszeń na OLX

13.04.22
clock 4 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Niezmiennie na portalu OLX produkcja znajduje się w czołówce kategorii z największą liczbą ogłoszeń o pracę. Na zatrudnienie mogą liczyć również obywatele z Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed rosyjską inwazją na ich kraj. Obecnie na serwisie w branży produkcyjnej dostępnych jest ok. 20 tysięcy ofert pracy.

Produkcja przemysłowa to jeden z obszarów polskiej gospodarki, który dynamicznie się rozwija, a to powoduje, że jest to sektor, w którym zdecydowanie można znaleźć dużą liczbę ogłoszeń. Dobrą sytuację polskiej produkcji potwierdzają chociażby dane z GUS.

Wzrost w branży produkcyjnej

Według Głównego Urzędu Statystycznego produkcja sprzedana przemysłu (wskaźnik produkcji towarów, które polskie firmy, głównie z przetwórstwa przemysłowego, wysyłają na rynek) w lutym bieżącego roku była wyższa o 17,6% w porównaniu z lutym ubiegłego roku. Zgodnie z danymi z lutego 2022 r. w stosunku do lutego 2021 r. wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w:

 • naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 60,0%,
 • produkcji metali – o 33,5%,
 • produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 32,9%,
 • wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 27,3%,
 • chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 26,4%,
 • koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 24,6%,
 • wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 24,2%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ubiegłego roku, wystąpił tylko w 5 działach, w tym w produkcji urządzeń elektrycznych – o 4,0%.

Prognoza zatrudnienia w produkcji +30%

Rozwój polskiej produkcji przemysłowej wpływa na poziom zatrudnienia w tym sektorze. Ogólne wyniki badania przeprowadzonego przez ManpowerGroup na temat perspektyw zatrudnienia dla II kwartału 2022 r. pokazują, że chęć powiększania swoich zespołów w tym okresie zgłasza 26% polskich pracodawców. Blisko 1/4 organizacji przewiduje redukcje etatów, natomiast 46% zamierza pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie. Co 20. przedsiębiorca nie zna planów rekrutacyjnych na czas pomiędzy kwietniem a czerwcem. Największą chęć rozbudowy zespołów deklarują duże przedsiębiorstwa z prognozą netto zatrudnienia wynoszącą +10%. Jak się okazuje to właśnie sektor produkcji przemysłowej deklaruje szczególnie intensywne działania rekrutacyjne, ogłaszając prognozę netto zatrudnienia na poziomie +30%. Kogo potrzebują pracodawcy i jakie specjalizacje są poszukiwane?

Oferty pracy w sektorze produkcyjnym

Według specjalistów z grupy Manpower polscy pracodawcy szukają przede wszystkim pracowników produkcji, operatorów maszyn oraz osób z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych. Oprócz tego pożądani są również specjaliści na stanowiska związane z badaniami i rozwojem oraz utrzymaniem ruchu a także automatyzacją w zakładach. Liczne oferty pracy kierowane są również do inżynierów elektryków, automatyków i programistów języków niskopoziomowych. Pojawia się także duże zapotrzebowanie na ekspertów ds. bezpieczeństwa i niezawodności oraz inżynierów procesu, którzy koordynują poszczególne etapy produkcji. Dodatkowo warto wspomnieć, że od kandydatów na stanowiska inżynieryjne oczekuje się oprócz wykształcenia technicznego, również znajomości języka obcego na przykład języka angielskiego. Jest on potrzebny dla współpracy z firmami zagranicznymi oraz uczestniczenia w projektach międzynarodowych.

Oferty pracy na OLX

Odzwierciedleniem dynamicznego rozwoju w sektorze, jak również pozytywnej perspektywy poziomu zatrudnienia, jest duża liczba ogłoszeń o pracę na portalu OLX. Ofert w kategorii Produkcja na OLX w całej Polsce jest prawie 20 tys. W których województwach jest najwięcej ogłoszeń o pracę? Zdecydowanie w tym obszarze dominują województwa: śląskie i wielkopolskie (po ok. 2 tys. ogłoszeń), ale oferty można również znaleźć w:

 • mazowieckim (ok. 1,7 tys.),
 • dolnośląskim (ok. 1,6 tys.),
 • łódzkim (ok. 1,4 tys.).

Liczba ogłoszeń różni się ze względu na charakter pracy. Tym samym najwięcej ofert w tej kategorii dotyczy przede wszystkim stanowisk związanych z obsługą produkcji – jest ich ok. 12 tys. Przykładowo firmy poszukują pracowników na takie stanowiska, jak:

 • spawacz,
 • operator CNC,
 • monter,
 • ślusarz,
 • stolarz.

Branża otwarta dla Ukrainy

Rozwój sektora powoduje, że produkcja to branża, zaraz obok logistycznej i transportowej, z największym zapotrzebowaniem na pracowników. Jest to sektor, w którym na pracę mogą zdecydowanie liczyć również obywatele z Ukrainy. Na portalu OLX można z łatwością znaleźć ogłoszenia od pracodawców, którzy są otwarci na zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Takie oferty pracy opatrzone są etykietką „Zapraszamy | ЗАПРОШУЄМО”. Dodatkowo przy każdym ogłoszeniu jest możliwość automatycznego przetłumaczenia tekstu na język ukraiński, co zdecydowanie ułatwia aplikowanie obywatelom z Ukrainy na poszczególne oferty pracy.