Pracodawcy a rynek pracy – podsumowanie 2021

04.01.22
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Rok 2021 – mimo że w tym czasie również zmagano się z kolejnymi falami pandemii i restrykcjami w wielu branżach – był zdecydowanie lepszy na rynku pracy niż poprzedni. W firmach zwiększało się zapotrzebowanie na nowych pracowników i coraz chętniej prowadzono rekrutacje, zarówno zdalnie, jak i w formie bezpośrednich spotkań.

To nie był oczywiście łatwy rok. Niektóre branże ponownie musiały stawić czoło obostrzeniom,
jednak pojawiła się nadzieja na poprawę sytuacji. OLX przygotował opracowanie „Nowe spojrzenie
na rynek pracy – OLX Praca. Know How 2022”
, by sprawdzić, jaka była aktywność pracodawców i
kandydatów w tych zmiennych warunkach.

Wzrost aktywności pracodawców

Zebrane dane pokazują, że 2021 r. przyniósł ożywienie na rynku pracy. Od marca do maja 2021 r.
odnotowano większą liczbę pracodawców, którzy dodali przynajmniej jedno ogłoszenie o pracę, co
stanowi aż o 57% więcej niż w analogicznym okresie w 2020 r., gdy zmagano się z początkiem
pandemii.

Najwięcej pracodawców publikowało w takich branżach jak:

  • gastronomia (wzrost o 118%),
  • hotelarstwo (wzrost o 112%),
  • oraz branża HR (wzrost o 189%).

Zwiększona aktywność pracodawców, szczególnie w maju, mogła być związana ze znoszeniem
restrykcji w tych sektorach, jak i wzrostem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych na
zbliżający się okres wakacyjny. Jesienią, pomimo doniesień o rozwoju kolejnej fali pandemii,
aktywność pracodawców nie spadła. W stosunku do września 2020 r. w serwisie OLX więcej firm
opublikowało przynajmniej jedno ogłoszenie o pracę. Dotyczy to przede wszystkim zatrudnienia w HR
(wzrost o 67%), rolnictwie i ogrodnictwie (wzrost o 66%), sprzedaży i obsłudze klienta (wzrost o 63%)
oraz hotelarstwie (wzrost o 59%).

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę publikowanych ogłoszeń, w okresie od marca do maja 2021 r.
opublikowano aż o 78% więcej ofert pracy niż w 2020 r. Najwięcej ogłoszeń pojawiło się w takich
branżach, jak: transport i spedycja, produkcja, budowa i remonty, gastronomia, sprzedaż, obsługa
klienta oraz call center.

Zdalny rynek pracy

Wraz z pandemią pojawiła się większa otwartość na rekrutację zdalną. Jak pokazują wyniki, w 2021 r.
aż o 56% więcej firm niż w roku poprzednim opublikowało ogłoszenia z informacją, że proces
rekrutacji ma charakter online. Na taką formę decydowały się nie tylko branże z obszaru marketingu,
księgowości czy finansów, lecz także produkcji, transportu i spedycji.

Do wzrostu zainteresowania rekrutacją online mogło przyczynić się kilka czynników. Z pewnością
ważnym elementem w trakcie trwania pandemii były i są nadal ochrona zdrowia kandydatów oraz
minimalizacja ryzyka zakażenia. Przeniesienie działalności wielu przedsiębiorstw na formę zdalną, a
co za tym idzie konieczność dostosowania procesów do formy online, również przyczyniało się do
większej otwartości na zdalną rekrutację.

Zdecydowanie trendem, który uległ nasileniu, jest możliwość pracy zdalnej. Przedsiębiorstwa,
zmuszone do reakcji w związku z sytuacją pandemiczną, otworzyły się na home office. Jak pokazują
dane OLX, od marca do maja 2021 r. pojawiło się o 22% więcej ogłoszeń zapewniających możliwość
pracy w formie niestacjonarnej niż w tym samym okresie w 2020 r. Pracownicy najchętniej
wykonywaliby obowiązki w sposób hybrydowy.

Oczywiście nie każdy obszar rynku może sobie pozwolić na taki tryb pracy. Praca zdalna okazuje się
być domeną przede wszystkim branż związanych z marketingiem, PR i mediami, telefoniczną obsługą
klienta, księgowością oraz IT.

Czy firmy stawiają na elastyczny czas pracy? Nie do końca

Większa elastyczność w kwestii sposobu świadczenia pracy nie oznacza jednak zmian w sposobie
zatrudnienia. Umowa o pracę nadal pozostaje tą najczęściej oferowaną, ale także oczekiwaną formą
zatrudnienia. W okresie marzec–maj 2021 r. 68% ofert zawierało propozycję na podstawie umowy
o pracę.

Najwięcej ogłoszeń, w których proponowano tę formę zatrudnienia, dotyczyło stanowisk:

  • mechanik, blacharz i lakiernik (90%),
  • logistyka i zakupy (90%),
  • produkcja (90%),
  • transport i spedycja (79%),
  • finanse i księgowość (78%).

Samozatrudnienie stanowiło zaledwie 3% w 2020 r. i 2% w 2021 r.

Choć coraz częściej mówi się o elastycznych modelach zatrudnienia, to nie są one jeszcze popularnym wyborem na polskim rynku pracy.

Podobnie jest, gdy mowa o gig economy – w Polsce nadal to pojęcie oraz forma współpracy
nie są aż tak popularne. Jednak badani przyznają, że ta forma będzie w najbliższych latach coraz
powszechniejsza.

Potrzeba rewidowania struktur w organizacjach

Liczba ofert dla młodych osób w okresie od marca do maja wzrosła aż o 108% w porównaniu z
analogicznym okresem w 2020 r. Ogłoszenia dotyczyły przede wszystkim zatrudnienia w gastronomii
(18% ofert), na stanowisku kasjera (12%), w administracji biurowej (11%), w działach sprzedaży,
obsługi klienta i call center (10%).

Z kolei dla kadry menadżerskiej pandemia i konieczność dostosowania przedsiębiorstw do nowych
warunków pracy przyczyniły się do rewidowania struktur w organizacjach. Ubiegłoroczne badanie
OLX przewidywało, że tendencja do spłaszczania struktur będzie prowadzić do zmniejszania się
popytu na pracę menedżerską.

Dane z 2021 r. pokazują, że pomimo tego, że liczba ogłoszeń opublikowanych dla kadry kierowniczej
od marca do maja wzrosła o 21%, to jednak całkowita liczba ofert pracy przeznaczonych dla kadry
kierowniczej stanowiła jedynie 3% w 2020 r. i 2% w 2021 r. Najwięcej oferty skierowanych do kadry
menadżerskiej było z takich branż, jak: budowa i remonty, sprzedaż i obsługa klienta oraz produkcja.
Pomimo pierwotnych obaw rynek pracy w ostatnich 12 miesiącach nie załamał się, a jedynie
zaadaptował się do pandemicznych warunków. Czy w najbliższym czasie sytuacja ulegnie zmianie?
Miejmy nadzieję, że jedynie w korzystny dla obu stron sposób.