Powroty z emigracji – dlaczego Polacy wracają do kraju?

21.02.20
clock 3 min.
Sabina Borejsza-Wysocka Sabina Borejsza-Wysocka

Według danych GUS ok. 85 tysięcy Polaków wróciło w 2018 r. z Wielkiej Brytanii do kraju. Co więcej, po raz pierwszy od ośmiu lat liczba Polaków mieszkających poza granicami kraju maleje. Według GUS wpływ na tę sytuację miała niepewność związana z Brexitem oraz dobra sytuacja na rynku pracy.

Wraz z otwarciem rynków pracy i przyłączeniem Polski do Unii Europejskiej ruszyła fala wyjazdów Polaków do krajów zachodnich, również na Wyspy. Dane GUS opublikowane w ubiegłym roku wskazują, że jesteśmy świadkami coraz częstszych powrotów emigrantów do naszego kraju [1].

Jednak dr Mariusz Dzięglewski twierdzi, że Polacy nie wracają ze względu na wzrost standardu życia w kraju. Przyczyny powrotów dotyczą znacznie częściej życia rodzinnego. Jako były emigrant i kierownik Pracowni Badań Społecznych interesuje się powodami powrotów Polaków do kraju. Według niego są dwa newralgiczne etapy w życiu, które skłaniają do refleksji nad wróceniem do ojczyzny:

  • Narodziny dzieci i ich dorastanie – ponieważ dzieci idąc do przedszkoli czy szkół, nawiązują coraz bliższe relacje z rówieśnikami, rodzice obawiają się, że pozostanie na dłużej może oznaczać emigrację na całe życie. Poza tym nie chcą, żeby dzieci zatraciły umiejętność posługiwania się językiem polskim. Twierdzą również, że poziom nauczania w Polsce jest wyższy.
  • Drugim stosunkowo często pojawiającym się argumentem przemawiającym za powrotem do kraju jest starzenie się rodziców, którzy zostali w kraju bez opieki.

Oczywiście zdarza się, że emigranci uznają, że Polska lepiej się rozwija i są tu ciekawsze perspektywy niż kiedyś. Jednak ten argument nie pojawia się zbyt często wśród badanych.

Wyniki wywiadów przeprowadzonych z powracającymi emigrantami przez Mariusza Dzięglewskiego niestety ukazują też sporo trudności związanych z powrotem. Respondenci przyznają, że bez większych trudności można znaleźć pracę w kraju, jednak jest często o niskich zarobkach. Wielu z nich zarabia znacznie mniej niż zagranicą, a do tego odczuwa niestabilność zatrudnienia. Dodatkowo zwracają uwagę na wysokie koszty życia w Polsce – wysokie koszty utrzymania, nieadekwatne ceny podstawowych produktów i absurdalnie wysokie podatki (szczególnie składki ZUS). Chwalą sobie natomiast zmiany społeczne, jakie nastąpiły – program 500 plus czy unowocześnienie transportu [2].

Niezależnie od motywacji, jaka stoi za powrotem do kraju, napływ obywateli jest dla nas dobrą nowiną. Biorąc pod uwagę tendencje demograficzne, jeśli wróciłaby do kraju znacząca liczba osób, zasoby pracowników zostałyby uzupełnione akurat w momencie, kiedy fala imigracji ze wschodu wygasa. Co więcej, osoby powracające z krajów zachodnich mogą okazać się pracownikami o wysokich zdolnościach i bardziej wydajnymi pracownikami niż przeciętna osoba pracująca w kraju [3].

Przypisy: