Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Specjalista terapii uzależnień zarabia średnio 6 480 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 5 260 zł brutto a 8 090 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 5 260 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 8 090 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Specjalista terapii uzależnień znajdziesz poniżej.

Osoba na stanowisku Specjalista terapii uzależnień zarabia średnio 5 860 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 5 210 zł brutto a 7 840 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 5 210 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 7 840 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Specjalista terapii uzależnień znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 41 raportów wynagrodzeń

specjalista

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 860 brutto/mc
3%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

5 210 zł

mediana

5 860 zł

7 840 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku