Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Salowa zarabia średnio 4 200 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 3 820 zł brutto a 4 820 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 3 820 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 4 820 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Salowa znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 69 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

4 200 brutto/mc
31%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

3 820 zł

mediana

4 200 zł

4 820 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

1000 i więcej pracowników

25% osób zarabia mniej

3 820 zł

mediana

4 200 zł

4 790 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

250–999 pracowników

25% osób zarabia mniej

3 800 zł

mediana

4 070 zł

4 950 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku