Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Robotnik drogowy zarabia średnio 5 500 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 680 zł brutto a 7 000 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 680 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 7 000 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Robotnik drogowy znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 47 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 500 brutto/mc
9%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 680 zł

mediana

5 500 zł

7 000 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

50–249 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 890 zł

mediana

5 720 zł

7 010 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku