Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Prezes zarządu zarabia średnio 18 840 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 11 870 zł brutto a 29 760 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 11 870 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 29 760 zł brutto. Przedstawiciele zawodu Prezes zarządu najwięcej mogą zarobić w województwie Wielkopolskim. Najniższe wynagrodzenie na tym stanowisku oferowane jest w województwie Lubuskim. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Prezes zarządu znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 779 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

18 840 brutto/mc
211%
więcej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

11 870 zł

mediana

18 840 zł

29 760 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwa

Województwo Dolnośląskie

25% osób zarabia mniej

13 910 zł

mediana

21 400 zł

31 870 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Kujawsko-pomorskie

25% osób zarabia mniej

14 090 zł

mediana

19 440 zł

26 510 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Lubelskie

25% osób zarabia mniej

13 900 zł

mediana

17 550 zł

29 210 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Lubuskie

25% osób zarabia mniej

8 400 zł

mediana

17 830 zł

31 790 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Łódzkie

25% osób zarabia mniej

10 310 zł

mediana

16 230 zł

20 500 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Małopolskie

25% osób zarabia mniej

11 770 zł

mediana

15 040 zł

26 470 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Mazowieckie

25% osób zarabia mniej

13 180 zł

mediana

20 200 zł

36 470 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Opolskie

25% osób zarabia mniej

9 500 zł

mediana

10 450 zł

24 840 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Podkarpackie

25% osób zarabia mniej

9 140 zł

mediana

20 040 zł

26 980 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Pomorskie

25% osób zarabia mniej

12 670 zł

mediana

17 500 zł

24 690 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Śląskie

25% osób zarabia mniej

10 250 zł

mediana

16 940 zł

30 180 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Wielkopolskie

25% osób zarabia mniej

15 930 zł

mediana

24 090 zł

39 220 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Zachodnio-pomorskie

25% osób zarabia mniej

10 230 zł

mediana

14 670 zł

18 920 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

10–49 pracowników

25% osób zarabia mniej

11 860 zł

mediana

18 310 zł

27 750 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

1–9 pracowników

25% osób zarabia mniej

7 710 zł

mediana

12 210 zł

18 610 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

250–999 pracowników

25% osób zarabia mniej

26 920 zł

mediana

36 620 zł

43 810 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

50–249 pracowników

25% osób zarabia mniej

17 950 zł

mediana

26 050 zł

38 100 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku