Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Pracownik do spraw statystyki zarabia średnio 5 360 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 530 zł brutto a 7 100 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 530 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 7 100 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Pracownik do spraw statystyki znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 41 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 360 brutto/mc
12%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 530 zł

mediana

5 360 zł

7 100 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

250–999 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 490 zł

mediana

4 680 zł

5 560 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku