Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Podreferendarz zarabia średnio 5 730 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 960 zł brutto a 6 400 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 960 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 6 400 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Podreferendarz znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 47 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 730 brutto/mc
6%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 960 zł

mediana

5 730 zł

6 400 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwa

Województwo Mazowieckie

25% osób zarabia mniej

5 270 zł

mediana

5 950 zł

6 810 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

1000 i więcej pracowników

25% osób zarabia mniej

5 020 zł

mediana

5 630 zł

6 210 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

250–999 pracowników

25% osób zarabia mniej

5 190 zł

mediana

5 750 zł

6 300 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku