Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Optyk zarabia średnio 5 530 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 280 zł brutto a 7 520 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 280 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 7 520 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Optyk znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 37 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 530 brutto/mc
9%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 280 zł

mediana

5 530 zł

7 520 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

1–9 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 270 zł

mediana

5 510 zł

6 100 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku