Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Ogrodnik zarabia średnio 5 550 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 860 zł brutto a 6 420 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 860 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 6 420 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Ogrodnik znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 42 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 550 brutto/mc
8%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 860 zł

mediana

5 550 zł

6 420 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

1–9 pracowników

25% osób zarabia mniej

5 100 zł

mediana

5 540 zł

5 620 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku