Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Lekarz onkolog kliniczny zarabia średnio 12 680 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 10 500 zł brutto a 15 390 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 10 500 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 15 390 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Lekarz onkolog kliniczny znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 7 012 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

12 680 brutto/mc
109%
więcej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

10 500 zł

mediana

12 680 zł

15 390 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku