Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Lekarz onkolog kliniczny zarabia średnio 12 680 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 10 500 zł brutto a 15 390 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 10 500 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 15 390 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Lekarz onkolog kliniczny znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 18 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

12 680 brutto/mc
109%
więcej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

10 500 zł

mediana

12 680 zł

15 390 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku