Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Lekarz kardiolog zarabia średnio 11 390 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 9 820 zł brutto a 18 080 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 9 820 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 18 080 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Lekarz kardiolog znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 7 012 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

11 390 brutto/mc
88%
więcej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

9 820 zł

mediana

11 390 zł

18 080 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku