Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Lekarz kardiolog zarabia średnio 11 390 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 9 820 zł brutto a 18 080 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 9 820 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 18 080 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Lekarz kardiolog znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 28 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

11 390 brutto/mc
88%
więcej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

9 820 zł

mediana

11 390 zł

18 080 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku