Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Kierownik do spraw rozwoju produktu zarabia średnio 14 930 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 10 700 zł brutto a 20 030 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 10 700 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 20 030 zł brutto. Przedstawiciele zawodu Kierownik do spraw rozwoju produktu najwięcej mogą zarobić w województwie Dolnośląskim. Najniższe wynagrodzenie na tym stanowisku oferowane jest w województwie Śląskim. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Kierownik do spraw rozwoju produktu znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 188 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

14 930 brutto/mc
146%
więcej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

10 700 zł

mediana

14 930 zł

20 030 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwa

Województwo Dolnośląskie

25% osób zarabia mniej

15 420 zł

mediana

19 710 zł

21 350 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Małopolskie

25% osób zarabia mniej

10 460 zł

mediana

14 610 zł

18 840 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Mazowieckie

25% osób zarabia mniej

12 680 zł

mediana

15 340 zł

19 580 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Śląskie

25% osób zarabia mniej

9 720 zł

mediana

14 890 zł

21 180 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Województwo Wielkopolskie

25% osób zarabia mniej

11 000 zł

mediana

13 130 zł

16 890 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

1000 i więcej pracowników

25% osób zarabia mniej

13 310 zł

mediana

16 880 zł

21 400 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

10–49 pracowników

25% osób zarabia mniej

8 840 zł

mediana

11 250 zł

14 610 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

250–999 pracowników

25% osób zarabia mniej

10 500 zł

mediana

16 260 zł

19 680 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

50–249 pracowników

25% osób zarabia mniej

9 940 zł

mediana

14 050 zł

16 140 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku