Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Kasjer walutowy zarabia średnio 5 190 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 600 zł brutto a 5 930 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 600 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 5 930 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Kasjer walutowy znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 83 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 190 brutto/mc
14%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 600 zł

mediana

5 190 zł

5 930 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

10–49 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 610 zł

mediana

5 570 zł

6 580 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

1–9 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 000 zł

mediana

4 920 zł

5 660 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

50–249 pracowników

25% osób zarabia mniej

5 220 zł

mediana

5 350 zł

5 670 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku