Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Kasjer biletowy zarabia średnio 4 940 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 050 zł brutto a 5 760 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 050 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 5 760 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Kasjer biletowy znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 58 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

4 940 brutto/mc
19%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 050 zł

mediana

4 940 zł

5 760 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

50–249 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 100 zł

mediana

5 070 zł

5 790 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku